Det ska du tänka på
UTMANINGARNA MED aktiva tak

Aktiva tak kan hjälpa dig att göra mesta möjliga av det knappa, underutnyttjande utrymmet i våra överbefolkade städer, nu och i framtiden. Möjligheterna är oändliga. Det finns dock möjliga fallgropar under både bygg- och driftfasen. Det är bäst att alltid ha följande i åtanke.

Du vill inte använda fel isoleringsmaterial. Här kan du läsa varför

Aktivitetstak dyker upp överallt och har blivit mer än en trend i det moderna samhället. Även om fördelarna med dessa tak är obestridliga, finns det risker med konstruktionen. Om fel isoleringsmaterial används kan det få stor inverkan på ditt projekt. 

Genom att lägga till ytterligare lager med aktivitetstak till ett vanligt platt tak kan vissa faktorer öka risken att taket skadas. Höga reparationskostnader, stilleståndstid och stress är bara några av konsekvenserna av detta.

Utmaningar med ett aktivitetstak:

  • Ökad belastning från användningen, konstruktionen och takskiktens dödvikt, vilket kan leda till att isoleringsmaterialet deformeras med skador på takytan som följd
  • Förändrade interstitiella kondensförhållanden i takuppbyggnaden som kan leda till att fukt ansamlas över tid
  • Interstitiell kondens eller läckage som resulterar i försämrad termisk prestanda på grund av fukt
  • Eventuella läckage blir svåra att lokalisera och reparera
  • Rotpenetration vid vegetation på tak kan leda till läckage och försämrad termisk prestanda
  • Frekvent och intensiv användning med statiska och dynamiska krafter resulterar i högre risk för skador på tätskikten
  • En framtida förändring av användningen av ett tak kan orsaka problem om fel uppbyggnad installeras
  • Materialens brännbarhet kan leda till brandrisk

En takuppbyggnad med lämpliga byggmaterial och en perfekt installation är nyckeln till att minska dessa risker. Det är här som FOAMGLAS® Kompakttak kommer in i bilden.

FOAMGLAS® hjälper dig att mildra riskerna

FOAMGLAS® Kompakttak erbjuder dig en helt bunden uppbyggnad med stängda fogar. Detta tekniskt perfekta taksystem är enkelt att konstruera och minimerar alla de risker som är förknippade med aktivitetstak. 

Ta reda på det här:

Högre belastning på aktivitetstak och gröna tak

FOAMGLAS® värmeisolering i en kompakt takuppbyggnad klarar olika höga tryckbelastningsbehov och bär alla laster permanent, säkert och utan att dess värmeisolerande egenskaper påverkas

Den slutna glascellsstrukturen betyder också att den är resistent mot alla former av deformation. Detta säkerställer att tätskikt och alla lager i uppbyggnaden står emot tidens tand. 

Förändrade interstitiella kondensationsförhållanden

FOAMGLAS® värmeisolering består av slutna glasceller staplade ovanpå varandra, vilket skapar en hermetiskt sluten volym som är vattentät och ångtät och gör att isoleringen förblir torr under alla förhållanden om den installeras korrekt enligt anvisningarna. 

I det här fallet garanteras värmebeständigheten och inga vatten- eller ångproblem kan uppstå under byggnadens livslängd.

Minskat termiskt skydd över tid

FOAMGLAS® värmeisolering har visat sin hållbarhet och sina långsiktiga värmeisolerande egenskaper över tid. Isoleringen behåller sina egenskaper konsekvent över tid.

En imponerande egenskap som ger dig fullständig sinnesfrid.

 

Inträngande rötter

FOAMGLAS® värmeisolering förblir 100 % torr i alla möjliga förhållanden under byggnadens livslängd om den installeras enligt anvisningarna. Cellglasstrukturen förhindrar att rötter tränger in i materialet i sitt sökande efter vatten. FOAMGLAS® garanterar noll rotinväxt.

Skador på tätskikt vid applicering av ytterligare lager

Med sin slutna cellstruktur kan FOAMGLAS® värmeisolering bära upp höga laster med noll risk för deformation.

Tillämpad i en kompakt takuppbyggnad skapas en styv och stabil takvolym, vilket minimerar risken för skador när ytterligare skikt installeras.

 

Oförmåga att lokalisera och reparera defekter på tätskikt

FOAMGLAS® Kompakttak är ångtät och icke-absorberande. Eventuella vattentätningsfel förblir lokala och är enkla att upptäcka och billiga att reparera tack vare uppbyggnaden med ett nät av små fack genom det helt bundna och slutna fogsystemet.

Framtida förändringar i takanvändningen

FOAMGLAS® Kompakttak-isolering är ångtät, icke-absorberande och klarar extrema belastningar. Det går att bygga praktiskt taget valfri typ av aktivitetstak ovanpå kärnan i det kompakta takets uppbyggnad, och vad taket används för kan enkelt ändras i framtiden. Tänk på att när det är dags att ändra användningsområdet för ett tak kan eventuella skador orsakade av en felaktig uppbyggnad bli kostsamt och vara svårt att åtgärda. 

Undvik stress och stilleståndstid med rätt uppbyggnad och rätt typ av isolering.

Nyfiken på vilka olika typer av aktivitetstak det finns? Här är vad du behöver veta.

Vill du veta mer om aktiva tak?

Upptäck mer om aktiva tak