Hvis isolasjon ikke takler trykket...

For spesifikke bruksområder i industri og boligbygging, hvor et visst nivå av trykkmotstand er et teknisk krav, kan isolasjonsmaterialer som ikke tåler trykk føre til defekter, kuldebroer og lekkasjer som det kan være vanskelig å identifisere.

Trykkbestandig isolasjon er et must for industrielle installasjoner

Trykkfastheten til et isolasjonmateriale er avgjørende i tankbaser, industrigulv, underjordiske rør og beholdere, hengeklammer osv. Mangel på tilstrekkelig trykkfasthet kan forårsake skade på mekaniske systemer og utstyr, og også føre til forverring av selve isolasjonssystemet , noe som vil ha en betydelig økonomisk innvirkning og sikkerhetsmessige implikasjoner.   

Mangel på trykkstyrke under en tank eller industriell installasjon kan føre til uakseptable konsolideringer. Dette kan i sin tur føre til kuldebroer og derfor et tap av termisk isolasjonskapasitet. På bruksområder med varme kan dette fenomenet påvirke viskositeten til væsken som er lagret i tanken, og sørge for at tankens innhold stivner. På kalde og kryogeniske bruksområder kan dette få alvorlige konsekvenser for integriteten til tankfundamentet. Ujevn subsidens kan også føre til brudd i ståltankbasen, noe som resulterer i tap av produkt. 

De alvorlige konsekvensene av trykksensitivt isolasjonsmateriale i bygninger

Klimaskjermen blir i ulike områder utsatt for høyt trykk. Tak blir i økende grad tatt i bruk. Betydelige belastninger på et tak – f.eks. solcellepaneler, grønne tak, takterrasser, parkeringstak, vanntanker, tekniske installasjoner – kan føre til forskyvning og forflytting av isolasjonsmaterialer.

Dette akselerer membrannedbrytningen, og det er en risiko for skade, lekkasje, kuldebroer og redusert termisk ytelsen i bygningen. 

Derfor er det nødvendig med et kraftig topplag, for eksempel en betongplate, som fordeler belastningen og forhindrer forskyvning, når tunge strukturer installeres på et tak – i tillegg til laget av isolasjon. Dette er en ekstra utgift. Videre tåler ikke alle isolasjonsmaterialer den ekstra belastningen. Før eller senere vil utskifting eller reparasjon av isolasjonslaget være uunngåelig. 

Underjordiske rom er også problematisk. Underjordiske vegger og gulv må tåle en svært stor trykkbelastning eller jordbelastning. Derfor er valget av isolasjonsmateriale ekstremt viktig. Det må være i stand til å tåle forskyvning, må ikke absorbere vann, må være helt råtebestandig og ugjennomtrengelig for kjemiske stoffer som finnes i jorda. Det er veldig vanskelig å erstatte skadet underjordisk isolalasjonsmateriale.  

FOAMGLAS®-celleglass -

Isolasjonsmaterialet du kan bygge videre på

Uansett hvilke krav prosjektet ditt har til trykkfasthet, har FOAMGLAS®-celleglass den perfekte løsningen. FOAMGLAS®-isolasjonsprodukter er utformet for å tåle en belastning på 50 til 240 tonn/m² og aldri forskyve, Inkludert under svært høyt trykk.

FOAMGLAS®-celleglass er derfor det perfekte isolasjonsmaterialet for industrielle rørsystemer og lagertanker. Til tross for det konstante trykket vil isolasjonen aldri komprimeres eller deformeres, selv når temperaturen er ekstremt lav eller svært høy. 

FOAMGLAS®-celleglass har i bygninger spesifikke isolasjonsbruksområder som tåler ekstremt store belastninger gjennom hele levetiden. Tenk for eksempel på parkeringstak for tung trafikk, vanntak eller underjordiske strukturer, til og med under bygningens fundament. Den unike cellegeometrien til FOAMGLAS®-celleglass er ansvarlig for dette.

Det hadde vært fantastisk å kunne utfordre en flokk med elefanter til å stå på 1m² med FOAMGLAS®-celleglass. Strukturen av hermetisk lukkede, tette glassceller vil aldri forskyves eller bøyes ut av stilling, men vil forbli intakt og derfor beholde egenskapene til produktet. 

Når det gjelder bruk av FOAMGLAS®-celleglass i bygging, er det i de fleste tilfeller ikke nødvendig å legge til et ekstra lag for å fordele lasten  

Relaterte referanseprosjekter