The Roundhouse

Camden
Förenade kungariket

Den runda byggnaden där legender som Rolling Stones, Jimi Hendrix och Pink Floyd började sina karriärer byggdes om och öppnades på nytt 2006. FOAMGLAS®-isolering användes för byggnadens golv, fasad och låglutande tak för att säkerställa vatten- och ångmotstånd för byggnadens mycket öppna fasad. Isoleringen är också ett oantändligt och vattentät.

Arkitekt
John McAslan and Partners
år
2006
Användning
Ventilated open aluminium screen cladding

Den runda byggnaden där kända band och artister som Rolling Stones, Jimi Hendrix och Pink Floyd spelade i början av sina karriärer genomgick en omfattande sanering innan den nyöppnades 2006. Pittsburgh Cornings tekniska personal arbetade redan från början av detta projekt tillsammans med byggnadsingenjörsfirman Anthony Hunt Associates. Man specificerade byggnaden för användning av FOAMGLAS® och valde att använda det för hela klimatskärmen. Även arkitekten John McAslan och hans partners valde FOAMGLAS® för golv, fasad och låglutande tak. W+F® fasadsystem användes för byggnadens fasad. 120 mm tjocka W+F®-block applicerades på den externa betongväggen som därefter försågs med aluminiumfasad med öppen fog. Enligt den ursprungliga specifikationen skulle FOAMGLAS®, som är synligt mellan de öppna fogarna på fasaden, ha målats. Effekten av FOAMGLAS® i dess naturliga tillstånd var emellertid tillräckligt dramatisk för att tillfredsställa arkitektens önskemål, vilket gjorde att den bevarades omålad. FOAMGLAS® säkerställer att vatten- och ångsäker integritet upprätthålls, trots den öppna fasaden. Fasadsystem kräver särskilda överväganden när det gäller brandsäkerhet. FOAMGLAS® W+F-block är oantändliga, de uppfyller euroklass A1 och fungerar som ett brandskydd som inte bidrar till rök eller brand vid en eventuell brand. Det behöver inte heller skyddas med membran eftersom det är vattentätt.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt