Hva er celleglassisolasjon?

Hva er celleglassisolasjon?

Celleglassisolasjon er en termisk isolasjonskategori som har resirkulert glass og sand som basismaterialer, supplert av mineralstoffer og andre naturlige materialer.

Det er et uorganisk isolasjonsmateriale som består av millioner av helt forseglede glassceller.  

Denne lukkede cellestrukturen holder den produserte gassen i cellene, noe som gir materialet isolerende egenskaper og sikrer varmeledningsevne i mange år.  Ingen vannmolekyler kan spre seg i glasscellene, og intern kondensering er umulig. Resultatet er et damptett, ubrennbart materiale med svært høy trykkfasthet.

Owens Corning FOAMGLAS® er markedsledende i verden

på celleglassisolasjon

  • Den inneholder mer enn 60 % resirkulerte materialer. 

  • FOAMGLAS®-plater er VOC-frie og inneholder ingen flyktige stoffer.

  • FOAMGLAS® isolasjon har en eksepsjonell kombinasjon av beskyttende egenskaper – den er ubrennbar, har utmerket trykkfasthet og er 100 % vann- og fuktighetsbestandig.

  • Uavhengige tester har vist at vårt isolasjonsmateriale ikke forringes over tid. Den termiske ytelsen og de lastbærende kapasitetene holder seg konstante gjennom hele levetiden til bygningen. 

  • Den beskytter mennesker, eiendeler og miljøet. 

  • Den kan fås i en rekke ulike former og størrelser for å tilfredsstille ulike byggekrav og bransjespesifikasjoner. 

Den uorganiske sikkerhetsisolasjonen

Fordi FOAMGLAS® celleglassisolasjon er et uorganisk materiale, vil den ikke brenne eller kunne forbrennes. Den hindrer flammespredning og røykutvikling og forårsaker ikke farlige dråper, noe som gjør den til et virkelig brannsikkert byggemateriale. Fordi celleglass er 100 % uorganisk, reagerer den ikke med oksiderende væsker, noe som reduserer eksplosjonsfaren forbundet med oksidering av organiske materialer.

Egenskapene

til FOAMGLASS® isolasjon

Det er kombinasjonen av alle de beskyttende egenskapene som gjør celleglassisolasjonen så unik. Ingen annen termisk isolasjon kan tilby alle disse egenskapene i ett produkt. Viktigheten av hver enkelt er knyttet til spesifisitetene i de aktuelle bransje- og byggeprosjektene.

Vanntett 

FOAMGLAS® isolasjon er vanntett fordi den består av glass. Fordel: absorberer ikke fuktighet og sveller ikke.

> Les mer om vår 100 % vannbestandighet

Damptett

FOAMGLAS® isolasjon er damptett fordi den er laget av hermetisk forseglede glassceller. Fordel: Ingen damp kan trenge gjennom, og FOAMGLAS-laget fungerer som en dampsperre, noe som gir en konstant termisk isolasjonsverdi i flere tiår uten risiko for kondensering eller korrosjon.

> Les mer om vår dampbestandighet

Ubrennbar

FOAMGLAS® isolasjon er ubrennbar på grunn av glasscellestrukturen. Brannatferd: klassifisering i henhold til EN 13501: A1. Fordel: Oppbevaring og behandling er ikke farlig; ingen spredning av flammer ved en brann (skorsteinseffekt) i et ventilasjonsrom.

> Les mer om vår ubrennbarhet 

Trykkfast 

FOAMGLAS® isolasjon har høy trykkfasthet og deformeres ikke selv under langvarige belastninger takket være cellegeometrien. Fordel: bruk av lastbærende termisk isolasjon uten risiko.   

> Les mer om våre lastbærende kapasiteter

Langvarig termisk ytelse

FOAMGLAS® isolasjon har en servicetemperatur på mellom –265 °C og 430 °C.  Fordel: langvarig termisk ytelse med konstant isolasjonseffektivitet gjennom hele levetiden til bygningen eller industriinstallasjonen.

> Read more about our thermal performance

Dimensjonsstabil 

FOAMGLAS® isolasjon er dimensjonsstabil fordi glass verken krymper eller sveller. Fordel: ingen vridning, buling eller vandring. Den lave ekspansjonskoeffisienten, som er nesten lik den til stål eller betong, gir dessuten vanntettingsmembranene lengre levetid.

Syrebestandig 

FOAMGLAS® isolasjon er bestandig mot organiske løsemidler og syrer fordi den er laget av rent glass. Fordel: Isolasjonen skades ikke av aggressive medier eller atmosfærer.

Lett å arbeide med 

FOAMGLAS® isolasjon er lett å arbeide med fordi den består av tynnveggede glassceller. Fordel: FOAMGLAS® kan skjæres til ønsket mål med enkle verktøy som sagblad eller håndsag. 

Økologisk 

FOAMGLAS® isolasjon er fri for miljøskadelige flammehemmere, drivmidler og økologisk giftige komponenter. Fordel: Etter generasjoner av bruk som termisk isolasjon kan FOAMGLAS®-platene resirkuleres som fyllmasse i landskapsutforming eller som varmeisolerende granulat for meningsfull økologisk resirkulering gjennom gjenbruk.

Radonbestandig

FOAMGLAS® isolasjon hindrer inntrenging av radon fordi den består av hermetisk forseglede glassceller. Fordel: 100 % trygg radonbarriere og termisk isolasjon i ett lag.

Skadedyrsikker

FOAMGLAS® isolasjon kan ikke råtne og er skadedyrsikker fordi den er uorganisk. Fordel: isolasjon uten risiko, spesielt mot grunn. Det gir ikke forutsetninger for yngling eller spiring.

Slitesterk og bærekraftig

kjerne

FOAMGLAS® celleglassisolasjon består av rent glass og er fri for miljøskadelige flammehemmere og drivmidler og har ingen relevante økologisk giftige komponenter.   

Uavhengige tester (FIW-instituttet – München) har vist at FOAMGLAS® isolasjon er et svært holdbart isolasjonsmateriale. Isolasjonen forringes ikke over tid og opprettholder den termiske motstanden og trykkfastheten gjennom hele levetiden til bygningen, industriinstallasjonen eller lagringstanken.

Ved renovering av en bygning eller når man skal renovere vanntettingsmembranen, trenger man ikke skifte ut isolasjonen. Hvis det skulle komme strengere forskrifter for den termiske ytelsen i bygninger i fremtiden, kan du enkelt legge til enda et lag med FOAMGLAS® isolasjon over det eksisterende, noe som forbedrer U-verdien til bygningen.    

Etter generasjoner med bruk som termisk isolasjon, kan FOAMGLAS®-isolasjonen resirkuleres når bygningen rives. Den kan da gjenbrukes som fyllmasse i landskapsutforming er som varmeisolerende granulat i veibyggingsprosjekter. Et perfekt eksempel på meningsfull økologisk resirkulering gjennom gjenbruk.

Produksjonen

av FOAMGLAS® isolasjon

FOAMGLAS® produseres hovedsakelig av minst 60 % resirkulert innhold og rikelig med naturlige råmaterialer.  Blandingen av råmaterialer, kombinert med justeringer under produksjonsprosessen, skaper den unike egenskapskombinasjonen til FOAMGLAS®. 

1. Glasset skaffes fra en blanding av resirkulert glass, sand, dolomitt, kalk og jernoksid med nøyaktig definerte egenskaper.

2. Deretter males og blandes glasset med en liten mengde karbon i kulemøllen.  

3. Pulveret helles i høyverdige stålformer, som deretter går gjennom en ovn der glasskumpulveret utvides.   

4. Dette gir en materialstruktur med tynne glassluftceller. Disse går gjennom en kontrollert kjøleprosess. På grunn av den lukkede cellestrukturen vil millioner av små hermetisk forseglede glassceller gi materialet ekstraordinær trykkfasthet, utmerkede isolasjonsverdier og vanntettingsegenskaper.  

5. Etter avkjølingen skjæres materialet til riktig størrelse før det pakkes og stables på paller, klart for vårt lager eller levering til anleggsplassen.

Våre produksjonsanlegg

Owens Corning FOAMGLAS® har 4 produksjonsanlegg på verdensbasis.