Geef brand en rook geen kans!

Isolatiematerialen hebben een zeer grote invloed op het ontstaan, de ontwikkeling en de uitbreiding van een brand. Ze kunnen het werk van de brandweer bemoeilijken, de stabiliteit van een gebouw of installatie in gevaar brengen en tot levensgevaarlijke situaties leiden.

Wist je dat Europa elk jaar te kampen krijgt met meer dan 2.000.000 branden

in gebouwen en industriële installaties?

Rampen die jaarlijks het leven kosten aan 4.000 mensen en voor miljarden euro aan schade zorgen.

De brandveiligheid van een gebouw of installatie hangt voor een groot stuk af van de gebruikte materialen.
Bij de ontwikkeling en verspreiding van brand en rook speelt isolatiemateriaal een belangrijke rol. Zo zijn sommige materialen zeer brandbaar en ze versnellen de branduitbreiding. Andere isolatie kan - bij industriële installaties bijvoorbeeld - brandbare vloeistoffen opnemen en veranderen in een zeer brandbaar isolatiesysteem dat onderhevig is aan zelfontbranding. Een isolatiemateriaal dat ondoordringbaar is voor vocht of ongevoelig is voor chemische stoffen en aardolieproducten heeft dit probleem niet.

Het gevaar van rook en gassen

Wanneer organische isolatiematerialen verhitten, geven ze rook en gassen af die het vuur verder aanwakkeren. Mensen die de giftige gassen inademen verliezen het bewustzijn. Rook neemt het zicht weg en slachtoffers raken gedesoriënteerd. In minder dan 3 minuten zijn de getroffenen in levensgevaar. Bij brandweerlieden kunnen de gassen tot 14 types kanker veroorzaken.

Brand, altijd een financiële ramp

126 Miljard euro. Dat zijn de jaarlijkse kosten van branden overal in Europa. Meer dan 70% van de bedrijven die door brand getroffen worden, gaat failliet binnen de 3 jaar na de feiten. Brand verwoest belangrijke architecturale en historische gebouwen, een niet-kwantificeerbaar verlies.

Bescherming tegen brand: onze verantwoordelijkheid

Een isolatiemateriaal kan veel meer bieden dan alleen maar thermische prestaties. Het kan ook een cruciale rol spelen in de brandveiligheid van een gebouw of installatie. Door te kiezen voor onbrandbare isolatie kun je rustig slapen. FOAMGLAS®-cellulair glas is een isolatiemateriaal, met brandveilige eigenschappen: het brandt niet en draagt niet bij aan de uitbreiding van brand.

  • FOAMGLAS®-isolatie geeft bij brand geen rook of giftige gassen af

  • FOAMGLAS®-isolatie produceert geen dichte rook die het zicht op de vluchtwegen kan belemmeren

  • FOAMGLAS®-isolatie veroorzaakt geen brandende druppels die personen kunnen verwonden

  • FOAMGLAS®-isolatie heeft een smeltpunt dat hoger ligt dan 1.000 °C (cf. DIN 4102-17, bij een dikte ≥ 80 mm)

  • FOAMGLAS®-isolatie neemt geen vloeistoffen op

Voor maximale brandveiligheid kies je een isolatiemateriaal dat zowel onbrandbare als niet-absorberende eigenschappen combineert en daardoor de snelle verspreiding van vuur en giftige dampen voorkomt. Zoals FOAMGLAS®-cellulair glas.

Hoe gedraagt FOAMGLAS®-isolatie zich bij brand?

Hitteschild-effect

Wanneer FOAMGLAS®-cellulair glas isolatie aan brand wordt blootgesteld, begint het oppervlak te ‘verglazen’. Op die manier vormt zich een hitteschild als beschermlaag.

Smeltpunt van boven de 1000 °C

De smeltpunttest toont aan dat na 90 minuten vlamcontact een groot deel van de isolerende kernmassa overblijft. Dit bewijst dat FOAMGLAS®-isolatie hoogwaardige bescherming biedt (DIN 4102-17 – dikte > 80 mm).

Isoleren is mensen beschermen

FOAMGLAS®-isolatie behoort tot de hoogste brandklasse A1, wat betekent niet-brandbaar volgens de Europese norm. Dat betekent dat cellulair glas volstrekt onbrandbaar is en bestand tegen extreem hoge temperaturen. Het brandt niet, vervormt niet, ontwikkelt geen rook of giftige gassen, en vormt bij een brand geen vallende branddruppels.

FOAMGLAS®-isolatie biedt bescherming aan kritieke proces- en veiligheidsinstallaties zodat, in geval van brand, er genoeg tijd is om op een veilige en gecontroleerde wijze de installatie stil te leggen. Het vertraagt de verspreiding van jet- en hydrocarbon branden en vertraagt het mogelijke uitvallen van installaties, waardoor het personeel meer tijd heeft om in veiligheid te geraken.

FOAMGLAS®-isolatie voorkomt de verspreiding van vlammen via het plafond, de muren en de vloer en zorgt er ook voor dat de brand zich niet uitbreidt naar aangrenzende ruimtes. Zo blijven de vluchtwegen vrij en krijgen brandweerlui meer kans om mensenlevens te redden.

 

Voor alle veiligheid

A1-klasse

FOAMGLAS®-isolatieplaten worden als niet-brandbaar geklasseerd in de hoogste (veiligste) van de 7 Euroklassen: brandklasse A1 (EN 13501-1).

Fire Safe Europe (FSEU)

De FOAMGLAS®-organisatie is lid van de FSEU. Elke dag leveren onze specialisten inspanningen om samen met de FSEU het belang van de brandveiligheid in de aandacht te brengen van de beleidsmakers in Europa.

Soortgelijke referentieprojecten