Ingen kompromisser
Hvordan bygge

Når det gjelder taket på en bygning, bør det ikke inngås kompromisser. Et tak er ment å gi deg fullstendig trygghet gjennom hele bygningens levetid. Mulige problemer du kan støte på kan lett forhindres ved å jobbe med de riktige materialene og total oppbygging for å sikre høykvalitets ytelse over tid.


Hvis aktivitetstak er spørsmålet,
er FOAMGLAS® Kompakttak svaret.

Hva er FOAMGLAS® Kompakttak?

Selv om bruksområdet kan variere avhengig av nivå og type aktivitetstak, er den grunnleggende oppbyggingen alltid den samme.

FOAMGLAS® Kompakttak er en enkel, robust og allsidig takoppbygging med de eksepsjonelle egenskapene til FOAMGLAS® termisk isolasjon. 

Den kompakte oppbyggingen består av tre grunnleggende lag limt sammen, fullt bundet, og skjøter lukket av bitumen eller kaldt lim: 

  • en bærende struktur
  • FOAMGLAS® cellulært glass
  • et vanntett lag. 

Dette teknisk perfekte taksystemet er enkelt å bygge, og fjerner alle risikoer forbundet med aktivitetstak.

Avhengig av prosjektets størrelse og forhold, samt din erfaring og preferanse, kan du velge enten varm bitumenbinding eller arbeid med kaldt lim. Eller du kan fint kombinere begge deler.

De fullstendig limte skjøtene sikrer at takflaten er helt vanntett og inndelt. 

 

FOAMGLAS® Kompakttak hjelper deg med å beskytte det som betyr mest

FOAMGLAS® cellulær glassisolasjon er et lett, slitesterkt og stivt isolasjonsmateriale laget av millioner av hermetisk forseglede glassceller.

Dette gir den eksepsjonelle beskyttende egenskaper som brannsikkerhet, overlegen kompresjonsstyrke, garantert vann- og damptetthet og langvarig varmeisolasjonsytelse.

Vår FOAMGLAS® Kompakttak-oppbygging gir den ultimate beskyttelsen. 

Les videre for å finne ut hvordan vi hjelper deg med å beskytte det som betyr mest.

100 % damptett

Limingen av FOAMGLAS® damptette plater med varmt bitumen eller basert kaldt lim på underlaget og i skjøtene resulterer i et homogent termisk isolasjonslag, noe som gjør det damptett gjennom hele laget og over hele overflaten. 

Ved oppbygging av FOAMGLAS® Kompakttak kan det ikke oppstå interstitiell kondensering av vanndamp, uavhengig av fuktighet eller diffusjonsretning.

100 % vanntett  

I et FOAMGLAS® Kompakttak-system er vanntettingen og isolasjonen fullstendig og perfekt festet til hverandre og til støttelagene. FOAMGLAS® isolasjon absorberer ikke fuktighet, og er både vanntett og damptett. 

Denne oppbyggingen sikrer at fuktighet ikke kan migrere over, under, mellom eller inne i varmeisolasjonsplatene. Med disse egenskapene gir FOAMGLAS® isolasjon ekstra sikkerhet som et ekstra vanntett lag i den totale oppbyggingen.

Høy kompressiv styrke, null deformering 

Bitumenlaget på FOAMGLAS® bærende flater sikrer en perfekt belastningsoverføring mellom vanntetting, termisk isolasjon og bygning. Et tynt lag med bitumen fyller overflatecellene i det cellulære glasset, og øker kompresjonsstyrken og bindingen av takoppbyggingen til den bærende strukturen uten deformering.

Prøv det selv: bare ta noen skritt på et stivt FOAMGLAS® Kompakttak, og la deg overbevise om at det føles som om vanntettingen påføres direkte på betongunderlaget, noe som gjør det til et ideelt underlag for aktivitetstak. 

Brannmotstand og brannsikkerhet

FOAMGLAS® tilbyr mer enn livslang termisk ytelse. Isolasjonsmaterialet spiller en avgjørende rolle i bygningens brannsikkerhet. Cellulær glassisolasjon gir total trygghet: det er brannsikkert, og bidrar ikke til spredning av brann. Det frigjør heller ikke røyk eller giftige gasser, og produserer ingen flammende dråper som kan forårsake personskade eller skade på bygningen. 

Langvarig termisk ytelse

Hos FOAMGLAS® står vi bak kvaliteten på isolasjonsløsningene våre. Tredjeparts testing har vist at termisk ledningsevne og trykkstyrke for FOAMGLAS® isolasjon ikke forverres vesentlig over tid*. 

100-års levetid

Våre EPD-er bekrefter en tidstestet ytelse, da den angir en referanselevetid på 100 år*! Dette kan utgjøre hele forskjellen ettersom det å bygge, designe og bruke et aktivitetstak ikke er uten risiko. 

Hos FOAMGLAS mener vi ting bør bygges for å vare. Å bygge for livet handler om å redusere både påvirkning og avfall for fremtidige generasjoner. Det er vår plikt.

* Oppgitt i EPD-PCE-20200300-IBB1-EN, utgitt av Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU)


The benefits can’t be denied: FOAMGLAS® Compact Roofs offer you total peace of mind and flexibility. You can invest in an Activity Roof at any time throughout the lifetime of the building, depending on your budget and needs. As your needs change over time, you can easily adapt the function of your roof accordingly.  

Slik installerer du et FOAMGLAS® Kompakttak

Seeing is learning. We have created four free video tutorials that demonstrate how to install a Compact Roof build-up on a concrete or metal roof structure using the bitumen coating method or the pour and roll method.

Compact roof system on reinforced concrete deck. Bitumen coating method
Compact roof system on reinforced concrete deck. Pour and roll method
Compact roof system on steel deck. Bitumen coating method
Compact roof system on steel deck. Pour and roll method

Vil du lære mer om aktive tak?

Finn ut mer om aktive tak