Hoe gaan we ermee om
Klimaatverandering

Het valt niet te ontkennen: ons klimaat verandert snel. Langetermijnverschuivingen in temperatuur en weerpatronen worden universeel erkend. De opwarming van de aarde is een van de grootste oorzaken van de klimaatverandering.
Naarmate de gemiddelde temperaturen wereldwijd stijgen, veranderen ook de weerpatronen. Extreme weersomstandigheden zoals hittegolven, droogtes, sneeuwstormen en stortbuien zullen zich vaker en met grotere intensiteit voordoen. De gevolgen en effecten zijn meetbaar en zichtbaar op onze planeet en ons leven.

Onze gebouwen aanpassen met waterretentiedaken die tot 150l/m² kunnen bufferen en geleidelijk afgeven

Hoe om te gaan met zware regenval

Temperatuurveranderingen hebben een invloed op de regenval waardoor stormen vaker voorkomen en extremer worden. De overstromingen en aardverschuivingen die daarvan het gevolg zijn, vernielen huizen en gemeenschappen en hebben een drastische financiële impact.

Om deze uitdaging aan te gaan, moeten we manieren zoeken om de regenval op een duurzame manier te bufferen. Een goede oplossing is onze gebouwen te voorzien van waterretentiedaken, ook bekend als Blue Roofs.

Tot 150l/m² kan worden gebufferd en geleidelijk worden afgevoerd naar het rioleringssysteem of worden gebruikt om een groendak te irrigeren.

Groene daken koelen de lucht met ongeveer 1,5°C per vierkante meter

Hoe verhitte steden afkoelen

Hittegolven komen steeds vaker voor, wat leidt tot droogtes, bosbranden en extreme temperaturen in steden. Na opeenvolgende dagen met hoge temperaturen zijn gebouwen niet langer in staat hun warmte uit te stralen. s Nachts voelen we de hitte in de straten als er hitte-eilanden ontstaan. Het installeren van Groene Daken op onze gebouwen kan een oplossing zijn voor dit probleem. Groene daken koelen de lucht met ongeveer 1,5°C per vierkante meter, waardoor de hittestress afneemt. Daarnaast verbeteren Groene Daken het uiterlijk van gebouwen, zuiveren ze de lucht en stimuleren ze de biodiversiteit. Voedselproductie wordt mogelijk. Zelfs op kleine schaal, alle beetjes helpen.

Zonne-energie opvangen

Door zonne-energie op te vangen via zonnedaken kunnen we elk moment zon dat we op jaarbasis hebben, optimaal benutten. Steeds meer overheden beginnen het potentieel van zonnedaken in te zien en zetten stimuleringsprogramma's op om ze aan te leggen.  

De keuze van de juiste opbouw is cruciaal, want die zorgt ervoor dat de levensduur van uw plat dak langer is dan die van uw zonnepanelen. Een FOAMGLAS® zonnedak biedt zekerheid op het vlak van duurzaamheid, drukvastheid, waterdichtheid en onbrandbaarheid. Bovendien verminderen ze de C02-uitstoot van het gebouw. Ze vangen de zonnestralen op, die in energie worden omgezet zonder CO2 te produceren.

Hoe je het ook bekijkt, de gevolgen van de klimaatverandering zijn niet uit de lucht gegrepen. Het is aan ons om de gevolgen ervan zo goed mogelijk op te vangen. De kosten voor de aanpassing van een dak zijn veel lager dan de kosten voor het herstellen van eventuele schade. Door onze gebouwen uit te rusten met groene daken en daken die water vasthouden, dragen wij ons steentje bij om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen.

Samen kunnen we dit waarmaken.

 

Ontdek alle technische inzichten van actieve daken

In het document "FOAMGLAS® Compactdak - veilige, langdurige oplossingen voor actief gebruikte daken" bespreken we de vele problemen waarmee ontwerpers te maken krijgen en die ernstige gevolgen kunnen hebben als ze er niet op anticiperen. Vervolgens beschrijven we nieuwe oplossingen die zijn aangepast aan de toepassingen van actieve daken (zonnepanelen, groendaken, toegankelijk voor voetgangers/voertuigen). Ons document zal u de sleutels aanreiken om deze leefruimten te ontwerpen en tot een succes te maken, met een totale architecturale vrijheid.