Czym jest spienione szkło komórkowe?

Zoom Foamglas surface

Spienione szkło komórkowe to materiał termoizolacyjny w formie płyt produkowany ze szkła z recyklingu i piasku, które uzupełnia się o substancje mineralne oraz inne materiały pochodzenia naturalnego.

Spienione szkło komórkowe to nieorganiczny materiał termoizolacyjny, który składa się z milionów hermetycznie zamkniętych komórek szklanych.   

Zamknięte komórki wypełnione są wewnątrz obojętnym gazem o wysokiej izolacyjności termicznej. Gaz ten nie ulatnia się z upływem czasu, co gwarantuje niezmienną przewodność cieplną materiału na cały okres użytkowania obiektu. Cząsteczki wody nie są w stanie w stanie przeniknąć w głąb komórek, dzięki czemu wewnętrzna kondensacja pary wodnej staje się niemożliwa. W rezultacie otrzymujemy w pełni paroszczelny i niepalny materiał o wyjątkowej wytrzymałości na ściskanie.

OWENS CORNING FOAMGLAS® JEST ŚWIATOWYM LIDEREM

w dziedzinie izolacji termicznych                    ze spienionego szkła komórkowego.

  • Produkty składają się w ponad 60% z materiałów z recyklingu. 

  • Płyty FOAMGLAS ® nie zawierają lotnych związków organicznych ani żadnych innych substancji lotnych. 

  • Izolacje termiczne FOAMGLAS ® zapewniają unikatowe połączenie właściwości ochronnych, takich jak niepalność, niedościgniona wytrzymałość na ściskanie, 100% wodoszczelność i paroszczelność, czy też 0% deformacji pod obciążeniem. 

  • Badania niezależnych podmiotów potwierdzają, że spienione szkło komórkowe nie ulega degradacji wraz z upływem czasu. Właściwości termoizolacyjne i nośne materiału pozostają niezmienne przez pełny okres życia budynku. 

  • Spienione szkło komórkowe pomaga chronić ludzi, mienie oraz środowisko. 

  • Produkty dostępne są w szerokiej gamie kształtów i wymiarów, co ułatwia dopasowanie do zróżnicowanych warunków i wymagań projektowych. 

MATERIAŁ NIEORGANICZNY, CZYLI BEZPIECZNY OGNIOWO

Ponieważ izolacja termiczna ze spienionego szkła komórkowego FOAMGLAS® jest materiałem nieorganicznym, w warunkach pożaru nie płonie, nie wspomaga procesu spalania, nie rozprzestrzenia ognia ani dymu oraz nie wytwarza płonących kropli, dzięki czemu jest rozwiązaniem w pełni bezpiecznym ogniowo. Co więcej, ze względu na swój w 100% nieorganiczny charakter, szkło komórkowe nie wchodzi w reakcje z ciekłymi materiałami zapalnymi, eliminując tym samym ryzyko wybuchu, jakie normalnie towarzyszy materiałom organicznym.

IZOLACJE TERMICZNE

FOAMGLAS® - właściwości

Połączenie wszystkich właściwości ochronnych sprawia, że spienione szkło komórkowe to prawdziwie unikatowy materiał termoizolacyjny. Żaden inny materiał nie jest w stanie zapewnić wszystkich tych cech w formie struktury jednego produktu. Znaczenie każdego z parametrów znajduje odzwierciedlenie w konkretnych wymaganiach projektowych.

Wodoodporność

Ponieważ izolacje termiczne FOAMGLAS® tworzy się ze szkła, są całkowicie wodoodporne. Przewaga: materiał nie absorbuje wilgoci i nie nasiąka, przez co też nigdy nie zmienia swojej wagi, ani parametrów termicznych.

> Dowiedz się więcej o naszej 100% wodoodporności

Paroszczelność

Ponieważ izolacje termiczne FOAMGLAS® są zbudowane z hermetycznie zamkniętych komórek szkła, cechuje je całkowita paroszczelność. Przewaga: para wodna nie jest w stanie przeniknąć przez materiał, który oprócz podstawowej funkcji termoizolacyjnej, działa także jak warstwa paroizolacji, dzięki czemu zyskujemy niezmienną przewodność cieplną na dekady, bez ryzyka kondensacji pary wodnej oraz wynikających z niej uszkodzeń.

> Dowiedz się więcej o naszej paroszczelności

Niepalność

Z uwagi na swoją zamkniętokomórkową budowę, izolacje termiczne FOAMGLAS® są niepalne. Zgodnie z normą PN-EN 13501, zachowanie płyt spienionego szkła komórkowego w warunkach pożaru określa klasa reakcji na ogień A1. Przewaga: bezpieczne składowanie i obróbka produktów; brak rozprzestrzeniania ognia (tzw. efektu kominowego) w przypadku pożaru stref wentylacyjnych.    

> Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie ogniowym 

Wytrzymałość na ściskanie

Ponieważ izolacje termiczne FOAMGLAS® są zbudowane z hermetycznie zamkniętych komórek szkła, są w stanie wytrzymać wysokie oraz długotrwałe naprężenia bez jakiejkolwiek deformacji. Przewaga: nośna warstwa termoizolacyjna bez ryzyka zniekształceń i uszkodzeń, o czym świadczy 0% deformacji pod obciążeniem , czy użytkowaniem.    

> Dowiedz się więcej o naszej wysokej wytrzymałości na ściskanie

Niezmienna przewodność cieplna

Izolacje termiczne FOAMGLAS® mogą być stosowane w szerokim zakresie temperatur, od -265°C do 430°C. Przewaga: długotrwała izolacja termiczna o niezmiennej przewodności cieplnej przez cały okres użytkowania budynku.

> Dowiedz się więcej o naszych właściwościach termicznych

Stabilność wymiarowa

Ponieważ płyty ze szkła komórkowego nie kurczą się ani nie pęcznieją, izolacje termiczne FOAMGLAS® są stabilne wymiarowo. Przewaga: brak odkształceń, osiadania i pełzania w warstwie termoizolacji. Co więcej, niski współczynnik rozszerzalności cieplnej (na poziomie zbliżonym do betonu czy stali) przekłada się na dłuższe życie hydroizolacyjnych membran dachowych, czy innych hydroizolacji stosowanych w innych strefach budynków.

Odporność na działanie kwasów

Ponieważ izolacje termiczne FOAMGLAS® są zbudowane z czystego szkła, są one odporne na działanie kwasów i organicznych rozpuszczalników. Przewaga: brak uszkodzeń w warstwie termoizolacji w wyniku działania warunków atmosferycznych lub agresywnego środowiska.

Łatwy montaż

Ponieważ ściany komórek szkła są relatywnie cienkie, izolacje termiczne FOAMGLAS® bez problemu poddają się obróbce. Przewaga: płyty FOAMGLAS® można łatwo dociąć na pożądany wymiar przy pomocy prostych narzędzi.

Ekologiczne rozwiązanie

Izolacje termiczne FOAMGLAS® pozbawione są szkodliwych dla środowiska substancji, takich jak środki zmniejszające palność, dodatki spieniające czy inne substancje toksyczne. Przewaga: po wielu latach użytkowania w charakterze termoizolacji, płyty FOAMGLAS® można wykorzystać ponownie np. jako podłoże przy kształtowaniu architektury zieleni lub granulat do izolacji termicznej w innych zastosowaniach.

Odporność na promieniowanie radonem

Ponieważ izolacje termiczne FOAMGLAS® są zbudowane z hermetycznie zamkniętych komórek szkła, blokują groźne promieniowanie radonu. Przewaga: w 100% bezpieczna ochrona przed radonem oraz izolacja termiczna w jednej warstwie.

Odporność na działanie insektów i szkodników

Ponieważ izolacje termiczne FOAMGLAS® są pochodzenia nieorganicznego, nigdy nie gniją i nie przyciągają uwagi insektów czy gryzoni. Przewaga: izolacja termiczna pozbawiona wszelkich ryzyk, zwłaszcza w tak newralgicznych miejscach, jak strefy fundamentowe. Materiał jest obojętny biologicznie, dlatego nie stwarza dogodnych warunków dla rozwoju jakichkolwiek form biologicznych, zagnieżdżania się szkodników czy kiełkowania roślin.

TRWAŁE I ZRÓWNOWAŻONE ROZWIĄZANIE

ze wszech miar

Izolacje termiczne FOAMGLAS® składają się z czystego szkła komórkowego i są pozbawione szkodliwych dla środowiska środków zmniejszających palność, dodatków spieniających i innych, toksycznych substancji.

Analizy przeprowadzone przez niezależny instytut badań i testów izolacji termicznej FIW w Monachium potwierdzają, że produkty FOAMGLAS® stanowią niezwykle trwałe rozwiązania termoizolacyjne. Materiał nie tylko nie ulega degradacji z upływem czasu, lecz utrzymuje swoje pierwotne właściwości termoizolacyjne i wytrzymałość na ściskanie przez cały okres życia budynku.

W przypadku modernizacji obiektu lub naprawy membrany dachowej, położone wcześniej płyty spienionego szkła komórkowego nie muszą być wymieniane. Jeśli w przyszłości wprowadzone zostaną bardziej rygorystyczne wymagania dotyczące izolacyjności termicznej budynków, bez problemu można dołożyć dodatkową warstwę płyt FOAMGLAS® na te już istniejące, poprawiając w ten sposób współczynnik przenikania ciepła U budynku.

W przypadku rozbiórki budynku, płyty FOAMGLAS® da się zastosować ponownie nawet po wielu latach użytkowania w charakterze termoizolacji. Można je wykorzystać np. jako podłoże przy kształtowaniu architektury zieleni lub granulat do izolacji termicznej przy budowie dróg. Idealny przykład materiału, któremu można nadać nowe zastosowanie poprzez mądry recykling!

IZOLACJE TERMICZNE FOAMGLAS®

jak one powstają?

Płyty FOAMGLAS® produkowane są przy użyciu minimum 60% surowców pochodzących z recyklingu, a także powszechnie występujących materiałów naturalnych. Połączenie odpowiednich surowców oraz technologii na etapie produkcji pozwala uzyskać unikatowe właściwości rozwiązań FOAMGLAS®.

1. W pierwszej kolejności pozyskujemy surowe materiały o precyzyjnie określonych właściwościach: szkło z recyklingu, piasek, dolomit, wapno oraz tlenki żelaza.

2. Kruszone szkło jest następnie mielone i zmieszane w młynie kulowym z niewielką ilością węgla.

3. Tak uzyskany proszek umieszczany jest później w formach z wysokogatunkowej stali, które wkładamy do pieca – pod wpływem temperatury materiał rozszerza się i spienia.

4. Powstaje materiał o strukturze cienkich, wypełnionych powietrzem komórek szkła, które utrwalają się w wyniku kontrolowanego procesu schładzania. Ze względu na zamkniętokomórkową budowę, miliony malutkich, hermetycznie szczelnych komórek szkła zapewniają wyjątkową wytrzymałość na ściskanie, doskonałe parametry termoizolacyjne oraz wodoodporność i szczelność.

5. Po schłodzeniu, uzyskany materiał tnie się na płyty o określonych wymiarach, a następnie pakuje i układa na paletach – gotowy produkt możemy umieścić w naszym magazynie lub od razu wysłać na Twój plac budowy!

Nasze produkty tworzymy na całym świecie

Firma Owens Corning FOAMGLAS® posiada 4 zakłady produkcyjne w różnych częściach naszego globu.