Vitens vattenmjukningsanläggning

Corle
Nederländerna

Fasaden på Vitens vattenmjukningsanläggning är modern och ventilerad. FOAMGLAS® fasadisolering ger mycket bra skydd mot elementen – den är vattentät, resistent mot skadedjur och brand och mycket stabil. FOAMGLAS® isoleringsplattor är funktionella, tåliga och miljövänliga.

Arkitekt
Rooding Architecten BNA, Doesberg
år
2006
Användning
Ventilated Façade with cladding

Gabioner (ståltrådsburar fyllda med småsten) blir allt mer populära. Förutom projekt inom vägbyggnad och vattenverk används de mer och mer som fasadbeklädnad, både för bostadsfastigheter och kommersiella fastigheter. Den grova, öppna och vattengenomträngliga strukturen hos en gabion ställer extra höga krav på byggnadens underliggande isolering. Förutom att burens fyllning är en utmärkt bostad för alla sorters levande organismer ger en öppen gabionfasad mer eller mindre inget skydd mot spridning vid eventuell brand. FOAMGLAS® är en utmärkt lösning i detta fall också. FOAMGLAS® är vattentät, resistent mot skadedjur, ej brandfarligt och mycket stabilt. Pumpstationen i Corle byggdes för Vitens vattenbolag. Den är ett utmärkt exempel på en byggnad i vilken alla fördelar med gabioner och FOAMGLAS®-isolering har utnyttjats till fullo. Byggnaden ritades av Rooding Architecten. Han fick i uppdrag att rita en byggnad för vattenmjukning och filtrering efter behandling. Förutom byggnadens form smälter gabionerna och det gröna taket in helt i den lantliga miljön. Både gabionerna och FOAMGLAS® isoleringsskivor är funktionella, extremt tåliga och miljövänliga.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt