Isoleringsförmåga - Långsiktiga fördelar med cellglas | Foamglas

Konsekvent prestanda över tid

För evigt är ett långsiktigt löfte. Så vi satte vårt löfte på prov. FOAMGLAS® isolering behåller all sin styrka, sin termiska prestanda och alla andra exceptionella egenskaper. Följande testfall bevisar detta.

Slutsatserna från FIW var entydiga

  • Inget uppenbart åldrande, varken i förlust av termisk prestanda eller lägre tryckhållfasthet.

  • Efter nästan ett halvt sekel på plats visade FOAMGLAS® takisolering samma egenskaper som dagen den ursprungligen installerades.

  • Långsiktiga fördelar med att använda FOAMGLAS®-isolering på låglutande tak.

  • FOAMGLAS®-isolering är en utmärkt långsiktig investering. Efter flera decennier bibehåller den sina egenskaper och levererar samma termiska prestanda som den gjorde när byggnaden först stod färdig. Takets energieffektivitet är konstant och därför minimeras byggnadens energikostnader.

  • Takunderhållet blir minimalt eftersom det inte finns något behov av att byta ut FOAMGLAS®-isoleringen - efter 20 eller 30 år kan en ny takisolering behövas, den kan tas bort och ett nytt vattentätningssystem installeras över den ursprungliga isoleringen.

Vårdhem

Burcot, Storbritannien

Installerad 1989 – 29 år gammal vid tidpunkten för testet

Låglutande tak på underliggande träkonstruktion
FOAMGLAS® T2, 90 mm 

Referensvärden från 1989
Lambda: 0,045 ± 5% W/mK
Tryckhållfasthet: ≥ 500 kPa 

Resultat av dagens FIW-test 
Initialt Lambda: 0,048 W/mK 
Lambda torkad: 0,048 W/mK 
Tryckhållfasthet: 1018 kPa 

Viktigaste slutsatserna

Resultaten bekräftar att de mekaniska egenskaperna hos proverna – till och med efter nästan 30 år Proverna har kvar sin höga jämna värmeisoleringsprestanda

Resultat: FOAMGLAS® T2 bibehåller sina egenskaper över tid

Prov tas från det platta taket på den brittiska vårdhemsbyggnaden under överinsyn av tredje part.

Bayerskt bryggeri

Lieshout, Nederländerna

Installerad 1986 – 32 år gammal vid tidpunkten för testet

Låglutande tak på underliggande träkonstruktion 
FOAMGLAS® T2, 90 mm

Referensvärden från 1986 
Lambda: 0,045 ± 5% W/mK 
Tryckhållfasthet: ≥ 500 kPa 

Resultat av dagens FIW-test 
Initialt Lambda: 0,043 W/mK 
Lambda torkad: 0,043 W/mK 
Tryckhållfasthet: 1102 kPa 

Viktigaste slutsatserna 

Efter tre decennier har proverna en jämn prestanda. Tryckhållfastheten förblir identisk vid över 1 000 kPa

Resultat: FOAMGLAS® T2 och dess egenskaper förändras inte över tid 

Provet tas från det platta taket på ett bayerskt bryggeri av en tredjepartskommissionär (SECO/BCCA). 

Sjukhus

Kristianstad, Sverige

Installerad 1973 – 45 år gammal vid tidpunkten för testet

Kompakttak på betongdäck 
FOAMGLAS® S3, 50 mm 

Referensvärden från 1973 
Lambda: 0,049 ± 5% W/mK 
Tryckhållfasthet: ≥ 500 kPa 

Resultat av dagens FIW-test 
Initialt Lambda: 0,047 W/mK 
Lambda torkad: 0,047 W/mK 
Tryckhållfasthet: 1480 kPa 

Viktigaste slutsatserna 

Proverna uppvisar fortfarande samma termiska prestanda som mer än 40 år tidigare. Tryckhållfastheten på 1480 kPA är oförändrad än idag.

Resultat: FOAMGLAS® S3 och dess egenskaper förändras inte över tid

Prov tas från terrasstaket på ett svenskt sjukhus av den sökande. 

Sjukhus

Kristianstad, Sverige

Installerad 1973 – 45 år gammal vid tidpunkten för testet

Kompakttak på betongdäck
FOAMGLAS® S3, 50 mm 

Refernsvärde från 1973 
Lambda: 0,049 ± 5% W/mK 
Tryckhållfasthet: ≥ 500 kPa 

Resultat från dagens FIW-test 
Initialt Lambda: 0,053 W/mK 
Lambda torkad: 0,052 W/mK 
Tryckhållfasthet: 567 kPa 

Viktigaste slutsatserna 

Efter mer än 40 år uppvisar proverna fortfarande identisk termisk prestanda. Tryckhållfastheten förblir stabil.

Resultat: De utlovade egenskaperna för FOAMGLAS® S3 1973 gäller än idag.

Prov tas från det platta taket på ett svenskt sjukhus under överinsyn av tredje part.

Administrationsbyggnad

Hasselt, Belgien

Installerad 1978 – 40 år gammal vid tidpunkten för testet

Kompakttak på betongdäck 
FOAMGLAS® T2, 50 mm 

Referensvärde från 1978 
Lambda: 0,047 ± 5% W/mK 
Tryckhållfasthet: ≥ 500 kPa 

Resultat från dagens FIW-test 
Initialt Lambda: 0,047 W/mK 
Lambda torkad: 0,047 W/mK 
Tryckhållfasthet: 1480 kPa 

Viktigaste slutsatserna 

Nästan 40 år senare uppvisar proverna fortfarande identisk termisk prestanda. Produkten förblir pålitlig och dess höga tryckhållfasthet.

Resultat: FOAMGLAS® T2 levererar samma höga kvalitet efter nästan fyra decennier

Prover tas från ett platt tak på en belgisk administrationsbyggnad av en tredje part (SECO/BCCA).