FOAMGLAS® isolering

Uændrede egenskaber over tid

Det er nemt nok at påstå, at noget holder evigt. Så vi lod det komme an på en prøve. FIW (Forschungsinstitut für Wärmeschutz e.V. i München) har testet vores taginstallationer, der blev monteret for op til 45 år siden. Prøverne blev bedømt efter nutidige byggenormer. Foamglas isolering bevarer sin styrke, termiske egenskaber og alle yderligere enestående egenskaber. Det er derfor et isoleringsmateriale med dokumenteret uforandrede egenskaber over tid. De følgende testcases beviser det.

FIW's konklusioner var utvetydige

  • Der var ingen ældningseffekt, hverken med hensyn til tab af termisk ydeevne eller lavere trykstyrke. 

  • Efter næsten et halvt århundrede på stedet havde FOAMGLAS® tagisolering de samme fysiske egenskaber som den dag, den oprindeligt blev installeret.

  • Langsigtede fordele ved at bruge FOAMGLAS® isolering i et fladt tag.

  • FOAMGLAS® isolering er en fremragende langsigtet investering. Efter flere årtier har den bevaret sine egenskaber og har samme termiske ydeevne, som den havde, da bygningen stod færdig. Tagets energieffektivitet er konstant, og derfor minimeres bygningens energiomkostninger.

  • Tagvedligeholdelsen holdes på et minimum, da det ikke er nødvendigt at udskifte FOAMGLAS® isoleringen. Efter 20 eller 30 år kan det være nødvendigt at gøre taget vandtæt igen. Den kan fjernes, og der kan installeres et nyt vandtætningssystem oven på den oprindelige isolering.

Plejehjem

in Burcot, UK

Monteret 1989 – 29 år på tidspunktet for testen

Fladt tag på underkonstruktion af træ
FOAMGLAS® T2, 90 mm 

Sammenligningsværdier fra 1989
Lambda: 0,045 ± 5% W/mK
Trykstyrke: ≥ 500 kPa 

FIW's testresultater fra nutiden 
Lambda oprindelig: 0,048 W/mK 
Lambda tør: 0,048 W/mK 
Trykstyrke: 1018 kPa 

Hovedkonklusioner

Resultaterne bekræfter uændrede mekaniske egenskaber af prøverne – selv efter knap 30 år. Prøverne udviser en uforandret høj varmeisoleringsevne.

Resultat: FOAMGLAS® har bevaret sine egenskaber over tid

Sample is taken from the flat roof of British care home building under 3rd party supervision.

Prøven blev udtaget fra det flade tag på et engelsk plejehjem af en uafhængig certificeringsvirksomhed.

Bavaria-bryggeriet

Lieshout, Holland

Monteret 1986 – 32 år på tidspunktet for testen

Fladt tag på underkonstruktion af træ 
FOAMGLAS® T2, 90 mm

Sammenligningsværdier fra 1986 
Lambda: 0,045 ± 5% W/mK 
Trykstyrke: ≥ 500 kPa 

FIW's testresultater fra nutiden 
Lambda oprindelig: 0,043 W/mK 
Lambda tør: 0,043 W/mK 
Trykstyrke: 1102 kPa 

Hovedkonklusioner 

30 år senere er der ikke sket nogen nedbrydning. Trykstyrken er fortsat meget høj – over 1000 kPa.

Resultat: FOAMGLAS® og dets egenskaber er ikke forringet over tid 

Prøven er taget fra det flade tag på en bygning i Bavaria-bryggeriet af en uafhængig certificeringsvirksomhed (SECO / BCCA). 

Hospital

Kristianstad, Sverige

Monteret 1973 – 45 år på tidspunktet for testen

Kompakttag på betondæk 
FOAMGLAS® S3, 50 mm 

Sammenligningsværdier fra 1973 
Lambda: 0,049 ± 5% W/mK 
Trykstyrke: ≥ 500 kPa 

FIW test results of today 
Lambda oprindelig: 0,047 W/mK 
Lambda tør: 0,047 W/mK 
Trykstyrke: 1480 kPa 

Hovedkonklusioner 

Prøverne udviser fortsat samme varmeledningsevne som for mere end 40 år siden. Trykstyrken på 1480 kPa har ikke ændret sig.

Resultat: FOAMGLAS® og dets egenskaber er ikke forringet over tid

Prøven blev udtaget af rekvirenten fra terrassetaget på et hospital i Skåne.

Hospital

Kristianstad, Sweden

Monteret 1973 – 45 år på tidspunktet for testen

Kompakttag på betondæk 
FOAMGLAS® S3, 50 mm 

Sammenligningsværdier fra1973 
Lambda: 0,049 ± 5% W/mK 
Trykstyrke: ≥ 500 kPa 

FIW test results of today 
Lambda oprindelig: 0,053 W/mK 
Lambda tør: 0,052 W/mK 
Trykstyrke: 567 kPa 

Hovedkonklusioner 

Knap 40 år senere udviser prøverne uforandret varmeledningsevne. Trykstyrken forbliver uændret.

Resultat: De specificerede egenskaber af FOAMGLAS® fra 1973 er stadig gældende 

Prøven blev udtaget fra det flade tag på et hospital i Skåne af en uafhængig certificeringsvirksomhed.

Administrationsbygning

Hasselt, Belgiem

Monteret 1978 – 40 år på tidspunktet for testen

Kompakttag på betondæk 
FOAMGLAS® T2, 50 mm 

Sammenligningsværdier fra 1978 
Lambda: 0,047 ± 5% W/mK 
Trykstyrke: ≥ 500 kPa 

FIW test results of today 
Lambda oprindelig: 0,047 W/mK 
Lambda tør: 0,047 W/mK 
Trykstyrke: 1480 kPa 

Hovedkonklusioner 

Knap 40 år senere udviser prøverne uforandret varmeledningsevne. Produktet forbliver stabilt og bevarer sin trykstyrke.

Resultat: Gennem næsten 40 år har FOAMGLAS® bevaret sin høje kvalitet 

Prøverne blev udtaget fra det flade tag på en administrationsbygning i Belgien af en uafhængig certificeringsvirksomhed (SECO/BCCA).