Hvad er celleglasisolering?

Zoom Foamglas surface

Celleglasisolering er en varmeisoleringskategori, der har genanvendt glas og sand som basismaterialer, suppleret med mineralske stoffer og andre naturlige materialer.

Det er et uorganisk isoleringsmateriale, der består af millioner af helt forseglede glasceller.

Denne lukkede cellestruktur fanger den gas, der produceres i cellerne. Det giver materialet en isolerende egenskab og sikrer en stabil termisk ledningsevne i mange år. Ingen vandmolekyler kan spredes i glascellerne, og der kan ikke opstå intern kondens. Resultatet er et damptæt, brandsikkert materiale med en ekstraordinær trykstyrke.

Owens Corning FOAMGLAS® er førende på verdensmarkedet 

inden for celleglasisolering. 

  • Det har mere end 60 % udvalgt genanvendt indhold. 

  • FOAMGLAS®-plader er VOC-fri og indeholder ingen flygtige stoffer. 

  • FOAMGLAS®-isolering giver en enestående kombination af beskyttende egenskaber såsom brandsikkerhed, overlegen trykstyrke, 100 % vand- og fugtbestandighed.

  • Baseret på tredjepartstests har vores isoleringsmateriale vist sig ikke at forringes over tid. Den termiske ydeevne og bæreevnen forbliver konstant i hele bygningens levetid.

  • Det beskytter mennesker, aktiver og miljøet.

  • Det fås i en lang række former og størrelser, så det kan imødekomme forskellige bygningskrav og industrielle specifikationer.

Den uorganiske sikkerhedsisolering

Da celleglasisolering fra FOAMGLAS® er et uorganisk materiale, kan det ikke brænde eller bidrage til forbrænding. Flammespredning og røgudvikling forhindres, og det forårsager ingen farlige dråber, hvilket gør det til et helt igennem brandsikkert byggemateriale. Fordi celleglas er 100 % uorganisk, interagerer det ikke med oxiderende væsker. Det minimerer de eksplosionsrisici, der er forbundet med oxidereing af organiske materialer.

egenskaber

ved isolering med FOAMGLAS®

Det er kombinationen af alle de beskyttende egenskaber, der gør celleglasisolering så unik. Der findes ingen anden varmeisolering, der kan tilbyde alle disse egenskaber i ét produkt. Vigtigheden af hver af disse egenskaber er knyttet til særlige forhold i de respektive industri- og byggeprojekter.

Vandtæt 

FOAMGLAS®-isolering er vandtæt, fordi den består af glas. Fordel: Absorberer ikke fugt og svulmer ikke op. 

> Læs mere om vores 100 % vandtæthed

Damptæt 

FOAMGLAS®-isolering er damptæt, fordi den er fremstillet af hermetisk lukkede glasceller. Fordel: Der kan ikke passere damp gennem materialet, og FOAMGLAS-laget fungerer som en dampbarriere, hvilket resulterer i en konstant varmeisoleringsværdi gennem årtier uden risiko for kondens eller korrosion.

> Læs mere om vores damptæthed

Brandsikker

FOAMGLAS®-isolering er brandsikker på grund af glascellestrukturen. Brandadfærd: Klassificering i henhold til EN 13501: A1. Fordel: Opbevaring og behandling er ikke farligt; ingen spredning af flammer i tilfælde af brand (skorstenseffekt) i et ventilationsrum.         

> Læs mere om vores brandsikkerhed

Komprimeringssikker

FOAMGLAS®-isolering har høj trykstyrke, selv med langsigtede belastninger, på grund af cellegeometrien uden deformation. Fordel: Brug af bærende varmeisolering uden risici.

> Læs mere om vores isolerings bærende egenskaber

Langvarig termisk effektivitet

FOAMGLAS®-isolering har en driftstemperatur, der ligger mellem -265 °C og 430 °C.  Fordel: Langsigtet termisk ydeevne med konstant isolerende effektivitet i hele bygningens eller industriinstallationens levetid.

> Læs mere om vores termiske effektivitet

Dimensionelt stabil 

FOAMGLAS®-isolering er dimensionelt stabil, fordi glas ikke sammentrækkes eller udvides. Fordel: Ingen vridning, krumning eller skrumpning. Derudover resulterer den lave ekspansionskoefficient, der næsten svarer til ekspansionskoefficienten i stål eller beton, i en længere levetid for vandtætningsmembranerne.

Syrebestandig 

FOAMGLAS®-isolering er modstandsdygtig over for organiske opløsningsmidler og syrer, fordi den er fremstillet af rent glas. Fordel: Ingen ødelæggelse af isoleringen af aggressive medier og atmosfærer.  

Nem at arbejde med 

FOAMGLAS®-isolering er nem at arbejde med, fordi den består af glasceller med tynde vægge. Fordel: FOAMGLAS® kan skæres til ethvert ønsket mål med enkle værktøjer som savklinger eller håndsave.  

Økologisk 

FOAMGLAS®-isolering er fri for miljøskadelige flammehæmmere, drivgasser og økotoksiske komponenter. Fordel: Efter generationers brug som varmeisolering kan FOAMGLAS®-plader genbruges som fyldstof til landskabspleje eller termisk isolerende granulat til meningsfuld økologisk genanvendelse gennem genbrug.  

Radonafvisende

FOAMGLAS®-isolering forhindrer indtrængning af radon, fordi den består af hermetisk lukkede glasceller. Fordel: 100% sikker radonbarriere og varmeisolering i ét lag.

Skadedyrssikret 

FOAMGLAS®-isolering kan ikke rådne og er skadedyrssikker, fordi den er uorganisk. Fordel: Isolering uden risiko, især i fundament og jord. Der er ikke mulighed for redebygning, formering eller frøspiring.  

Holdbar og bæredygtig 

helt ind i kernen

Den celleglasisolering med FOAMGLAS® består af rent glas, indeholder ingen miljøskadelige flammehæmmere og drivgasser og har ingen relevante økotoksiske komponenter. 

Tredjepartstests (FIW Institute – München) har bevist, at FOAMGLAS®-isolering er et virkelig holdbart isoleringsmateriale. Isoleringen forringes ikke over tid og opretholder sin termiske modstandskraft og trykstyrke i hele bygningens, industriinstallationens eller lagertankens levetid.

Hvis bygningen eller vandtætningsmembranen skal renoveres, kan vores isolering blive siddende og behøver ikke at blive udskiftet. I tilfælde af strengere regler for en bygnings termiske ydeevne i fremtiden, kan du nemt tilføje et ekstra lag FOAMGLAS®-isolering oven på det eksisterende og derved forbedre bygningens U-værdi.   

Efter generationers brug som varmeisolering kan FOAMGLAS®-isolering genbruges, når bygningen rives ned. Isoleringen kan derefter genbruges som fyldstof i landskabspleje eller termisk isolerende granulat i vejbyggeri. Et perfekt eksempel på meningsfuld økologisk genanvendelse gennem genbrug.   

Produktion

af FOAMGLAS®-isolering

FOAMGLAS® fremstilles primært af mindst 60 % genanvendte materialer og rigelige naturlige råvarer.  Blandingen af råmaterialer, kombineret med justeringer under fremstillingsprocessen, bestemmer den unikke kombination af FOAMGLAS® egenskaber. 

1. Først tilvejebringes glas fra en blanding af genanvendt glas, sand, dolomit, kalk og jernoxid med præcist definerede egenskaber.

2. Glasset bliver derefter kværnet og blandet med en lille mængde kulstof i kuglemøllen. 

3. Pulveret hældes i højkvalitetsstålforme, som derefter passerer gennem en ovn, hvor glasskumpulveret udvides.  

4. Der opstår en materialestruktur med tynde glasluftceller. Disse bevares i en kontrolleret køleproces. På grund af den lukkede cellestruktur giver millioner af små hermetisk lukkede glasceller materialet ekstraordinær trykstyrke, fremragende isoleringsværdier og vandtætningsegenskaber.

5. Efter afkøling skæres det producerede materiale til den ønskede størrelse, pakkes og stables på paller, klar til vores lager eller levering til byggepladsen.

Vores produktionsanlæg i hele verden

Owens Corning FOAMGLAS® har 4 produktionsanlæg på verdensplan.