Om isoleringen inte står pall för trycket…

I specifika tillämpningar inom industri och husbyggnation (områden där en viss tryckhållfasthet är ett tekniskt krav) kan isoleringsmaterial som inte klarar av att stå emot det tryck det utsätts för orsaka defekter, köldbryggor och läckage som kan vara svåra att hitta.

Trycktålig isoleringen är ett måste för industriinstallationer 

Ett isoleringsmaterials tryckhållfasthet är avgörande i tankfundament, industrigolv, rör under mark och för kärl, rör, stöd etc. Om tryckhållfastheten är för dålig kan följden bli skada på mekaniska system och utrustning. Det kan också leda till försämring av själva isoleringssystemet, vilket i sin tur ger avsevärd påverkan på både ekonomi och säkerhet.

Vid för dålig tryckhållfasthet under tank eller industriinstallation kan följden bli allvarliga sättningar. Detta i sin tur kan orsaka köldbryggor och därmed sämre värmeisoleringsförmåga. I varma tillämpningar kan detta fenomen påverka viskositeten för den vätska som förvaras i tanken och leda till att allt innehåll i tanken stelnar. I kalla tillämpningar och lågtemperaturtillämpningar kan detta få allvarliga följder för tankfundamentets integritet. Ojämna sättningar kan också orsaka bristningar i tankfundament av stål, med följden att produkt läcker ut.

Allvarliga följder vid användning av tryckkänsliga isoleringsmaterial i byggnader

I olika användningsområden utsätts klimatskärmen för höga tryckbelastningar. 
Tak används allt oftare för installationer där de utsätts för belastningar (till exempel solpaneler, gröna tak, takterrasser, takparkeringar, vattenlagringstankar och tekniska installationer) och leda till deformation och förskjutning av isoleringsmaterial.

Detta påskyndar membranets nedbrytning med risk för skada, läckage, köldbryggor och sämre termisk prestanda i byggnaden som följd.

Av denna anledning krävs det – förutom ett lager isolering – ett övre skikt (till exempel betongplatta) som fördelar lasten och förhindrar deformation när tunga strukturer installeras på tak. Detta medför extra kostnader, och dessutom kan inte alla isoleringsmaterial stå emot den extra belastningen. Förr eller senare är det oundvikligt att isoleringslagret måste ersättas eller repareras.

Underjordiska rum utgör också ett problem eftersom deras väggar och golv måste klara av att stå emot mycket hög kompressionslast eller jordlast. Därför är det mycket viktigt att välja ett isoleringsmaterial som klarar av att stå emot deformation, som inte absorberar vatten, som inte ruttnar och som är ogenomträngligt för kemiska ämnen i jorden. Det är också mycket svårt att byta ut isoleringsmaterial under marknivå.

FOAMGLAS® cellglas -

ett isoleringsmaterial du kan bygga på

Oberoende av kraven i ditt projekt gällande tryckhållfasthet är FOAMGLAS® cellglas den idealiska isoleringslösningen. FOAMGLAS®-isolering står emot last på 50 till 240 ton/m² utan att deformeras, även under mycket höga tryck.

Därför är FOAMGLAS® cellglas det perfekta isoleringsmaterialet för industriella rörledningar och uppsamlingsmagasin. Trots det konstanta trycket komprimeras eller deformeras isoleringen inte, även vid extremt hög eller låg temperatur.

I byggnader används FOAMGLAS® cellglas för specifika isoleringstillämpningar som klarar av att stå emot extremt hög belastning under hela sin livslängd. Det kan till exempel röra sig om takparkeringar med mycket trafik, blåa tak eller strukturer under mark – även under byggnadens grund. Och det är den unika cellgeometrin som gör att FOAMGLAS® cellglas klarar av detta.

Om vi hade möjlighet att göra det skulle vi gärna bjuda in en flock elefanter att ställa sig på 1 m² FOAMGLAS® cellglas. Strukturen med hermetiskt slutna, slutna glasceller deformeras eller förvrids aldrig, utan förblir intakt så att produkten behåller sina egenskaper.

Med FOAMGLAS® cellglas i byggnadstillämpningar behövs det i majoriteten av alla fall inte läggas ett extra lager för att fördela belastningen

Relaterade referensprojekt