Hvad skal man huske på
Udfordringerne ved aktive tage

Aktivitetstage kan hjælpe dig med at få mest muligt ud af den knappe, underudnyttede plads i vores overfyldte byer, nu og i fremtiden. Mulighederne er uendelige. Der er dog mulige faldgruber involveret i både bygge- og driftsfasen. Det er bedst altid at huske på følgende.

Du ønsker ikke at bruge de forkerte isoleringsmaterialer. Her kan du se hvorfor.

Aktivitetstage dukker op overalt og bliver mere end en tendens i det moderne samfund. Selvom fordelene ved disse tage er ubestridelige, er der risici forbundet med konstruktionen. Brug af de forkerte isoleringsmaterialer kan have stor indflydelse på dit projekt.

Ved at føje ekstra lag af aktivitetstag til en grundopbygning med fladt tag kan visse faktorer øge risikoen for skader. Høje reparationsomkostninger, spildtid og stress er blot nogle af konsekvenserne.

Udfordringer ved et aktivitetstag

  • Øget belastning fra anvendelsen, konstruktionen og dødvægten af taglag, hvilket kan føre til deformation af isoleringsmaterialet og beskadigelse af tagfladen
  • Ændring i de interstitielle kondensforhold i tagopbygningen, hvilket kan føre til fugtopbygning over tid
  • Interstitiel kondens eller lækager, der resulterer i reduceret termisk ydeevne på grund af fugt
  • Eventuelle lækager er vanskelige at lokalisere og reparere
  • Rodindtrængning i tilfælde af vegetation på tage kan føre til lækager og nedsat termisk ydeevne
  • Hyppig og intensiv udsættelse for statiske og dynamiske kræfter giver en større risiko for vandtætningsskader
  • En fremtidig ændring i udnyttelsen af et tag kan give problemer, hvis der installeres en uhensigtsmæssig opbygning
  • Brændbare materialer kan føre til brandfare

En tagopbygning med de rette byggematerialer og en perfekt installation er nøglen til at mindske disse risici. Det er her FOAMGLAS® Kompakttag kommer ind i billedet.

FOAMGLAS® hjælper dig med at mindske risiciene.

FOAMGLAS® Kompakttag giver dig en fuldt limet opbygning med lukkede samlinger. Det er et tagsystem, der er let at konstruere men som samtidig er teknisk forsvarligt, og som reducerer alle de risici, der er forbundet med aktivitetstage. 

Find ud af det her

Højere belastning på aktivitetstage og grønne tage

FOAMGLAS® varmeisolering i en kompakt tagopbygning kan klare forskellige behov for høj trykbelastning og bære alle belastninger permanent, sikkert og uden at påvirke isoleringsegenskaberne. 

Den lukkede glascellestruktur betyder også, at den er modstandsdygtig over for enhver form for deformation. Dette sikrer, at vandtætningen og alle lag af opbygningen kan modstå tidens tand. 

Ændring i interstitielle kondensforhold

FOAMGLAS® varmeisolering består af lukkede glasceller stablet oven på hinanden, hvilket skaber et hermetisk lukket volumen, der er vand- og damptæt, og som forbliver tørt under alle forhold, hvis det installeres korrekt som foreskrevet. 

I dette tilfælde er den termiske modstand garanteret, og der kan ikke opstå vand- eller dampproblemer i hele bygningens levetid.

Reduceret termisk beskyttelse over tid

FOAMGLAS® varmeisolering har bevist sin holdbarhed og langsigtede termiske beskyttelse over tid. På trods af årtiers brug beholder isoleringen sine egenskaber konsekvent over tid.

En imponerende egenskab, der giver dig fuldstændig ro i sindet.

Rodindvækst

FOAMGLAS® varmeisolering forbliver 100 % tør under alle forhold i hele bygningens levetid, hvis den installeres korrekt som foreskrevet. Den cellulære glasstruktur forhindrer rødder i at trænge ind i materialet i deres søgen efter vand. FOAMGLAS® garanterer nul rodindvækst.

Vandtætningsskader ved lægning af yderligere lag

Med sin lukkede cellestruktur kan FOAMGLAS® varmeisolering bære store belastninger uden risiko for deformation.

Ved anvendelse i en kompakt tagopbygning skabes et stift og stabilt tagvolumen, hvilket minimerer risikoen for skader ved lægning af yderligere lag.

Manglende evne til at lokalisere og reparere vandtætningsfejl

FOAMGLAS® Kompakttag-systemet er damptæt og ikke-absorberende. Enhver vandtætningsfejl forbliver lokal og er let at opdage og billig at reparere takket være netopbygningen i små rum gennem det fuldt limede system med lukkede samlinger.

Fremtidige ændringer i tagets anvendelse

FOAMGLAS® Kompakttag-isolering er damptæt, ikke-absorberende og i stand til at håndtere ekstreme belastninger. Stort set alle slags aktivitetstage kan bygges på den kompakte tagopbygning, og tagets anvendelse kan nemt ændres i fremtiden. Husk, at når det er tid til at omlægge et tag, kan enhver skade på grund af en forkert opbygning være dyr og vanskelig at udbedre. 

Undgå stress og spildtid med den rigtige opbygning og korrekte isolering.

Er du nysgerrig efter at vide mere om de forskellige typer aktivitetstag? Her er, hvad du har brug for at vide.

Vil du vide mere om aktive tage?

Se mere om aktive tage