Estä tulen ja savun leviäminen rakennuksessa!

Eristysmateriaaleilla on suuri vaikutus tulipalon alkuperään, kehittymiseen ja leviämiseen. Eristemateriaalit voivat hidastaa palokunnan työtä, vaarantaa rakennuksen tai asennuksen vakavuuden ja aiheuttaa hengenvaarallisia tilanteita.

Yli 2 000 000 rakennus- ja teollisuustulipaloa

tapahtuu Euroopassa joka vuosi

Näissä onnettomuuksissa kuolee joka vuosi yli 4 000 ihmistä ja aiheutuneet vahingot ovat miljardien arvoisia.

Rakennuksen ja asennusten turvallisuus riippuu pitkälti käytetyistä materiaaleista.

Eristysmateriaaleilla on suuri vaikutus tulen alkuperään, kehittymiseen ja leviämiseen. Eräät materiaalit ovat erittäin syttyviä ja ne kiihdyttävät tulen leviämistä. Esimerkiksi teollisuusasennuksissa jotkut eristeet voivat imeä syttyviä nesteitä ja muuttua palaviksi ja syttyä itsestään. Eristysmateriaalilla, johon kosteus, kemikaalit tai petrolituotteet eivät tunkeudu, ei ole tätä ongelmaa.

Savun ja kaasujen aiheuttamat vaarat

Kun orgaaniset eristysmateriaalit kuumentuvat, niistä vapautuu savua ja kaasuja, jotka ruokkivat tulta. Myrkyllisiä kaasuja hengittävät henkilöt menettävät tajuntansa. Savu vaikuttaa näköön ja aiheuttaa sekavuutta. Uhrit ovat hengenvaarassa alle 3 minuutissa. Kaasut voivat myös aiheuttaa syöpää palomiehille.

Palo on aina taloudellinen katastrofi

126 miljardia euroa. Sen verran tulipalot aiheuttavat vahinkoa Euroopassa. Yli 70% tulipalon uhreiksi joutuneista yrityksistä menee konkurssiin 3 vuoden sisällä tapahtumasta. Tulipalo tuhoaa tärkeitä arkkitehtonisia ja historiallisia rakennuksia, joiden menetys on korvaamatonta.

 

Palosuojaus: meidän vastuumme

Eristysmateriaali voi tehdä paljon enemmän, kuin vain eristää kylmältä. Sillä on oleellinen rooli rakennuksen tai asennuksen palosuojauksessa. Palamattomat eristysmateriaalit antavat mielenrauhaa. FOAMGLAS®-solulasi on palamaton eristysmateriaali: se ei pala eikä kiihdytä palon leviämistä.

  • FOAMGLAS®-eristeestä ei vapaudu savua eikä myrkyllisiä kaasuja
  • FOAMGLAS®-eriste ei kehitä paksua savua, joka haittaa hätäpoistumisteiden näkyvyyttä.
  • FOAMGLAS®-eristeestä ei irtoa palavia pisaroita, jotka voivat vahingoittaa ihmisiä.
  • FOAMGLAS®-solulasieriste parantaa teollisuussovellusten palosuojausta. Meillä on ratkaisuja suihkupalosuojausta, hiilivetypalosuojausta ja paloseinien läpäisyjä vastaan.
  • FOAMGLAS®-eristeen sulamispiste on yli 1 000 °C
    (DIN 4102-17, paksuus  ≥ 80mm)
  • FOAMGLAS® -eriste ei ime mitään nesteitä. 

Maksimaalista paloturvallisuutta varten kannattaa valita eristysmateriaali, joka on palamaton, ei ime nesteitä ja estää tulipalon sekä myrkyllisten kaasujen leviämisen. FOAMGLAS®-solulasi on tällainen eriste.

Lämpökilpi

FOAMGLAS®-eriste suojaa tulipalossa

Kun FOAMGLAS®-solulasi altistuu tulelle, pinta alkaa lasittua ja toimii lämpökilpenä.

Sulamispiste yli 1 000 °C

Sulamispistetesti osoittaa, että 90 minuutin palon jälkeen suurin osa eristeen massasta on jäljellä. Tämä osoittaa, että FOAMGLAS®-eriste tarjoaa korkean suojaustason (DIN 4102-17, paksuus  ≥ 80mm).

Eriste suojaa ihmisiä

FOAMGLAS®-eristeellä on korkein paloluokka A1, mikä tarkoittaa, että se on eurooppalaisten standardien mukaan palamaton. Tämä tarkoittaa, että solulasi on täysin palamaton ja kestää äärimmäisen korkeita lämpötiloja. Se ei pala, ei väänny, siitä ei vapaudu savua tai myrkyllisiä kaasuja eikä siitä irtoa palavia pisaroita.

FOAMGLAS®-solulasi estää liekkien leviämisen katon, seinien tai lattian kautta: se myös varmistaa, että palo ei leviä viereisiin huoneisiin. Palokunta voi helpommin pelastaa ihmiselämiä, kun hätäpoistumistiet eivät ole tukossa.

FOAMGLAS®-solulasieriste antaa tulipalon yhteydessä lisäsuojaa kriittisille prosessi- ja turvallisuuslaitteille. Se mahdollistaa turvallisen ja hallitun alasajon. Solueriste hidastaa suihku- ja hiilivetypalojen leviämistä, viivyttää laitteiden vikaantumista ja jättää ihmisille enemmän aikaa ehtiä turvaan.

Varmista turvallisuus

A1 luokitus

FOAMGLAS®-eristeet on luokiteltu korkeimpaan (turvallisin) seitsemästä eurooppalaisesta luokitustasosta: paloluokitus A1 (EN 13501-1).

Fire Safe Europe (FSEU)

FOAMGLAS® on FSEU:n jäsen. Joka päivä asiantuntijamme ja FSEU tekevät kaikkensa lisätäkseen tietoisuutta paloturvallisuuden tärkeydestä eurooppalaisten politiikkojen joukossa.

 

Referenssiprojektit