Painetta kestävä eriste

Teollisuuden ja rakennusalan kohteissa eristeet, jotka eivät kestä painetta, voivat aiheuttaa vikoja, kylmäsiltoja ja vuotoja, joita on vaikea paikantaa. Siksi eristeen tietty puristuslujuus on useimmiten tekninen vaatimus.

Teollisuuden asennuksissa

painetta kestävä eriste on pakollinen

Eristeen puristuslujuus on oleellista esimerkiksi säiliöiden perustuksissa, teollisuuslattioissa, maanalaisissa putkistoissa ja säiliöissä sekä putkien kiinnityksissä. Jos puristuslujuus ei ole riittävä, mekaaniset järjestelmät ja laitteet voivat vahingoittua, ja myös itse eristysjärjestelmä voi heikentyä. Seurauksena on huomattavia taloudellisia menetyksiä ja turvallisuusongelmia.

Liian pieni puristuslujuus voi aiheuttaa suuria painumia. Tämä voi puolestaan aiheuttaa kylmäsiltoja ja eristyskyvyn heikkenemistä. Kuumissa käyttökohteissa ilmiö voi vaikuttaa säiliöissä olevien nesteiden viskositeettiin ja aiheuttaa säiliön sisällön jähmettymisen, jolla voi kylmä- ja kryosovelluksissa olla vakavia vaikutuksia säiliöiden perustusten vakauteen. Epätasainen painuminen voi aiheuttaa perustusten halkeamisen ja säiliön vuodon.

Puristuslujien eristeiden käyttö rakennuksissa

Rakennuksen vaippa altistuu suurelle paineelle. Kattojen hyötykäyttö lisääntyy. Merkittävät kuormat katolla kuten aurinkopaneelit, viherkatot, kattoterassit, pysäköintikatot, vesisäiliöt, tekniset asennukset voivat aiheuttaa eristeiden puristumista ja siirtymistä.

Tämä kiihdyttää kermin hajoamista ja seurauksena on vaurioita, vuotoja, kylmäsiltoja ja eristyskyvyn heikkeneminen.

Jos katolle asennetaan raskaita rakenteita eristyskerroksen lisäksi, tarvitaan paksu pintakerros, kuten betonilaatta, joka jakaa kuorman ja estää vääntymisen. Se aiheuttaa lisäkustannuksia, eivätkä kaikki eristemateriaalit kestä tätä lisäkuormaa. Ennemmin tai myöhemmin eristyskerroksen vaihto tai korjaus on väistämätöntä.

Myös maanalaiset huoneet ovat hankalia. Maanalaisten seinien ja lattioiden on kestettävä erittäin suuria puristuskuormia tai maanpaineita. Siksi eristemateriaalin valinta on erittäin tärkeää. Sen on kestettävä puristumista, se ei saa imeä vettä, se ei saa olla pilaantuvaa ja sen on kestettävä maaperässä olevia kemikaaleja. On hyvin vaikeaa korvata vahingoittunutta maanalaista eristettä.

FOAMGLAS® -solulasi

Eristemateriaali, johon voit luottaa

FOAMGLAS®-solulasi on ihanteellinen eristysratkaisu kaikkiin projekteihin. FOAMGLAS®-eristystuotteet on suunniteltu kestämään jopa 50–240 tonnia/m² kuorma muotoaan muuttamatta – myös suuren paineen alla.

FOAMGLAS®-solulasi on siksi täydellinen eristemateriaali teollisuusputkiin ja varastosäiliöihin. Jatkuvasta paineesta huolimatta eriste ei koskaan puristu kokoon tai muuta muotoaan, ei edes erittäin alhaisissa ja korkeissa lämpötiloissa.

Rakennuksissa FOAMGLAS®-solulasia käytetään erityisissä eristyssovelluksissa, jotka kestävät erittäin suuria kuormia koko elinikänsä. Esimerkiksi raskaan liikenteen pysäköintikatot, vesikatot ja maanalaiset rakenteet, myös perustusten alla, ovat oivia kohteita solulasin käyttöön. Kaikki tämä on FOAMGLAS®-solulasin ainutlaatuisen solugeometrian ansiota.

Hermeettisesti suljettujen lasisolujen rakenne ei koskaan väänny, vaan ne säilyttävät muotonsa ja tuotteen ominaisuudet – vaikka haastaisimme norsulauman seisomaan 1m² FOAMGLAS®-solulasilaatan päällä.

FOAMGLAS®-solulasia käytettäessä kuormaa jakavaa lisäkerrosta ei useimmissa tapauksissa tarvita.

Referenssiprojektit