Giv ikke brand og røg en chance!

Isoleringsmaterialer har en kæmpemæssig indvirkning på en brands oprindelse, udvikling og spredning. Disse materialer kan hindre brandvæsnets arbejde, sætte en bygnings eller installations stabilitet i fare og føre til livfarlige situationer.

Vidste du, at der hvert år i Europa opstår over 2.000.000 brande

i bygninger og industrielle installationer?

Katastrofer, som koster over 4000 mennesker livet, og som forårsager skader for milliarder af euro hvert eneste år.

En bygnings eller installations brandsikkerhed er i høj grad afhængig af de materialer, der benyttes.

Isoleringsmaterialet spiller en vigtig rolle i udviklingen og spredningen af en brand. Visse materialer er yderst brandbare, og de accelererer spredningen af brand. Anden isolering kan – i for eksempel industrielle installationer – opsuge brandfarlige væsker og forandre sig til et yderst brændbart isoleringssystem, der kan føre til selvantændelse. Et isoleringsmateriale, der er uigennemtrængeligt for fugt, kemiske stoffer og petroleumsprodukter, har ikke dette problem.

 

Faren ved røg og gasser

Når organiske isoleringsmaterialer opvarmes, udleder de røg og gasser, der giver branden næring. Mennesker, der inhalerer giftgasser, mister bevidstheden. Røg påvirker synet, og ofrene bliver desorienterede. På mindre end 3 minutter er ofrenes liv i fare.

Gasserne kan forårsage op til 14 typer kræft for brandfolk.

Brand er altid en finansiel katastrofe

126 milliarder euro. Det er den årlige omkostning ved brand i Europa. Mere end 70 % af virksomheder, der rammes af brand, går konkurs i løbet af 3 år fra hændelsen. Branden ødelægger vigtige arkitektoniske og historiske bygninger, som er et tab, der ikke kan kvantificeres.

 

Beskyttelse mod brand: Vores ansvar

Et isoleringsmateriale kan tilbyde meget mere end blot termisk ydeevne. Det kan også spille en afgørende rolle i en bygnings eller installations brandsikkerhed. Ikke-brændbar isolering vil give dig ro i sindet. FOAMGLAS®-celleglas er et isoleringsmateriale med brandsikre egenskaber: Det brænder ikke, og det får ikke branden til at sprede sig.

  • I tilfælde af en brand frigiver FOAMGLAS®-isolering ingen røg eller giftgasser
  • FOAMGLAS®-isolering danner ikke tæt røg, som kan blokere udsynet til nødudgange
  • FOAMGLAS®-isolering forårsager ikke brændende dråber, som kan forårsage kvæstelser
  • FOAMGLAS®-isolering bidrager til yderligere brandsikkerhed, og giver brandbeskyttelse i industrielle installationer. Vi har løsninger til beskyttelse mod jetbrand, kulbrintebrand og gennemtrængning af brandvægge.
  • FOAMGLAS®-isolering har et smeltepunkt på over 1.000 °C (ref. DIN 4102-17, med en tykkelse på ≥ 80 mm)
  • FOAMGLAS®-isolering absorberer ingen væsker 

For maksimal sikkerhed bør man vælge et isoleringsmateriale, der kombinerer både ikke-brændbare og ikke-absorberende egenskaber, og derfor forhindrer hurtig spredning af brand og giftige dampe. Såsom FOAMGLAS®-celleglas.

Hvordan opfører FOAMGLAS®-isolering sig under en brand?

Varmeskjoldseffekt

Når FOAMGLAS®-celleglas udsættes for brand, begynder overfladen at "sintre", og danner dermed et varmeskjold som beskyttende lag.

Smeltepunkt over 1000 °C

Smeltepunktstesten viser, at en stor del af isoleringens kernemasse er tilbage efter 90 minutters flammekontakt. Dette beviser, at FOAMGLAS®-isolering tilbyder et højt beskyttelsesniveau (DIN 4102-17 – tykkelse > 80 mm).

Isolering handler om at beskytte mennesker

FOAMGLAS®-isolering har den højeste brandklassifikation, A1, som betyder ikke-brændbar i henhold til den europæiske standard. Det betyder, at celleglas er fuldstændigt ikke-brændbart og kan modstå ekstremt høje temperaturer. Det brænder ikke, forvrænges ikke, udvikler ingen røg eller giftgasser, og i tilfælde af brand danner det ingen faldende brændende dråber.

FOAMGLAS®-isolering forhindrer spredning af flammer via loftet, væggene og gulvet, og det sikrer også, at branden ikke spreder sig til tilstødende rum.
Det betyder, at nødudgange ikke blokeres, og at brandfolk har større mulighed for at redde menneskers liv.

FOAMGLAS®-isolering giver øget beskyttelse for vigtigt bearbejdnings- og sikkerhedsudstyr i tilfælde af en brand i lang nok tid til at give mulighed for en sikker og kontrolleret nedlukning af anlægget. Det sinker spredningen af jetbrand og kulbrintebrand og forsinker risikoen for funktionsfejl i udstyr, hvilket giver personalet mere tid til at komme i sikkerhed.

For al sikkerhed

FOAMGLAS®-isoleringsplader er klassificeret som ikke-brændbare i den højeste (sikreste) af de 7 europæiske klassifikationer: brandklasse A1 (EN 13501-1).

Fire Safe Europe (FSEU)

FOAMGLAS® er medlem af FSEU. Hver dag gør vores specialister deres yderste, sammen med FSEU, for at øge bevidstheden omkring brandsikkerhed blandt politiske beslutningstagere i Europa.

Relaterede referenceprojekter