Již žádné kompromisy
Jak stavět

Pokud jde o střechu budovy, neměly by být činěny žádné kompromisy. Střecha je určena
k tomu, aby Vám poskytla naprostý klid
po celou dobu životnosti budovy.

Možným problémům, se kterými byste se mohli setkat, lze snadno předcházet volbou správných materiálů a vhodné střešní skladby tak, aby bylo zajištěno její dlouhodobé
a spolehlivé fungování.

Pokud jedná o využívané střechy, je kompaktní skladba FOAMGLAS® tím správným řešením.

Co je to kompaktní střecha FOAMGLAS®?

Zatímco finální vrstvy využívané střechy se mohou lišit v závislosti
na konkrétním způsobu jejího využití, základní kompaktní skladba
je vždy stejná.

Kompaktní skladba FOAMGLAS® je jednoduchá, robustní a univerzální střešní skladba s výjimečnými vlastnostmi tepelné izolace FOAMGLAS®.

Kompaktní skladba se skládá ze tří základních vrstev vzájemně celoplošně slepených asfaltem nebo studenými lepidly:

  • nosná konstrukce
  • pěnové sklo FOAMGLAS®
  • hydroizolační vrstva.

Tento technicky dokonalý střešní systém se snadno realizuje
a odstraňuje všechna rizika spojená s využívanými střechami.
V závislosti na velikosti a podmínkách projektu, stejně jako na Vašich zkušenostech a preferencích, si můžete vybrat buď lepení horkého asfaltu nebo práci se studenými lepidly. Nebo můžete obě technologie úspěšně kombinovat. 

Plně slepené spoje vodotěsné tepelné izolace zajišťují, že celá plocha střechy je zcela vodotěsně a uzavřená.

Kompaktní skladba FOAMGLAS® Vám pomůže ochránit to, na čem záleží nejvíce

Izolace z pěnového skla FOAMGLAS® je lehký, odolný a tuhý izolační materiál tvořený miliony hermeticky uzavřených skleněných buněk.

To mu dává výjimečné ochranné vlastnosti, jako je nehořlavost, vynikající pevnost v tlaku, stoprocentní těsnost vůči vodě i vodní páře a tepelně izolační vlastnosti neměnné v čase.

Naše kompaktní střechy FOAMGLAS® tak poskytují maximální ochranu. 

Čtěte dále a dozvíte se, jak Vám pomáháme chránit to, na čem záleží nejvíce.

100% parotěsnost

Přilepením parotěsných desek FOAMGLAS® horkým asfaltem nebo lepidly za studena na podklad a vzájemně ve spojích, vzniká homogenní tepelně izolační vrstva, která je parotěsná v celé své tloušťce i ploše.

V kompaktní střešní skladbě FOAMGLAS® nemůže dojít k vnitřní kondenzaci vodní páry, bez ohledu na míru vlhkosti nebo směr difúze.

100% vodotěsnost 

V kompaktním střešním systému FOAMGLAS® jsou hydroizolace a tepelná izolace plně a dokonale přilepeny k sobě i k nosnému podkladu. Izolace FOAMGLAS® neabsorbuje vlhkost a je vodotěsná i parotěsná.

Kompaktní skladba zajišťuje, že vlhkost nemůže migrovat nad, mezi ani pod tepelně-izolačními deskami. Díky těmto vlastnostem poskytuje izolace FOAMGLAS® dodatečnou bezpečnost
a ve střešní skladbě spolupůsobí jako další hydroizolační vrstva.

Vysoká pevnost v tlaku, nulová deformace 

Asfaltová vrstva na ložných plochách desek FOAMGLAS® zajišťuje dokonalý přenos zatížení mezi hydroizolací, tepelnou izolací a konstrukcí. Tenká vrstva asfaltu vyplňuje povrchové buňky pěnového skla, zvyšuje jeho pevnost v tlaku a zajišťuje přilepení střechy k nosné konstrukci,
to vše bez jakékoli deformace.

Vyzkoušejte si to sami: jednoduše udělejte pár kroků na zcela tuhé kompaktní střeše FOAMGLAS® a sami se přesvědčte, že je to stejný pocit, jako by byla hydroizolace aplikovala přímo
na betonový podklad, což z ní činí ideální výchozí souvrství pro využívané střechy.

Nehořlavost a požární bezpečnost

FOAMGLAS® nabízí více než celoživotní tepelnou ochranu. Izolační materiál hraje zásadní roli
v požární bezpečnosti budovy. Izolace z pěnového skla nabízí naprostý klid: je nehořlavá
a nepřispívá k šíření požáru. Také neuvolňuje kouř ani toxické plyny a nevytváří žádné hořící kapičky, které by mohly způsobit zranění nebo další poškození budovy. 

Dlouhotrvající tepelná ochrana

Ve společnosti FOAMGLAS® si stojíme za kvalitou našich izolačních řešení. Testování třetí stranou prokázalo, že tepelná vodivost a pevnost v tlaku izolace FOAMGLAS® se v průběhu času výrazně nezhoršují*

Životnost 100 let

Naše EPD potvrzuje časem prověřenou ochranu, protože deklaruje provozní životnost tepelné izolace 100 let*! To může přinést velký benefit, protože navrhování, výstavba a provozování provozních a vegetačních střech není bez rizik.

Ve společnosti FOAMGLAS® věříme, že věci by měly být udělány tak, aby vydržely. Stavení
s dlouhou životností je o snižování dopadu i odpadu na budoucí generace. Je to naše povinnost.

* Uvedeno v EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, vydané Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU). 


Výhody systému nelze popřít: Kompaktní střechy FOAMGLAS® Vám nabízejí naprostý klid, bezpečí a flexibilitu. Do využívaných střech můžete investovat kdykoliv po celou dobu životnosti budovy, v závislosti na Vašem rozpočtu a potřebách. Jak se Vaše potřeby v průběhu času mění, můžete tomu snadno přizpůsobit i funkci střechy.

Jak realizovat kompaktní střechu FOAMGLAS®

Vidět znamená učit se. Vytvořili jsme čtyři bezplatné video návody, které ukazují, jak realizovat kompaktní střešní skladbu na betonové nebo ocelové střešní konstrukci využívající metody navařování hydroizolace přes asfaltový zátěr nebo jejím přímým lepením do asfaltu.

Kompaktní střešní systém na železobetonové desce. Metoda asfaltového zátěru a natavování hydroizolace.
Kompaktní střešní systém na železobetonové desce. Metoda lepení hydroizolace do asfaltu.
Kompaktní střešní systém na trapézovém plechu. Metoda asfaltového zátěru a natavování hydroizolace.
Kompaktní střešní systém na trapézovém plechu. Metoda lepení hydroizolace do asfaltu.

Chcete se dozvědět více o využívaných střechách?

Objevte vice informací o využívaných střechách 

V dokumentu „Kompaktní skladba FOAMGLAS® - dlouhodobě spolehlivé a bezpečné řešení pro provozní a vegetační střechy“ se zabýváme mnoha problémy, se kterými se projektanti potýkají a které mohou mít vážné následky, pokud se s nimi nepočítá.

Dále popisujeme nová řešení přizpůsobená způsobu využití střech (fotovoltaické, vegetační, přístupné pro pěší/vozidla).

Náš dokument Vám poskytne základy k navrhování a úspěšné realizaci těchto užitkových ploch s naprostou architektonickou svobodou.