Kornkammeret og malteriet

London
Det Forenede Kongerige

Kornkammeret og malteriet er to af de ældste bygninger i Østlondon. Til renovering af facaden og det skrå metaltag blev der valgt FOAMGLAS® af hensyn til dets modstandsdygtighed over for vand og for dets fremragende ydeevne på lang sigt. Når metaltaget og facaden kombineres med FOAMGLAS®, kan de holde langt over 200 år.

Arkitekt
Pollard Thomas Edwards Architects
år
2012
Anvendelsesområde
Metal façade & metal pitched roof

Den 120 år gamle klasse II fredede kornkammerbygning (Granary) og malteriet (Malthouse) er blandt de ældste bygninger i distriktet Barking and Dagenham i Østlondon. I 2009 udarbejdede Schmidt Hammer Lassen Architects en helhedsplan for sanering. Kornkammerets og malteriets design blev udviklet af Pollard Thomas Edwards Architects, som absolut opfyldte klientens centrale krav om bæredygtighed og energieffektivitet. Steve Drury, direktør for tagudvikling, kommenterede: ”FOAMGLAS® blev specificeret på et tidligt tidspunkt som følge af dets miljømæssige egenskaber og langsigtede holdbarhed. Det er uigennemtrængeligt for vand og vanddamp, og udgjorde faktisk den udvendige vandtætning efterhånden som bygningsarbejderne skred frem”. Det indendørs arbejde kunne starte, mens metalfacaden stadig var under installation. FOAMGLAS®-isolering, med dets unikke fastgøringssystem til beklædningen, bevarede kuldebroer på et minimum, og den deraf følgende U-værdipræstation overgår byggevedtægterne med over 25 %. Med tiden vil den udvendige KME Tecu Bronze-beklædning få en naturlig patina. Metalbeklædningen har en potentiel levetid på langt over 200 år, og derfor er det meget vigtigt at benytte en isolering med en dokumenteret langsigtet termisk ydeevne. Når der benyttes FOAMGLAS®, finder der ingen termisk ældning sted. Det er den perfekte isolering at kombinere med tag- og facadematerialer såsom KME Tecu Bronze. Til facaden blev der fastlimet FOAMGLAS® Slab W+F på et lodret træskelet, og W+F samlingerne blev også forseglet med PC® 11-limen. Metalplader af typen PC® SP 150/150 blev indsat i isoleringen og fastgjort mekanisk igennem til træskelettet ved hjælp af termisk isolerede skruefastgørelsesanordninger. Til skråtaget blev FOAMGLAS® READY BOARD T4+ fastlimet og forseglet til træskelettet med PC® 11-lim. Metalplader af typen PC® SP 150/ 150 blev indsat i FOAMGLAS® READY BOARD. Der blev fastsvejset en 180 g/ m² sandbelagt bitumenmembran på overfladen.

FOAMGLAS®-produkt

benyttet i dette projekt

Relaterede referenceprojekter