Nádraží Gare du Nord

Paříž
Francie

K zajištění bezpečného přístupu k vlakům pro osoby se sníženou pohyblivostí na nádraží Gare du Nord byla nutná pevná skladba. Byla vybrána izolace FOAMGLAS® FLOOR BOARD F s pevností 16 kg/cm2. Poskytuje perfektní nosnou vrstvu pro intenzivní zatížení, které musí konstrukce přenést.

Architekt
SNCF
Rok realizace
2010
Aplikace
Inside Floor Insulation

Francouzské železnice Réseau Ferré de France a SNCF zahájily program renovace nástupišť, který má usnadnit přístup k vlakům pro osoby se sníženou pohyblivostí. Cílem je sjednotit výšku nástupišť s výškou vstupu do vlaku. Přítomnost prostorů (technické místnosti, různé přístupy) pod nástupišti a omezená nosnost existujících betonových konstrukcí vedly zhotovitele k hledání lehkého materiálu, který nabízí pevnost v tlaku neměnnou v čase a současně umožňuje rychlou aplikaci. Pro realizaci byl zvolen materiál FOAMGLAS® FLOOR BOARD F (pevnost v tlaku 16 kg/cm2). Tento materiál umožnil dosažení variabilních výšek od 10 do 30 cm. Pokládka na sucho i možnost použití dvou vrstev umožnily vytvoření dokonalé podkladní vrstvy pro výztuž a asfaltový povrch, které jsou vystaveny intenzivnímu namáhání, které je pro tento typ konstrukcí typické.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Jak Vám můžeme pomoci?