změna klimatu
co s tím?

Nelze o tom pochybovat: naše klima
se radikálně mění. Dlouhodobé změny teploty
a změny počasí jsou všeobecně známé. Globální oteplování je jedním z hlavních symptomů většího problému, kterým je změna klimatu. Jak globální průměrná teplota vzrůstá, mění se počasí. Extrémní klimatické události, jako jsou vlny veder, období sucha
a dešťové či sněhové bouře se budou vyskytovat čím dál častěji a s větší intenzitou. Důsledky a dopady jsou měřitelné a viditelné – a to jak na naší planetě, tak v našich životech.

Přizpůsobme naše budovy pomocí střech, které zachycují vodu. Lze tak shromáždit a postupně uvolnit až 150 l vody na M²

Jak zvládat přívalové deště

Změny teploty ovlivňují charakter srážek a bouře se stávají častějšími
a extrémnějšími. Následné záplavy a sesuvy půdy ničí domy i celé komunity a mají drastický finanční dopad. Abychom zmírnili tento problém, potřebujeme hledat cesty, jak udržitelným způsobem srážky zachycovat.

Účinným řešením je přizpůsobit naše budovy pomocí střech, které umí zadržovat vodu, známých také jako „modré střechy“. S jejich pomocí lze zachytit až 150 l vody na m² a postupně tuto vodu uvolnit
do odpadního systému nebo ji použít na zalévání zelených střech.

Zelené střechy ochlazují vzduch zhruba o 1,5°C

Jak zchladit přehřátá města

Vlny veder jsou stále častější, což vede k obdobím sucha, lesním požárům a extrémním teplotám ve městech. Po několika za sebou jdoucích horkých dnech již budovy nejsou schopny akumulovat nashromážděné teplo.

V noci cítíme teplo v ulicích, neboť vznikají tepelné ostrovy.

Řešení problému může být vybavit naše budovy zelenými střechami. Zelené střechy ochlazují vzduch zhruba o 1,5°C, a snižují tak tepelnou zátěž.

Kromě toho zelené střechy zlepšují vzhled budov, pročišťují vzduch
a podporují biodiverzitu. Umožňují také produkci potravin. I v případě malého rozsahu je každá špetka dobrá.  

 

Zachycení solární energie 

Zachycení solární energie prostřednictvím solárních střech nám pomůže co nejefektivněji zužitkovat každičký okamžik slunečního světla, který nám příroda během roku dopřeje. Orgány státní správy stále více rozpoznávají potenciál solárních střech a zakládají programy na podporu jejich výstavby.  
Výběr správné skladby je klíčový: zajišťuje, že životnost Vaší ploché střechy bude delší než životnost Vašich solárních panelů.

Solární střechy FOAMGLAS® nabízejí jistotu v oblasti odolnosti, snášení zátěže, vodotěsnosti a nehořlavosti. Navíc také snižuje CO2 emise budovy. Zachycují totiž sluneční paprsky, které pak přeměňují
na energii, aniž by produkovali CO2.

Ať už se na to podíváme z jakéhokoliv úhlu, jedno je jisté: důsledky změny klimatu tu s námi budou i nadále. Je na nás, abychom se s nimi vyrovnali, jak nejlépe to půjde. Náklady na adaptivní opatření jsou mnohem nižší než náklady na nápravu škod. Zřízením zelených střech
a střech, které zadržují vodu, na našich budovách přispíváme svojí troškou do mlýna v boji s následky klimatických změn.  

Spolu to dokážeme.

 

Objevte vice informací o využívaných střechách 

V dokumentu „Kompaktní skladba FOAMGLAS® - dlouhodobě spolehlivé a bezpečné řešení pro provozní a vegetační střechy“ se zabýváme mnoha problémy, se kterými se projektanti potýkají a které mohou mít vážné následky, pokud se s nimi nepočítá.

Dále popisujeme nová řešení přizpůsobená způsobu využití střech (fotovoltaické, vegetační, přístupné pro pěší/vozidla).

Náš dokument Vám poskytne základy k navrhování a úspěšné realizaci těchto užitkových ploch s naprostou architektonickou svobodou.