Vnitřní izolace podlah s potěrem

Vysoká pevnost v tlaku pěnového skla FOAMGLAS® nabízí jednoznačné výhody pro systémové konstrukce podlah. Naše řešení nabízí extrémní pevnost v tlaku a nestlačitelnost. Proto zabraňuje poškození podlahové krytiny, a to i při náročném a dlouhodobém používání. Bezpečná tepelná izolace FOAMGLAS® v podlaze je také důležitou součástí energetické koncepce budovy.

 • Kvalita: Systém složený z kvalitních materiálů. Pro dosažení nejvyšší kvality doporučujeme systematický dozor na stavbě a profesionální konzultace s technickým zástupcem výrobce.
 • Cenová efektivita: Dlouhá životnost zajišťuje maximální hodnotu a zaručuje minimální náklady na údržbu.
 • Dlouhá životnost: Optimální tepelná izolace a ochrana proti vlhkosti po řadu generací.
 • Bezpečnost: Zajišťuje podklad s vysokou pevností v tlaku a bez deformací a chrání tak podlahu před poškozením. Pěnové sklo FOAMGLAS® neobsahuje žádné toxické látky a v případě požáru nevyvíjí kouř ani toxické spaliny.
 • Funkčnost: Tepelná izolace, zábrana proti pronikání vodní páry, radonu i vzlínající vlhkosti – vše v jedné funkční vrstvě FOAMGLAS®.
 

Technické listy výrobku

   Bezpečnostní listy materiálů

     Široká nabídka výrobků

     Nabízíme Vám řadu izolačních výrobků a příslušenství pro vytvoření dokonalého řešení přizpůsobeného Vašemu konkrétnímu projektu. V závislosti na Vašich požadavcích (tepelný odpor, pevnost v tlaku, aplikace apod.) máme na výběr ze široké škály izolačních výrobků a příslušenství. Další informace naleznete na stránkách našich výrobků. 

      

     Související referenční projekty

     Právní upozornění

     Informace vztahující se k produktům / systémům / řešením nabízeným Společností, které jsou uvedené na této webové stránce, jsou poskytovány v dobré víře a pouze za účelem podání informací obecného charakteru. Tyto obecné informace jsou vždy podřízeny specifickým produktovým podmínkám / zvláštnímu právnímu upozornění, s jehož obsahem se mohou uživatelé seznámit zde: Právní upozornění.