Active roofs
Hvordan håndterer vi dem?
Klimaændringer

Det er ikke til at komme uden om: Vores klima ændrer sig hurtigt. Langsigtede skift i temperatur- og vejrmønstre er universelt anerkendte. Global opvarmning er et af de vigtigste symptomer på det større problem med klimaændringer.

Efterhånden som de globale gennemsnitstemperaturer stiger, ændrer vejrmønstrene sig. Ekstreme vejrfænomener som hedebølger, tørke, snestorme og skybrud vil forekomme oftere og med større intensitet. Konsekvenserne og virkningerne er målbare og synlige på vores planet og i vores liv.

Tilpas vores bygninger med vandoptagende tage, der kan gemme
op til 150 l/m², som frigives gradvist

Sådan håndteres kraftige regnskyl

Changes in temperature affect rainfall as storms become more frequent and extreme. The resulting flooding and landslides destroy homes and communities and have a drastic financial impact. To mitigate this challenge, we need to explore ways to buffer the rainfall in a sustainable way.
A valid solution is to adapt our buildings with water retention roofs, also known as Blue Roofs. Up to 150/m²can be buffered and gradually released into the sewage system or used to irrigate a green roof.

Grønne tage afkøler luften med ca. 1,5 °C pr. kvadratmeter

Sådan afkøles opvarmede byer

Hedebølger bliver mere almindelige, hvilket fører til tørke, naturbrande og ekstreme temperaturer i byerne. Efter flere dage med høje temperaturer er bygningerne ikke længere i stand til at afgive deres varme. Om natten mærker vi varmen i gaderne, når der skabes varmeøer.

Tilføjelse af grønne tage til vores bygninger kan være et svar på dette problem. Grønne tage nedkøler luften med ca. 1,5 °C, hvilket, reducerer varmebelastningen. Derudover forbedrer de grønne tage bygningers udseende, renser luften og stimulerer biodiversiteten. Fødevareproduktion bliver en mulighed. Selv i lille skala hjælper hver en smule.  

Capturing solar energy

Ved at opfange solenergi gennem soltage kan vi få mest muligt ud af hver eneste solskinstime året rundt. Myndighederne er i stigende grad begyndt at se potentialet i solcelletage og er i gang med at etablere incitamentsprogrammer til at bygge dem.  

At vælge den korrekte opbygning er nøglen, da det sikrer, at levetiden på dit flade tag overstiger levetiden for dine solpaneler. Et FOAMGLAS® soltag giver sikkerhed, når det gælder holdbarhed, tryk, vandtæthed og ikke-brændbarhed. Derudover reducerer de bygningens C02-emissioner. De opfanger solens stråler, som omdannes til energi uden at producere CO2.

Uanset hvordan man ser på det, er virkningerne af klimaændringerne kommet for at blive. Det er op til os at håndtere disse virkninger på den bedst mulige måde. Omkostningerne ved at træffe tilpasningsforanstaltninger er meget lavere end omkostningerne ved at reparere skader. Ved at udstyre vores bygninger med grønne tage og vandoptagende tage bidrager vi den smule, vi kan, til at håndtere virkningerne af klimaændringerne.  

Sammen kan vi få det til at ske.

Se mere om aktive tage