Als isolatie de druk niet aankan…

Voor specifieke toepassingen in industrie en bouwsector waar een zekere mate van drukbestendigheid een technische vereiste is, kunnen niet drukbestendige isolatiematerialen leiden tot defecten, koudebruggen en moeilijk op te sporen lekkages.

Drukbestendige isolatie is een must voor industriële installaties

De druksterkte van een isolatiemateriaal is cruciaal in tankbodems, industriële vloeren, ondergrondse leidingen en vaten, ophangsystemen van pijpleidingen… Isolatiemateriaal dat onvoldoende bestand is tegen een constante belasting, kan niet alleen installaties beschadigen maar ook het isolatiesysteem zelf, met grote economische en veiligheidsgevolgen als resultaat.

Een gebrek aan druksterkte onder een tank of industriële installatie kan resulteren in een onaanvaardbare verzakking. Die kan op haar beurt leiden tot koudebruggen en dus tot een verlies van thermische isolatiecapaciteit. Dit fenomeen kan in warme toepassingen de viscositeit van de opgeslagen vloeistof aantasten en de tankinhoud doen stollen. In koude en cryogene toepassingen zou dit zware gevolgen kunnen hebben op de integriteit van de tankfundering. Een ongelijkmatige verzakking kan tevens een breuk veroorzaken in de stalen tankbodem, met productverlies als gevolg.

De zware gevolgen van drukgevoelig isolatiemateriaal in gebouwen

De bouwschil wordt op verschillende plaatsen blootgesteld aan hoge druk.
Daken worden meer en meer benut. Grote belastingen op een dak - denk aan zonnepanelen, groendaken, dakterrassen, parkeerdaken, wateropslagtanks, gevelonderhouds- en andere technische installaties - kunnen leiden tot vervormingen en verschuivingen van isolatiematerialen.

Hierdoor ontstaan versneld verouderende membranen, heeft men kans op beschadigingen, lekkages, koudebruggen en verminderde thermische prestaties van het gebouw.

Zware constructies op een dak vereisen daarom bovenop de isolatielaag een extra stevige bovenlaag zoals een betonplaat, die belasting spreidt en vervorming voorkomt. Dit is een extra kostenpost. Bovendien zijn niet alle isolatiematerialen bestand tegen de bijkomende belasting. Vervanging of herstelling van de isolerende laag wordt vroeg of laat onvermijdelijk.

Ook ondergrondse ruimtes zijn een pijnpunt. Ondergrondse muren en vloeren moeten weerstaan aan een zeer hoge druk- of grondbelasting . De keuze van het type isolatiemateriaal is dus zeer belangrijk. Het moet weerstaan aan vervorming, mag geen water opnemen, volstrekt onrotbaar zijn en ongevoelig voor chemische stoffen die in de bodem aanwezig zijn. Ondergronds geplaatst isolatiemateriaal dat beschadigd raakt, is zeer moeilijk te vervangen.

FOAMGLAS®-cellulair glas

het isolatiemateriaal waarop je kan bouwen

Welke eisen rond druksterkte je project ook heeft, FOAMGLAS®cellulair glas biedt de ideale isolatieoplossing. FOAMGLAS®-isolatieproducten kunnen een druk aan van 50 tot 240 ton/m² en vervormen nooit. Ook niet onder zeer hoge druk.

Dat maakt van FOAMGLAS®-cellulair glas het perfecte isolatiemateriaal voor industriële leidingen en opslagtanks. De isolatie zal ondanks de constante druk nooit vervormen of samendrukken. Ook niet bij zeer lage tot zeer hoge temperaturen.

In gebouwen wordt FOAMGLAS®-cellulair glas onder andere gebruikt voor specifieke isolatietoepassingen die een extreem hoge belasting aankunnen tijdens hun volledige levensduur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan parkeerdaken voor zwaar verkeer, waterdaken of ondergrondse constructies, zelfs onder de funderingen van een gebouw. Het is de unieke celgeometrie van FOAMGLAS®-isolatie die hiervoor zorgt.

Wij dagen graag een kudde olifanten uit om op 1m² FOAMGLAS®-cellulair glas te gaan staan. De structuur van opeengestapelde glascellen zal noch vervormen, noch buigen maar blijft intact en zo blijven de producteigenschappen behouden.

In bouwtoepassingen is een extra laag toevoegen om de belasting te spreiden met FOAMGLAS®-cellulair glas niet altijd nodig.

Soortgelijke referentieprojecten