A jeśli termoizolacja nie będzie w stanie przenieść wymaganych obciążeń…

W szczególnych zastosowaniach w obiektach budowlanych i przemysłowych gdzie wymogiem technicznym jest określony poziom odporności na ściskanie, materiały termoizolacyjne które nie są w stanie przenieść wymaganych obciążeń mogą prowadzić do usterek, powstawania mostków cieplnych i nieszczelności. A te mogą być trudne do znalezienia.

Termoizolacja odporna na ściskanie jest koniecznością dla wielu zastosowań w przemyśle

Wytrzymałość materiału termoizolacyjnego na ściskanie ma kluczowe znaczenie w podstawach zbiorników, posadzkach przemysłowych, podziemnych instalacjach, wspornikach i urządzeniach, Brak odpowiedniej wytrzymałości na ściskanie może spowodować uszkodzenie układów mechanicznych i osprzętu, a także spowodować pogorszenie samego systemu termoizolacji, które będą miały znaczący wpływ na koszty eksploatacji, a przede wszystkim na bezpieczeństwo.

Słaba wytrzymałość na ściskanie pod zbiornikiem przemysłowym lub w przypadku instalacji przemysłowej może skutkować niedopuszczalnym osiadaniem. To z kolei może prowadzić do powstawania mostków termicznych, a tym samym utraty efektywności termoizolacji. W przypadku wysokich temperatur zjawisko to może wpływać na lepkość cieczy przechowywanej w zbiorniku. W zastosowaniach zimnych i kriogenicznych może to mieć poważne konsekwencje dla stabilności fundamentów zbiornika. Nierównomierne osiadanie może również spowodować pęknięcia w podstawie zbiornika stalowego, powodując niebezpieczne wycieki.

Stosowanie wrażliwych na nacisk materiałów termoizolacyjnych w budynkach jest przyczyną poważnych reperkusji

W różnych obszarach osłona budynku jest narażona na duże obciążenia.
Dachy są coraz częściej wykorzystywane jako przestrzenie użytkowe. Znaczne obciążenia na dachu - np. panele fotowoltaiczne, dachy zielone, dachy tarasowe, dachy parkingowe, zbiorniki magazynujące wodę, instalacje techniczne - mogą powodować zniekształcenia i deformacje materiałów termoizolacyjnych.

Przyspiesza to degradację membran dachowych i istnieje ryzyko uszkodzenia powierzchni, powstania nieszczelności, mostków termicznych, co wiąże się z obniżeniem ochrony cieplnej budynku.

Właśnie dlatego, gdy ciężkie konstrukcje są instalowane na dachach, oprócz warstwy termoizolacji wymagana jest wytrzymała warstwa wierzchnia, taka jak np. płyta betonowa, która rozkłada równomiernie obciążenie i zapobiega zniekształceniom. To dodatkowy koszt. Ponadto nie wszystkie materiały termoizolacyjne są w stanie utrzymać takie dodatkowe obciążenie. Prędzej czy później wymiana lub naprawa warstwy ocieplenia będzie nieunikniona.

Pomieszczenia w strefach podziemnych są również problematyczne. Ściany fundamentowe i podłogi muszą wytrzymać bardzo wysokie obciążenia ściskające i parcie gruntu. Dlatego dobór odpowiedniego materiału termoizolacyjnego jest niezwykle ważny. Musi on być odporny na odkształcenia fizyczne, musi być wodoodporny, szczelny, biologicznie obojętny i powinien być odporny na substancje chemiczne obecne w glebie. To wszystko jest ważne gdyż wymiana uszkodzonego materiału termoizolacyjnego w strefach podziemnych budynku jest bardzo trudna, a czasami wręcz niemożliwa.

Szkło komórkowe FOAMGLAS®

materiał termoizolacyjny na którym można budować

Niezależnie od wymagań stawianych przed obiektem pod względem wytrzymałości na ściskanie, szkło komórkowe FOAMGLAS® stanowi idealne rozwiązanie termoizolacyjne. Produkty termoizolacyjne FOAMGLAS® zaprojektowano tak, aby wytrzymywały obciążenie od 50 do 240 ton/m² i nigdy nie ulegały zniekształceniom, nawet w warunkach ekstremalnych.

Szkło komórkowe FOAMGLAS® jest zatem idealnym materiałem termoizolacyjnym dla instalacji, rurociągów przemysłowych i zbiorników magazynowych. Pomimo stałego obciążenia ten rodzaj termoizolacji nigdy się nie deformuje ani nie odkształca, niezależnie czy pracuje w bardzo wysokich czy w bardzo niskich temperaturach.

W różnego typu budynkach szkło komórkowe FOAMGLAS® jest używane do specjalnych zastosowań termoizolacyjnych, które mogą wytrzymać ekstremalnie wysokie obciążenia przez cały okres ich użytkowania. Przykładem są dachy parkingowe, dachy tarasowe, dachy techniczne z obciążeniem urządzeniami lub podziemne konstrukcje budynku, nawet pod płytami fundamentowymi budynku. Jest to możliwe dzięki unikalnej strukturze komórkowej produktów FOAMGLAS®. Struktura tych hermetycznie zamkniętych komórek szklanych nigdy się nie odkształci ani nie wypaczy i pozostanie nienaruszona, zachowując dzisiejsze parametry i właściwości termiczne produktu na wiele lat.

Przy zastosowaniu szkła komórkowego FOAMGLAS® w budynkach, w większości przypadków nie ma potrzeby dodawania dodatkowej warstwy w celu rozłożenia obciążenia.

Powiązane projekty referencyjne