The Roundhouse

Camden
Det Forenede Kongerige

The Roundhouse, hvor legender såsom The Rolling Stones, Jimi Hendrix og Pink Floyd startede ud, blev saneret og genåbnede i 2006. Der blev benyttet FOAMGLAS®-isolering til gulvet, facaden og det flade tag, hvilket sikrede vand- og dampbestandighed til trods for facadens åbne konstruktion. Det er endvidere uantændeligt og vandtæt.

Arkitekt
John McAslan and Partners
år
2006
Anvendelsesområde
Ventilated open aluminium screen cladding

Den runde bygning, hvor bands såsom The Rolling Stones, Jimi Hendrix og Pink Floyd skabte sig et navn, gennemgik en større sanering, og genåbnede i 2006. Pittsburgh Cornings tekniske personale arbejdede helt fra projektets start med bygningsingeniørerne Anthony Hunt Associates, og leverede en specifikation for bygningen om at inkorporere FOAMGLAS® i hele klimaskærmen, og som følge deraf specificerede arkitekterne John McAslan and Partners FOAMGLAS® til gulvet, facaden og det flade tag. W+F®-facadesystemet er blevet benyttet til at skabe bygningens udvendige facade. Der fastklæbes 120 mm tykke W+F®-plader på den udvendige betonvæg med en aluminiumsfacade med åbne samlinger fastgjort herpå. Oprindeligt skulle FOAMGLAS®-pladerne, som var synlige gennem de åbne samlinger på facaden, males. Men virkningen af FOAMGLAS® i dets naturlige tilstand var imidlertid dramatisk nok til at opfylde arkitektens design, og det forblev umalet. FOAMGLAS® vil sikre, at der opretholdes en vand- og damptæt integritet til trods for facadens åbne struktur. Facadesystemer kræver særlige overvejelser med henblik på brandsikkerhed, men FOAMGLAS® W+F-plader er ikke-brændbare, euroklasse A1, og i en situation med brand giver de sikkerhed og bidrager ikke til brandudviklingen. Det behøver ikke at være beskyttet af en membran, da det er vandtæt.

FOAMGLAS®-produkt

benyttet i dette projekt

Relaterede referenceprojekter