Sørg for at brann og røyk ikke har en sjanse!

Isolasjonsmaterialer har stor innvirkning på kilden til, utviklingen av og spredningen av brann. Disse materialene kan hemme brannvesenets arbeid, sette stabiliteten til en bygning eller installasjon på spill, og føre til livstruende situasjoner.

Visste du at det herjer over 2 000 000 branner

i bygninger og industriinstallasjoner i Europa?

Brannsikkerheten til en bygning eller installasjon avhenger i stor grad av materialene som brukes.

Isolasjonsmaterialene spiller en viktig rolle når det gjelder utviklingen og spredningen av en brann. Noen materialer er svært brannfarlige og kan øke spredningshastigheten til brannen.

Andre isolasjonstyper – for eksempel i industriinstallasjoner – kan suge opp brannfarlig væske og føre til at hele isolasjonssystemet blir svært brannfarlig og kan selvantenne. Isolasjonsmaterialer som er ugjennomtrengelige for fukt eller for produkter som inneholder kjemikalier og bensin, har ikke dette problemet.

 

Faren for røyk og gasser

Når organiske isolasjonsmaterialer varmes opp, avgir de røyk og gasser som tilfører brannen mer brensel. Personer som inhalerer giftige gasser mister bevisstheten. Røyk påvirker synet og ofrene blir desorienterte. I løpet av mindre enn 3 minutter er ofrenes liv i fare. 
Gassene kan forårsake opptil 14 typer kreft hos brannmenn.

Brann er alltid en økonomisk katastrofe 

126 milliarder euro. Det er den årlige brannkostnaden i hele Europa. Mer enn 70 % av bedrifter som er rammet av brann går konkurs innen 3 år etter hendelsen. Brann ødelegger viktige arkitektoniske og historiske bygninger, som er et ikke-kvantifiserbart tap. 

 

 

Beskyttelse mot brann: vårt ansvar

Et isolasjonsmateriale kan tilby mye mer enn bare termisk ytelse. Det kan også spille en avgjørende rolle i brannsikkerheten til en bygning eller installasjon. Ikke-brennbar isolasjon vi gir deg trygghet. FOAMGLAS®-celleglass er et isolasjonsmateriale med brannsikre egenskaper: det brenner ikke og forårsaker ikke at brannen sprer seg.

  • Hvis det blir brann i FOAMGLAS®-isolasjon, frigjøres ingen røyk eller giftige gasser
  • FOAMGLAS®-isolasjon produserer ikke tett røyk som kan hindre sikten til nødutganger 
  • FOAMGLAS®-isolasjon forårsaker ikke brennende partikler som kan skade enkeltpersoner
  • FOAMGLAS®-isolasjon bidrar til ekstra brannsikkerhet og gir brannbeskyttelse i industrielle bruksområder. Vi har løsninger for jetbrann, hydrokarbonbrannbeskyttelse og brannvegginntrengning.
  • FOAMGLAS®-isolasjon har et smeltepunkt som er høyere enn 1000  C (ref. DIN 4102-17, med en tykkelse som er ≥ 80 mm)
  • FOAMGLAS®-isolasjon absorberer ingen væsker 

For maksimal brannsikkerhet, velg et isolasjonsmateriale som kombinerer både ikke-brennbare og ikke-absorberende egenskaper og derfor forhindrer rask spredning av brann og giftige damp. Som for eksempel FOAMGLAS®-celleglass.

 

 

Hvordan reagerer FOAMGLAS®-isolasjon under en brann?

Varmeskjoldeffekt

Når FOAMGLAS®-celleglassisolasjon utsettes for brann, begynner overflaten å «vitrifisere», og dermed danne et varmeskjold som et beskyttende lag. 

Smeltepunkt over 1000 °C

Smeltepunkttesten viser at etter 90 minutter med flammepåvirkning blir en stor del av den isolerende kjernemassen igjen. Dette beviser at FOAMGLAS®-isolasjon gir et høyt beskyttelsesnivå 
(DIN 4102-17 – tykkelse > 80 mm).

 

Isolasjon handler om å beskytte mennesker

FOAMGLAS®-isolasjon har den høyeste brannklassen (A1) i henhold til europeiske standarder, som betyr at celleglasset er uantennelig og at det tåler ekstremt høye temperaturer. Det er ikke brennbart, det deformeres ikke, det genererer ikke røyk eller giftige gasser, og det dannes ikke brennende dråper ved en eventuell brann.

FOAMGLAS®-isolasjonen hindrer spredning av flammer via himlinger, vegger og gulv, og den sikrer at brannen ikke sprer seg til tilstøtende rom. 
Det betyr at nødutganger ikke blokkeres, som igjen gjør det lettere for brannmenn å utføre arbeidet – å redde menneskeliv.

Ved en eventuell brann vil FOAMGLAS®-isolasjonen fungere som en ekstra beskyttelse for kritisk prosess- og sikkerhetsutstyr lenge nok til at anlegget kan stoppes på en sikker og kontrollert måte. Den reduserer spredningshastigheten for jetbranner og hydrokarbonbranner og dermed også forekomsten av funksjonsfeil i utstyret, slik at personalet får bedre tid til å komme seg i sikkerhet.

For maksimal sikkerhet

A1-klassifisering

FOAMGLAS® isolasjonsplater er klassifisert som uantennelige og er plassert i den høyeste av de 7 europeiske brannsikkerhetsklassene: brannklasse A1 (EN 13501-1). 

Fire Safe Europe (FSEU)

FOAMGLAS® er medlem av FSEU. Våre spesialister jobber daglig sammen med FSEU for å øke bevisstheten blant europeiske politikere om viktigheten av brannsikkerhet.

Relaterte referanseprosjekter