hvordan håndtere det?
Klimaendringer

Det kan ikke benektes: klimaet vårt endrer seg raskt. Langsiktige endringer i temperatur- og værmønstre er universelt anerkjent. Global oppvarming er et av hovedsymptomene på det større problemet med klimaendringer.

Etter hvert som de globale gjennomsnittstemperaturene øker, endrer værmønstrene seg. Ekstreme værhendelser som hetebølger, tørke, snøstormer og regnstormer vil forekomme oftere og med større intensitet. Konsekvensene og effektene er målbare og synlige på vår planet og våre liv.

Tilpasser bygningene våre med vannretensjonstak på
opptil 150 l/m² som kan samles opp og slippes gradvis ut

Hvordan håndtere store nedbørsmengder

Changes in temperature affect rainfall as storms become more frequent and extreme. The resulting flooding and landslides destroy homes and communities and have a drastic financial impact. To mitigate this challenge, we need to explore ways to buffer the rainfall in a sustainable way.
A valid solution is to adapt our buildings with water retention roofs, also known as Blue Roofs. Up to 150/m²can be buffered and gradually released into the sewage system or used to irrigate a green roof.

Grønne tak avkjøler luften med ca. 1,5 °C per kvadratmeter

Hvordan kjøle ned oppvarmede byer

Hetebølger blir vanligere, noe som fører til tørke, skogbranner og ekstreme temperaturer i byene. Etter påfølgende dager med høye temperaturer er bygninger ikke lenger i stand til å utstråle varmen. Om natten kjenner vi varmen i gatene når varmeøyene skapes.

Å legge grønne tak på bygningene våre være svaret på dette problemet. Grønne tak avkjøler luften med ca. 1,5 °C, noe som reduserer varmebelastningen. I tillegg forbedrer Green Roofs utseendet på bygninger, renser luften og stimulerer det biologiske mangfoldet. Matproduksjon blir mulig. Alt hjelper, selv i liten skala.  

Å fange solenergi

Ved å fange solenergi gjennom soltak, kan vi få mest mulig ut av hvert solskinnsøyeblikk vi har på årsbasis. I økende grad begynner myndighetene å anerkjenne potensialet i soltak, og setter opp insentivprogrammer for å bygge dem.  

Å velge riktig oppbygging er viktig, da det sikrer at levetiden til det flate taket ditt overstiger solcellepanelene dine. Et FOAMGLAS® soltak gir sikkerhet når det gjelder holdbarhet, trykk, vanntetthet og brannsikkerhet. I tillegg reduserer de C02-utslippene fra bygningen. De fanger solens stråler, som omdannes til energi uten å produsere CO2.

Uansett hvordan du ser på det, er effektene av klimaendringer her for å bli. Det er opp til oss å håndtere disse effektene på best mulig måte. Kostnadene ved å gjøre tilpasninger er mye lavere enn kostnadene ved å reparere skade. Ved å utstyre bygningene våre med grønne tak og vannretensjonstak, gjør vi vårt for å håndtere effektene av klimaendringer.  

Sammen kan vi få det til å skje.

Finn ut mer om aktive tak