Tepelná izolace FOAMGLAS®

Konstantní izolační vlastnosti v čase

Trvalost vlastností je dlouhodobý slib. Proto jsme náš slib prověřili testem.
Izolace FOAMGLAS® si dlouhodobě zachovává svou pevnost, izolační schopnosti a další výjimečné vlastnosti. Následující testované reference to prokazují.

Závěry institutu FIW byly jednoznačné

  • Nebyly patrné žádné účinky stárnutí, ani pokud jde o ztrátu izolačních vlastností nebo snížení pevnosti v tlaku

  • Po téměř půl století fungování ve střeše prokázala střešní izolace FOAMGLAS® stejné vlastnosti jako v den, kdy byla instalována.

  • Dlouhodobé výhody použití izolace FOAMGLAS v plochých střechách

  • Izolace FOAMGLAS® je vynikající dlouhodobou investicí. I po řadě desetiletí si zachovává své vlastnosti a poskytuje stejnou tepelnou ochranu jako při dokončení budovy. Izolační účinnost střechy zůstává konstantní a náklady za energie minimální.

  • Údržba a opravy střechy jsou také omezeny na minimum, protože izolaci FOAMGLAS® není třeba vyměňovat. Po 20 nebo 30 letech může být nutná obnova hydroizolace střechy. Starou hydroizolaci lze odstranit (sloupnout), stále funkční izolaci FOAMGLAS ponechat (případně doplnit o další vrstvu) a na ní nainstalovat nový hydroizolační systém.

Pečovatelský dům

Burcot, Velká Británie

Instalováno v roce 1989 – v době testu stáří 29 let

Kompaktní plochá střecha na dřevěné konstrukci 
FOAMGLAS® T2, 90 mm

Referenční hodnoty v roce 1989 
Lambda: 0,045 ± 5% W/mK
Pevnost v tlaku: ≥ 500 kPa

Výsledky testů institutu FIW v současnosti 

Lambda – první měření: 0,048 W/mK
Lambda – po vysušení: 0,048 W/mK
Pevnost v tlaku: 1018 kPa

Hlavní závěry

Výsledky potvrzují stejné mechanické vlastnosti vzorků – i po téměř 30 letech. Vzorky si zachovaly své vynikající tepelně-izolační vlastnosti.

Závěr: Vlastnosti izolace FOAMGLAS® se v čase nezměnily. 

Vzorek byl odebrán z ploché střechy budovy britského pečovatelského domova pod dohledem nezávislého dozoru třetí strany.

Bavorský pivovar

Lieshout, Nizozemí

Instalováno v roce 1986 – v době testu stáří 32 let 

Kompaktní plochá střecha na dřevěné konstrukci
FOAMGLAS® T2, 90 mm

Referenční hodnoty v roce 1986
Lambda: 0,045 ± 5% W/mK 
Pevnost v tlaku: ≥ 500 kPa

FIW test results of today 
Lambda první měření: 0,043 W/mK 
Lambda po vysušení: 0,043 W/mK 
Pevnost v tlaku: 1102 kPa
 

Hlavní závěry

Po třech desetiletích vzorky vykazují dokonce lepší tepelně-izolační vlastnosti. Pevnost v tlaku zůstává stejná přes 1000 kPa.

Závěr: Vlastnosti izolace FOAMGLAS® se v čase nezměnily 

Vzorek byl odebrán z ploché střechy budovy Bavorského pivovaru komisařem nezávislé třetí strany (SECO / BCCA).

Nemocnice

Kristianstad, Švédsko

Instalováno v roce 1973 – v době testu stáří 45 let

Kompaktní plochá střecha na betonové desce
FOAMGLAS® S3, 50 mm

Referenční hodnoty v roce 1973 
Lambda: 0,049 ± 5% W/mK 
Pevnost v tlaku: ≥ 500 kPa

Výsledky testů institutu FIW v současnosti
Lambda – první měření: 0,047 W/mK
Lambda – po vysušení: 0,047 W/mK
Pevnost v tlaku: 1480 kPa

Hlavní závěry

Vzorky vykazují stále stejné tepelně-izolační vlastnosti jako před více než 40 lety. Pevnost v tlaku 1480 kPa zůstala dodnes beze změny

Závěr: Vlastnosti izolace FOAMGLAS® S3 se v čase nezměnily

Vzorek byl odebrán z terasy střechy švédské nemocnice realizační firmou.

Nemocnice

Kristianstad, Švédsko

Instalováno v roce 1973 – v době testu stáří 45 let

Kompaktní plochá střecha na betonové desce
FOAMGLAS® S3, 50 mm 

Referenční hodnoty v roce 1973
Lambda: 0,049 ± 5% W/mK 
Pevnost v tlaku: ≥ 500 kPa

Výsledky testů institutu FIW v současnosti
Lambda – první měření: 0,053 W/mK
Lambda – po vysušení: 0,052 W/mK
Pevnost v tlaku: 567 kPa

Hlavní závěry

Po více než 40 letech vykazují vzorky shodné tepelně-izolační vlastnosti. Pevnost v tlaku zůstává stabilní.

Závěr: Vlastnosti izolace FOAMGLAS® S3 uvedené v roce 1973 jsou dodnes  stále shodné

Vzorek byl odebrán z ploché střechy švédské nemocnice pod dohledem nezávislé třetí strany.

Administrativní budova

Hasselt, Belgie

Instalováno v roce 1978 – v době testu stáří 40 let

Kompaktní plochá střecha na betonové desce
FOAMGLAS® T2, 50 mm 

Referenční hodnoty v roce 1978
Lambda: 0,047 ± 5% W/mK 
Pevnost v tlaku: ≥ 500 kPa

Výsledky testů institutu FIW v současnosti
Lambda – první měření: 0,047 W/mK
Lambda – po vysušení: 0,047 W/mK
Pevnost v tlaku: 1480 kPa

Hlavní závěry

Téměř o 40 let později vykazují vzorky stále stejné tepelně-izolační vlastnosti. Výrobek zůstává spolehlivý a uchovává si svou vysokou pevnost v tlaku.

Závěr: Izolace FOAMGLAS® poskytuje stále stejnou izolační kvalitu již téměř čtyři desetiletí 

Vzorky byly odebrány z ploché střechy belgické administrativní budovy zástupcem nezávislé třetí strany (SECO / BCCA).