Co je tepelná izolace z pěnového skla?

Zoom Foamglas surface

Pěnové sklo FOAMGLAS® je tepelná izolace vyrobená z recyklovaného skla zušlechtěného přírodními minerálními přísadami.

Jedná se o anorganický izolační materiál, který se skládá z milionů zcela uzavřených skleněných buněk.

V této struktuře je v jednotlivých buňkách trvale uzavřený plyn vzniklý při výrobě. To dává materiálu dobré izolační vlastnosti a zajišťuje stabilní tepelnou ochranu po desetiletí. Přes skleněné stěny buněk nemohou difundovat žádné molekuly vodní páry a nemůže proto docházet k její kondenzaci. Výsledkem je parotěsný, nehořlavý izolační materiál s mimořádnou pevností v tlaku.

Společnost owens corning FOAMGLAS® je světovým lídrem

ve výrobě izolace z pěnového skla

  • Obsahuje více než 60 % vybraného recyklovaných surovin.

  • Izolace FOAMGLAS® neobsahuje žádné těkavé látky (VOC)

  • Izolace FOAMGLAS® nabízí výjimečnou kombinaci ochranných vlastností, jako je nehořlavost, vynikající pevnost v tlaku, 100% odolnost proti vodě a vlhkosti.

  • Na základě testování nezávislou třetí stranou se prokázalo, že vlastnosti naší tepelné izolace se časem nezhoršují. Tepelný ochrana i únosnost zůstávají konstantní po celou dobu životnosti budovy

  • Chrání osoby, majetek i životní prostředí.

  • Je k dispozici v široké škále formátů a tvarů tak, aby uspokojil požadavky různých stavebních a průmyslových specifikací.

Anorganická a bezpečná izolace

Protože izolace z pěnového skla FOAMGLAS® je anorganický materiál, nehoří ani hoření nepodporuje. Brání šíření plamene, při požáru nevyvíjí kouř, nebezpečné zplodiny a neodkapává. To z něj činí skutečně požárně bezpečný stavební materiál. Navíc, vzhledem k 100% anorganickému složení pěnového skla, nereaguje s oxidujícími kapalinami. Tím se v průmyslových aplikacích minimalizuje riziko výbuchu spojené s oxidací organických materiálů.

Vlastnosti

tepelné izolace FOAMGLAS®

Je to kombinace všech jeho ochranných vlastností, která dělá izolaci z pěnového skla tak jedinečnou. Žádná jiná tepelná izolace nemůže nabídnout všechny tyto vlastnosti v jednom produktu. Každá z vlastnosti je specifickým benefitem pro příslušné průmyslové a stavební projekty.

Vodotěsnost

Izolace FOAMGLAS® je vodotěsná, protože má uzavřenou strukturu ze skla. Výhoda: neabsorbuje vlhkost, nenavlhá a nebobtná

> Přečtěte si více o naší 100% voděodolnosti

Parotěsnost

Izolace FOAMGLAS® je parotěsná, protože je vyrobena z hermeticky uzavřených skleněných buněk. Výhoda: nemůže přes ni procházet žádný plyn a vrstva FOAMGLAS působí jako parozábrana. Současně poskytuje po desetiletí konstantní tepelnou ochranu bez rizika kondenzace nebo koroze.

> Přečtěte si více o naší 100% parotěsnosti

Nehořlavost

Izolace FOAMGLAS® je nehořlavá díky své skleněné struktuře. Chování při požáru: Třída reakce na oheň A1 dle ČSN 13501. Výhoda: skladování a zpracování nejsou nebezpečné; žádné šíření plamenů v případě požáru (komínového efektu) ani v provětrávaných mezerách.

> Přečtěte si více o naší nehořlavosti 

Pevnost a nestlačitelnost

Izolace FOAMGLAS® má díky své nedeformovatelné buněčné struktuře vysokou pevnost v tlaku i při dlouhodobém zatížení. Výhoda: možnost použití nosné tepelné izolace bez rizika.  

> Přečtěte si více o naší únosnosti

Dlouhodobá tepelná ochrana

Izolace FOAMGLAS® má provozní teplotu v rozmezí -265 °C až 430 °C. Výhoda: dlouhodobá tepelná ochrana s konstantní izolační účinností po celou dobu životnosti budovy nebo průmyslové instalace.

> Přečtěte si více o naší tepelné ochraně

Tvarové stálost

Izolace FOAMGLAS® je rozměrově stálá, protože sklo se nesráží ani nebobtná. Výhoda: žádné deformace, boulení nebo stékání. Nízký koeficient roztažnosti skla zajišťuje stabilní podklad, obdobný jako ocel nebo beton, což výrazně prodlužuje životnost hydroizolačních membrán.

Chemická odolnost

Izolace FOAMGLAS® je odolná vůči organickým rozpouštědlům a kyselinám, protože je vyrobena z čistého skla. Výhoda: žádné poškození izolace agresivními látkami nebo prostředím.

Snadná opracovatelnost 

Izolace FOAMGLAS® se snadno opracovává, protože se skládá z tenkostěnných skleněných buněk. Výhoda: pomocí jednoduchých nástrojů, jako je kotoučová nebo ruční pila, lze FOAMGLAS® řezat na jakékoli požadované rozměry.

Ekologie

Izolace FOAMGLAS® neobsahuje ekologicky škodlivé zpomalovače hoření, pěniva ani ekotoxické složky. Výhoda: po generacích použití jako tepelná izolace mohou být desky FOAMGLAS® recyklovány jako výplň při terénních úpravách nebo jako tepelně izolační granulát pro smysluplnou ekologickou recyklaci díky opětovnému použití.

Neprostupnost pro radon

Izolace FOAMGLAS® zabraňuje pronikání radonu, protože se skládá z hermeticky uzavřených skleněných buněk. Výhoda: 100% bezpečná protiradonová bariéra a tepelná izolace v jedné vrstvě.

Biologická odolnost

Protože je izolace FOAMGLAS® anorganická, nemůže hnít a je odolná proti škůdcům. Výhoda: izolace bez rizika, zejména ve styku s terénem. Neumožňuje tvorbu hnízd ani růst vegetace. 

Odolné a udržitelné

ve své podstatě

Izolace z pěnového skla FOAMGLAS® se skládá z čistého skla a neobsahuje zpomalovače hoření ani hnací plyny poškozující životní prostředí a nemá žádné relevantní ekotoxické složky.

Testování nezávislou třetí stranou (FIW Institut – Mnichov) prokázalo, že izolace FOAMGLAS® je skutečně odolný izolační materiál. Izolační vlastnosti se časem nezhoršují, udržuje si svůj tepelný odpor a pevnost v tlaku po celou dobu životnosti budovy, průmyslové instalace nebo akumulační nádrže.
 
Při rekonstrukcích budovy nebo při renovaci hydroizolace může naše tepelná izolace zůstat na svém místě a není třeba ji vyměňovat. V případě zpřísnění předpisů týkajících se tepelné ochrany budovy můžete v budoucnu snadno přidat další vrstvu izolace FOAMGLAS® na tu stávající, což nejen zlepší energetickou třídu budovy, ale přispívá k ekologické udržitelnosti.
 
Po několika generacích použití jako tepelná izolace může být FOAMGLAS® finálně recyklovaný při demontáži budovy. Může být znovu použitý jako zásyp při terénních úpravách nebo jako tepelně izolační granulát při stavbě silnic. Dokonalý příklad smysluplné ekologické recyklace díky opětovnému použití.

Výrobní proces

izolace FOAMGLAS®

Základní surovinou pro výrobu izolace FOAMGLAS® je z více než 60% recyklovaný obsah zušlechtěný běžně dostupnými přírodními surovinami. Směs surovin v kombinaci s úpravami během výrobního procesu určuje jedinečnou kombinaci vlastností FOAMGLAS®.

1. Nejprve se ze směsi recyklovaného skla, písku, vápence a různých oxidů vyrábí sklo s přesně definovanými vlastnostmi.
 
2. Sklo se následně rozemele a smíchá s malým množstvím mletého uhlíku.

3. Prášek se vloží do forem z ušlechtilé oceli, které pak procházejí pecí, kde prášek expanduje na skleněnou pěnu.

4. Vzniká struktura materiálu s drobnými skleněnými buňkami vyplněnými plynem. Během procesu řízeného chlazení dochází ke ztuhnutí této pěny. Miliony malých hermeticky uzavřených skleněných buněk dodávají materiálu parotěsnost, mimořádnou pevnost v tlaku, vynikající tepelně i hydro-izolační vlastnosti.

5. Po vychlazení je vyrobený materiál nařezaný na míru, zabalený a paletovaný. Dle potřeby je buď připravený v našemu skladu nebo ihned dodaný na stavbu.

Naše výrobní zařízení

Společnost Owens Corning FOAMGLAS® má 4 výrobní závody po celém světě.