Gare du Nord, Paris

Paris
Frankrike

För att säkerställa att rörelsehindrade personer på ett enkelt sätt ska kunna gå av och på tågen på Gare du Nord behövdes en mycket tålig konstruktion. Man bestämde sig för FOAMGLAS® FLOOR BOARD F (med brottgräns 16 kg/cm2). Tack vare det kunde man uppföra en konstruktion i olika höjdnivåer och samtidigt få ett stödskikt som klarar av den mycket stora belastningen.

Arkitekt
SNCF
år
2010
Användning
Inside Floor Insulation

Réseau Ferré de France och SNCF har lanserat renoveringsprogram för stationens plattformar för att hjälpa rörelsehindrade personer att gå av och på tågen. Målet är att plattformarnas höjd ska vara i nivå med instegen i tågen. Eftersom det finns tunnlar (teknikrum och olika genomgångar) under plattformarna och lastgränser för befintliga betongstöd behövde entreprenören ett lätt material med tryckhållfasthet som upprätthålls under hela dess livslängd samt en appliceringsmetod som medger snabbt utförande. Man bestämde sig för FOAMGLAS® FLOOR BOARD F (brottgräns: 16 kg/cm2). På så sätt kunde man öka höjden med 10 till 30 cm. Appliceringsmetoderna man valde var lösläggning och två lager, vilket ger ett perfekt stödskikt för den armerade golvavjämningen och asfaltsbeläggning som utsätts för stora påfrestningar som är typiska för denna typ av struktur.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Hur kan vi hjälpa dig?