Odpověď je blízko
Využívané střechy: jaké jsou možnosti?

Ať už máte zájem o jakýkoliv typ střechy: jestli je otázkou využívaná střecha, odpovědí
je kompaktní střešní skladba FOAMGLAS®.
To platí i v případě střech na úrovni terénu. Tím máme na mysli střechy podzemních garáží, podzemních obchodních domů, podpovrchových linek metra nebo tramvaje
a podobně. Ty mají také střechu,
která je schopná pojmout různá zařízení.
Čtěte dál a dozvíte se všechno, co je potřeba.

Zelené střechy

Zelené střechy oživují městské prostředí, mají pozitivní dopad
na kvalitu vzduchu, který dýcháme, a rychle se stávají oblíbeným místem, kde se lidé scházejí a užívají si pocit sounáležitosti
s komunitou. 

Existuje velké množství různých variant zelených střech. Extenzivní zelená střecha, známá též jako ekologická střecha nebo hnědá střecha, se vyznačuje drobnou a nízkou vegetací. Tyto střechy nevyžadují žádný permanentní zavlažovací systém a jsou ideální pro zvládání přívalové vody s nízkou údržbou. 

Intenzivní zelené střechy se oproti tomu vyznačují pestrostí vegetace, od bylin až po malé stromky. Díky profesionální údržbě a pokročilým systémům zavlažování jsou ideální jak pro malé zahrady, tak pro rozsáhlé veřejné parky. Oblíbeným typem zelených střech je parková střecha.

Parková střecha

Parková střecha je střešní systém, který zahrnuje všechno, co najdete v běžném pozemním parku: bohatou zeleň, pěšinky, hřiště, rybníčky, lavičky a malé terasy. Tyto zelené prostory jsou důležitými centry komunitního života a společenských setkání a přispívají ke zdravému životnímu stylu. Dodávají také budově hodnotu a dělají z ní atraktivní místo pro život. 
S parkovými střechami se však pojí také určitá rizika. 

Rizika parkové střechy:

 • Prorůstání kořenů, hnízdění nebo škůdci a deformace povrchu
 • Prosakující voda a vlhkost pronikající střešní skladbou způsobují rozsáhlá poškození
  a přesné místo prosakování bývá často obtížné zjistit
 • Volně položená izolace se pohybuje a praská

Všechna tato rizika se mohou prodražit. Opravy mohou být nákladné a riskantní a pojistné riziko snižuje hodnotu střechy a budovy. 

Pojďte se mrknout na technické detaily! Objevte naše řešení pro vegetační střechy:

Pojďte se inspirovat!

Technické střechy

Technické střechy jsou pochozí střechy osazené technickým zařízením.

Příkladem je solární střecha s fotovoltaickými panely nebo laminátem a samozřejmě také oblíbené systémy TZB (vytápění, větrání, klimatizace) na plochých střechách. Jiným příkladem technických střech par excelence jsou modré střechy.

Kompaktní střešní skladba FOAMGLAS® dokáže zvládnout vysoké zatížení a nést veškerou zátěž trvale a bezpečně, aniž by to nějak ovlivnilo její izolační vlastnosti. Kompaktní střešní skladba je odolná vůči všem typům deformací. Střecha je po dokončení plně pochozí, což je klíčové u střech, které vyžadují pravidelnou technickou údržbu. Pokud by pak časem vyvstala potřeba instalování dalších systémů, kompaktní skladba FOAMGLAS® je ideálním základem.

  Modré střechy

Modré střechy jsou navrženy tak, aby byly schopné nejprve dočasně uskladnit vodu (typicky dešťové srážky) a pak ji postupně uvolňovat. 

Tento udržitelný městský odvodňovací systém (Sustainable Urban Drainage System, SUDS) hraje důležitou roli při prevenci záplav, ale zároveň je zátěží z hlediska hmotnosti. Není to ale jediné riziko, které je s instalací modré střechy spojeno.

Rizika modré střechy:

 • Proniknutí vody do střešní skladby může způsobit rozsáhlé poškození
 • Velká hmotnost modré střechy může stlačením poškodit hydroizolaci
 • Poškození je obtížně identifikovatelné a draze opravitelné a pojistné riziko snižuje hodnotu střechy a budovy

Pojďte se mrknout na technické detaily! Objevte naše řešení pro "modré" střechy:

Pojďte se inspirovat!

Solární střechy

Solární střechy jsou čím dál populárnější a s dalším vývojem klimatu budou stále důležitější.

Solární střecha je vybavena solárními panely, známými též jako fotovoltaické panely. Tyto panely přeměňují solární energii
na elektřinu, přičemž k její výrobě potřebují pouze sluneční energii.

Jinak řečeno: představují cenný zdroj udržitelné energie. Při plánování a instalaci solární střechy je potřeba mít na paměti několik věcí. Kromě odolnosti vůči tlaku je zde důležitým faktorem, který je nutné vzít v potaz, také nehořlavost izolační vrstvy. A jsou zde i další nástrahy. 

Rizika solární střechy:

 • Díky trvalému zatížení solárním systémem se izolační materiály mohou časem začít deformovat, což vede k vytvoření napětí v hydroizolační vrstvě a v konečném důsledku
  ke vzniku prasklin. Vznik prasklin pak vede k pronikání zatékání vody, což má za následek poškození způsobená vodou uvnitř budovy
 • Solární panely jsou často umístěné v blízkosti podkladových stavebních materiálů. V případě požáru z důvodu technické závady fotovoltaického systému tak představují další riziko
 • Poškození je obtížně identifikovatelné a draze opravitelné a pojistné riziko snižuje hodnotu střechy a budovy

Pojďte se mrknout na technické detaily! Objevte naše řešení pro solární střechy:

Společenské střechy

Společenské střechy, jako jsou střešní restaurace, bary nebo terasy, rostou všude jako houby po dešti. Poskytují skvělý výhled na město
a zvyšují hodnotu budovy. Klíčová je v jejich případě požární bezpečnost a nosnost. 

Další možnosti využití zahrnují sportovní aktivity – například bežecké dráhy, tenisové kurty, nebo dokonce i bazény. Pojďme se blíže podívat na sportovní a herní střechy.

 

Sportovní a herní střechy

Střechy jsou skvělým místem, kde se dají v moderních městech provozovat sportovní a volnočasové aktivity. Podporují zdravý životní styl a pocit sounáležitosti se společenstvím a zvyšují skutečnou hodnotu budovy.

Bez ohledu na to, o jaký sport se jedná, je ovšem třeba dát si pozor
na potenciální rizika.

Rizika sportovních a herních střech

 • Absorpce vody do izolačního materiálu vedoucí k deformacím a poškození sportovních
  a rekreačních částí střechy
 • Bez správné střešní skladby může dojít k deformacím pod vlivem velké zátěže nebo působením velkých sil
 • Opravy mohou být nákladné a pojistné riziko snižuje hodnotu střechy a budovy

Pojďte se mrknout na technické detaily! Objevte naše řešení pro komunitní střechy:

Pojďte se inspirovat!

Střechy s těžkým provozem

Střechy s těžkým provozem poskytují dostatek prostoru pro parkování a zvyšují hodnotu budovy, v důsledku čehož je vyšší i její nájemní nebo prodejní cena.

Umožňují také přístup pracovníkům záchranných služeb a přistávání helikoptér. Není asi potřeba zdůrazňovat, že výběr správné izolace
je v tomto případě zcela zásadní.

 
 Parkovací střechy

Výhody parkovacích střech jsou nesporné. .

Více parkovacích míst na střechách znamená méně aut v ulicích.
Lze se díky nim také vyhnout nákladné konstrukci podzemních garáží
a jejich přítomnost zvyšuje celkovou hodnotu budovy.

Je ovšem několik věcí, na které je potřeba dát pozor. Parkovací střecha je navržena tak, aby dokázala unést širokou škálu dopravních prostředků, včetně autobusů a hasičských aut.

Zvládnout unést tato vozidla ale nestačí – střecha musí být navíc také 100% vodotěsná a ohnivzdorná. A jsou zde i jiná rizika.

Rizika parkovacích střech:

 • Vysoká zatížení mohou v případě absence správné střešní skladby vést k deformaci asfaltu, betonu a hydroizolační vrstvy
 • Dynamické síly vozidel mohou způsobit poškození povrchu, což pak vede k pronikání zatékání vody

Pojďte se mrknout na technické detaily! Objevte naše řešení pro provozní střechy:

Naprostý klid, bez ohledu na typ využití střechy?

Ano! Díky vlastnostem izolace z pěnového skla FOAMGLAS®, hermeticky uzavřeným skleněným buňkám a speciální kompaktní střešní skladbě můžete zůstat klidní. Tato kombinace totiž poskytuje jedinečný soubor vlastností a snižuje veškerá rizika spojená s využívanými střechami.

Kompaktní střešní skladba FOAMGLAS® je vynikající volbou při konstrukci jakékoliv zelené, technické či společenské střechy nebo střechy s těžkým provozem. Tato střešní skladba zaručuje, že po celou dobu životnosti budovy nedojde k potížím způsobeným vodou nebo párou.

Hermeticky uzavřené skleněné buňky zaručují vodotěsnost
a parotěsnost a zabraňují prorůstání kořenů. Hydroizolační membrány jsou celoplošně přilepené k izolačnímu systému a zabraňují veškerému pronikání vody, škůdců nebo kořenů do jeho vrstev. Z Vaší izolace
tak nebude žádný miniaturní ekosystém.

Kompaktní skladba FOAMGLAS®je tuhá a dokáže bez deformací zvládnout extrémní zatížení.

Díky vysoké pevnosti v tlaku dokáže izolace FOAMGLAS® zvládnout
v podstatě jakýkoliv typ zatížení, jaký představují například bazény, velké stromy nebo vozidla – včetně těžkých hasičských aut a statického zatížení, které představují. U izolace odolné vůči tlaku nedochází
při vysokém zatížení ke stlačení, takže je deformace vyloučena.

Kompaktní střešní systém FOAMGLAS® je certifikován třetí stranou
a jeho tepelná ochrana, která byla prověřena časem, je nejlepší v dané třídě.

Díky této kombinaci ochranných vlastností můžete být zcela bez starosti: ať už se jedná o jakýkoliv typ využívané střechy, vydrží Vám mnoho let. 

Chcete se dozvědět více o využívaných střechách?

Potřebujete odbornou radu? Spojte se s námi!