Niech ogień i dym nie mają żadnych szans!

Materiały termoizolacyjne mają ogromny wpływ na powodowanie, rozwój i rozprzestrzenianie się ognia. Materiały te mogą utrudniać pracę Straży Pożarnej, zagrażać stabilności budynku lub instalacji i prowadzić do sytuacji zagrażających życiu.

Czy wiesz, że co roku Europa musi zmagać się z ponad 2 000 000 pożarów

w budynkach i instalacjach przemysłowych?

Bezpieczeństwo pożarowe budynku lub instalacji zależy w dużej mierze od użytych materiałów.

Materiał izolacyjny odgrywa ogromnie ważną rolę w rozwoju i rozprzestrzenianiu się ognia.

Niektóre materiały są wysoce łatwopalne i przyspieszają rozprzestrzenianie się ognia. Inne rodzaje termoizolacji mogą - na przykład w instalacjach przemysłowych - wchłonąć łatwopalne ciecze i zmienić się w wysoce palny układ, w którym może dojść również do samozapłonu. Materiał termoizolacyjny, który nie przepuszcza wilgoci, który nie przepuszcza substancji chemicznych i produktów ropopochodnych nie ma tego problemu.

 

Niebezpieczeństwo powstawania dymu i toksycznych gazów

Organiczne materiały termoizolacyjne pod wpływem wysokiej temperatury nagrzewają się, emitują dym i toksyczne gazy, które potrafią dodatkowo podsycać ogień. Wdychający toksyczne gazy, ludzie tracą przytomność. Dym w ogromnym stopniu organiczna widoczność, a ofiary stają się zdezorientowane.

Już w pierwszych 3 minutach pożaru w budynku, życie ludzi jest zagrożone. Toksyczne gazy mogą powodować 14 różnych typów nowotworów wśród strażaków.

Pożar jest zawsze katastrofą finansową

126 miliardów euro. To roczny koszt pożarów w całej Europie. Ponad 70% przedsiębiorstw dotkniętych pożarem zbankrutowało w ciągu 3 lat od zdarzenia. Ogień niszczy ważne budynki architektoniczne i historyczne, co jest niepowetowaną stratą.

Ochrona przed ogniem to nasz obowiązek

Materiał termoizolacyjny może zaoferować znacznie więcej niż tylko parametry termiczne. Może również odgrywać kluczową rolę w bezpieczeństwie pożarowym budynku lub instalacji. Niepalna termoizolacja zapewni Ci spokój i bezpieczeństwo. Szkło komórkowe FOAMGLAS® jest materiałem termoizolacyjnym o właściwościach ognioodpornych: jest kompletnie niepalna i nie powoduje rozprzestrzeniania się ognia.

  • W przypadku pożaru termoizolacja FOAMGLAS® nie wytwarza toksycznych gazów
  • Termoizolacja FOAMGLAS® nie wytwarza dymu, który może ograniczać widoczność w poszukiwaniu wyjść awaryjnych
  • Termoizolacja FOAMGLAS® jest materiałem niekapiącym i nie odpadającym po wpływem ognia czy wysokiej temperatury. Więc nie stwarza zagrożenia w czasie ewakuacji osób z płonącego obiektu.
  • Termoizolacja FOAMGLAS® przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa pożarowego i zapewnia ochronę przeciwpożarową w zastosowaniach przemysłowych. Posiadamy rozwiązania w zakresie ochrony Jet-Fire, hydrocarbon fire protection i szczelności ścian przeciwpożarowych.
  • Termozolacja FOAMGLAS® ma temperaturę topnienia powyżej 1000 °C (wg. DIN 4102-17, dla grubości ≥ 80 mm)
  • Termozolacja FOAMGLAS® jest materiałem kompletnie nienasiąkliwym

Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo przeciwpożarowe, należy wybrać materiał termoizolacyjny, który łączy w sobie właściwości niepalne i niechłonne, a tym samym zapobiega szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia i nie emituje toksycznych oparów. To wszystko zapewni nam szkło komórkowe FOAMGLAS®.

W jaki sposób izolacja FOAMGLAS® zachowuje się podczas pożaru?

Efekt osłony termicznej

Gdy termoizolacja szkłem komórkowym FOAMGLAS® zostanie wystawiona na działanie ognia, powierzchnia zaczyna się „szklić”, tworząc w ten sposób warstwę ochrony ogniowej.

Temperatura topnienia powyżej 1000 °C

Test temperatury topnienia dla szkła komórkowego FOAMGLAS® wykazuje, że po 90 minutach bezpośredniego działania płomieni, przeważająca część struktury płyt materiału termoizolacyjnego pozostaje nienaruszona. Dowodzi to, że termoizolacja FOAMGLAS® zapewnia wysoki poziom ochrony ogniowej (wg. DIN 4102-17 – dla grubości > 80 mm).

Ogniotrwałość termoizolacji to ochrona dla ludzi

Termoizolacja FOAMGLAS® jest materiałem w najwyższej klasie ogniowej A1, a więc jest kompletnie niepalna zgodnie z normą europejską. Oznacza to, że szkło komórkowe jest całkowicie niepalne i wytrzymuje ekstremalnie wysokie temperatury. Nie pali się, nie zniekształca, nie wytwarza dymu ani toksycznych gazów, a w przypadku pożaru jest materiałem niekapiącym i nie odpadającym.

Termoizolacja FOAMGLAS® zapobiega rozprzestrzenianiu się ognia we wnętrzach, zarówno przez sufit, ściany i podłogę, a także powoduje że ogień nie rozprzestrzenia się na sąsiednie pomieszczenia. Oznacza to, że wyjścia awaryjne nie są blokowane, a zastępy Straży Pożarnej mają więcej możliwości aby ratować życie ludzi.

Termoizolacja FOAMGLAS® stanowi również ochronę systemów i urządzeń przeciwpożarowych budynków, pozwalając na zapewnienie odpowiednio długiego czasu na przetworzenie informacji i alarmowanie o pożarze. Pozwala to na odpowiednie kontrolowanie procesów związanych z wyłączeniem instalacji i prowadzeniem bezpiecznej ewakuacji z obiektu. Spowalnia rozprzestrzenianie się pożarów strumieni odrzutowych i węglowodorowych oraz opóźnia możliwość wadliwego działania sprzętu, dzięki czemu ludzie mają więcej czasu na dotarcie do strefy bezpieczeństwa.

Przede wszystkim bezpieczeństwo

Klasyfikacja A1

Płyty izolacyjne FOAMGLAS® są klasyfikowane jako niepalne w najwyższej (najbezpieczniejszej) z 7 europejskich klasyfikacji: klasyfikacja ogniowa A1 (EN 13501-1).

Fire Safe Europe (FSEU)

Firma FOAMGLAS® jest członkiem FSEU. Każdego dnia nasi specjaliści dokładają wszelkich starań, aby wraz z FSEU prowadzić akcje informacyjne, w celu podniesienia świadomości na temat znaczenia bezpieczeństwa pożarowego wśród europejskich decydentów

Powiązane projekty referencyjne