Odpowiedzi nie trzeba szukać daleko
Dachy Użytkowe: jakie mamy możliwości?

Bez względu na to, jaki rodzaj konstrukcji Cię interesuje: jeśli Dach Użytkowy jest pytaniem, system Kompaktowego Dachu FOAMGLAS® stanowi odpowiedź. Dotyczy to również sytuacji, w których dach znajduje się na wysokości podłoża – np. w przypadku znajdujących się pod ziemią garaży, centrów handlowych czy stacji metra. Obiekty tego typu także posiadają dachy, które można wykorzystać na wiele różnych sposobów.
Czytaj dalej, aby dowiedzieć się więcej.

Dachy zielone

Dachy Zielone wnoszą do przestrzeni miejskiej więcej życia, wpływają pozytywnie na jakość powietrza, którym oddychamy, a także szybko stają się miejscem spotkań, budując w ludziach poczucie wspólnoty. 

Istnieje wiele różnych rodzajów dachów zielonych. Dach ekstensywny, nazywany też eko-dachem lub dachem brązowym, charakteryzuje stosunkowo niewysoka roślinność. Konstrukcja tego typu nie wymaga stałego systemu irygacyjnego i pozwala zarządzać wodą deszczową bez większego wysiłku.

Z drugiej strony mamy dach intensywny, którego znakiem rozpoznawczym jest spore zróżnicowanie szaty roślinnej, od roślin zielnych aż po niewielkie drzewa. Dzięki profesjonalnemu utrzymaniu oraz zaawansowanym systemom nawadniającym, przestrzeń tego rodzaju może pełnić funkcję prywatnego ogrodu lub dużego, publicznego parku. Park dachowy to popularny typ dachu zielonego.

 

Park dachowy

Park dachowy to system, który nie różni się wizualnie od typowego parku na poziomie ziemi – również charakteryzuje go intensywna roślinność, deptaki, place zabaw, stawy, ławki czy niewielkie tarasy. Zielone przestrzenie tego typu stanowią istotny punkt budujący lokalne społeczności i dobrosąsiedzkie relacje, co przekłada się na wyższą jakość życia. Tworzą one wartość dodaną dla budynku, czyniąc go bardziej atrakcyjniejszym miejscem do życia.
Parki dachowe nie są jednak pozbawione pewnych ryzyk.

Ryzyka towarzyszące parkom dachowym:

 • Wrastanie korzeni, gnieżdżenie się szkodników i deformacje powierzchni
 • Przecieki i wnikanie wilgoci do wnętrza konstrukcji dachowej, co prowadzi do rozległych uszkodzeń; dokładne zlokalizowanie przecieku często bywa mocno utrudnione
 • Odspojone fragmenty izolacji, które przemieszczają się wewnątrz przegrody i pękają

Za wszystkie te ryzyka może nam przyjść słono zapłacić. Koszty napraw i remontów potrafią być bardzo wysokie, nie wspominając o tym, że ewentualne uszkodzenia obniżają wartość dachu i całego budynku, również w kontekście rozmów z ubezpieczycielami. 

Poznaj szczegóły techniczne! Odkryj nasze rozwiązania dla dachów zielonych:

Daj się zainspirować!

Dachy techniczne

Dachy mogą być wyposażone w różnego rodzaju konstrukcje techniczne.

Przykładem tego typu przestrzeni może być dach solarny, na którym znajdują się sztywne lub elastyczne panele fotowoltaiczne, a także typowe elementy systemów HVAC, takie jak np. centrale wentylacyjno-klimatyzacyjne. Dachy niebieskie również można śmiało zaliczyć do grona dachów technicznych.

Konstrukcja Kompaktowego Dachu FOAMGLAS® wytrzymuje wysokie naprężenia ściskające i jest w stanie przenosić wszelkie obciążenia w sposób trwały, bezpieczny i bez wpływu na właściwości izolacyjne. Kompaktowa konstrukcja dachowa jest przy tym odporna na wszelkiego rodzaju deformacje. Dach pozostaje w pełni dostępny dla ekip technicznych również po zakończeniu prac, co ma kluczowe znaczenie z punktu widzenia utrzymania systemów budynkowych. Jeśli w którymś momencie zajdzie potrzeba dodania nowych urządzeń i instalacji na dachu, Kompaktowy Dach FOAMGLAS® będzie dla nich stanowił idealne podłoże i co warto podkreślić, nie będzie ulegał deformacji.

  Dachy niebieskie

Zasadniczym zadaniem dachów niebieskich jest magazynowanie wody i stopniowe uwalnianie opadów atmosferycznych w sposób odciążający systemy kanalizacji.

Owe Zrównoważone Systemy Drenażu (ZSD) z jednej strony stanowią kluczowy element ochrony miasta przed zalaniem i powodziami, z drugiej – stawiają przed dachami znaczące wymagania w kontekście obciążeń mechanicznych. I nie jest to jedyne ryzyko, jakie towarzyszy realizacji dachów niebieskich.

Ryzyka towarzyszące dachom niebieskim:

 • Woda penetrująca wnętrze konstrukcji może prowadzić do rozległych uszkodzeń dachu
 • Duży ciężar własny dachu niebieskiego może powodować zniekształcenia w warstwie termoizolacji i pękanie membran hydroizolacyjnych
 • Wszelkie uszkodzenia są trudne do zlokalizowania i kosztowne w naprawie; ryzyko ubezpieczeniowe obniża wartość dachu i całego budynku

Poznaj szczegóły techniczne! Odkryj nasze rozwiązania dla dachów niebieskich:

Daj się zainspirować!

Dachy solarne

Dachy solarne zyskują dziś na popularności, a ich rola zwiększy się jeszcze bardziej wraz z postępującymi zmianami naszego klimatu.

Konstrukcję tego typu charakteryzują panele słoneczne, nazywane też panelami fotowoltaicznymi. Urządzenia te pozwalają zamienić energię słoneczną na elektryczność – jedyne, czego im potrzeba, to dostęp do naturalnego światła, przez co stanowią cenne źródło zrównoważonej energii.

Projektując i budując Dach Solarny należy jednak przeanalizować szereg kwestii. Oprócz odporności na obciążenia mechaniczne, zdecydowanie warto wziąć pod uwagę właściwości ogniowe warstwy izolacyjnej. Ale nie są to jedyne dylematy.

Ryzyka towarzyszące dachom solarnym:

 • Z uwagi na stałe obciążenia mechaniczne oddziałujące na dachy solarne, materiały termoizolacyjne mogą z czasem tracić swoje pierwotne wymiary, prowadząc do naprężeń i pęknięć w warstwie hydroizolacji. Powstające nieszczelności sprzyjają z kolei wnikaniu wody, która prowadzi do licznych uszkodzeń wewnątrz budynku
 • Panele słoneczne często znajdują się stosunkowo blisko znajdujących się poniżej warstw dachu. W przypadku wystąpienia pożaru, np. w wyniku zwarcia w systemie fotowoltaiki, układ ten stanowi dodatkowe ryzyko
 • Wszelkie uszkodzenia są trudne do zlokalizowania i kosztowne w naprawie; ryzyko ubezpieczeniowe obniża wartość dachu i całego budynku

Poznaj szczegóły techniczne! Odkryj nasze rozwiązania dla dachów niebieskich:

Dachy miejskie

Dachy miejskie, kuszące barami czy restauracjami z tarasami widokowymi, pojawiają się już wszędzie. Przestrzeń tego typu pozwala spojrzeć na miasto z zupełnie innej perspektywy, wnosząc dodatkową wartość do nieruchomości. Kluczem do ich bezproblemowej eksploatacji jest więc bezpieczeństwo pożarowe oraz odpowiednia nośność.

W ramach dachu miejskiego można także zaaranżować przestrzeń rekreacyjną, np. w postaci bieżni, kortu tenisowego, a nawet i basenu. Przyjrzyjmy się bliżej dachom sportowym.

 

Dachy sportowe

Dachy stanowią świetne miejsce do zaaranżowania różnych stref aktywności i rekreacji w nowoczesnej tkance miejskiej. Przestrzeń tego typu pomaga promować zdrowy styl życia, buduje poczucie wspólnoty wśród lokalnych społeczności, a także zwiększa wartość samej nieruchomości.

Bez względu na rodzaj aktywności, dachy sportowe nie są pozbawione potencjalnych zagrożeń, o których należy pamiętać

Ryzyka towarzyszące dachom sportowym

 • Wsiąkanie wody i wilgoci w głąb materiału izolacyjnego prowadzi do deformacji i uszkodzeń stref aktywnych, np. bieżni
 • Wobec braku odpowiedniej konstrukcji, wysokie obciążenia i siły dynamiczne mogą prowadzić do licznych zniekształceń w obrębie dachu
 • Wszelkie naprawy stanowią koszt i ryzyko ubezpieczeniowe, co nieuchronnie prowadzi do obniżenia wartości dachu i całego budynku

Poznaj szczegóły techniczne! Odkryj nasze rozwiązania dla dachów wspólnotowych:

Daj się zainspirować!

Dachy o dużej wytrzymałości

Dachy o dużej wytrzymałości wnoszą wartość dodaną do budynku, np. zapewniając miejsca parkingowe, co przekłada się na większe zyski z wynajmu powierzchni lub sprzedaży nieruchomości.

Przestrzeń tego typu może także ułatwić interwencje służbom ratowniczym, np. poprzez zaaranżowanie miejsca do lądowania helikopterów. Oczywistym jest jednak, że kluczem do bezproblemowej eksploatacji dachu jest wybór odpowiedniej izolacji.

 
 Dachy parkingowe

Korzyściom płynącym z dachów parkingowych nie sposób zaprzeczyć.

Więcej miejsc parkingowych na dachu oznacza mniej samochodów zatłaczających ulice. To także korzyści ekonomiczne: dach parkingowy z jednej strony stanowi alternatywę dla kosztownego garażu podziemnego, z drugiej – zwiększa ogólną wartość obiektu.

Należy jednak mieć na uwadze kilka istotnych kwestii. Dach parkingowy powinien wytrzymywać ruch o różnym stopniu natężenia, wliczając w to autokary czy wozy strażackie.

Zdolność do przenoszenia znacznych obciążeń to nie wszystko – konstrukcje tego typu muszą też być w 100% wodoszczelne i bezpieczne ogniowo. A to tylko niektóre z potencjalnych zagrożeń.

 

Ryzyka towarzyszące dachom parkingowym:

 • Bez odpowiedniej konstrukcji dachowej, wysokie obciążenia mogą prowadzić do deformacji asfaltu, spękań betonu oraz warstwy hydroizolacyjnej
 • Siły dynamiczne towarzyszące ruchowi pojazdów mogą prowadzić do uszkodzeń w warstwie nawierzchni i hydroizolacji, a co za tym idzie – do penetracji konstrukcji przez wodę

Poznaj szczegóły techniczne! Discover our heavy duty roof solutions:

Święty spokój, niezależnie od rodzaju Dachu Użytkowego?

Tak! A gwarancją tego jest wewnętrzna struktura materiału, składająca się z milionów hermetycznie zamkniętych szklanych komórek, a także określona, odpowiednio dopasowana konstrukcja Kompaktowego Dachu FOAMGLAS®. Takie połączenie zapewnia unikatowy szereg właściwości, które pozwalają zażegnać wszystkie ryzyka związane z realizacją dachów użytkowych.

Kompaktowy Dach FOAMGLAS® to doskonały wybór, jeśli planujemy budowę dowolnego płaskiego dachu zielonego, technicznego, miejskiego czy dachu o dużej wytrzymałości. Wykonanie konstrukcji w tym systemie gwarantuje zero problemów z wodą i parą wodną przez cały cykl życia budynku. 

Hermetycznie szczelna struktura komórkowa gwarantuje pełną wodoodporność, paroszczelność oraz brak wrastających korzeni. Membrany hydroizolacyjne są ściśle połączone z systemem termoizolacji, dzięki czemu zapobiegają penetracji znajdujących się niżej warstw przez wszelkiego rodzaju wilgoć, roślinność czy szkodniki. Nie ma szans, aby w warstwie izolacji wytworzył się jakikolwiek mini ekosystem. 

Kompaktowy Dach FOAMGLAS® tworzy sztywne podłoże dachowe, które wytrzymuje ekstremalnie wysokie obciążenia bez jakiejkolwiek deformacji.

Wysoka wytrzymałość na ściskanie płyt FOAMGLAS® oznacza, że są one w stanie przenieść praktycznie każdy rodzaj obciążeń, od wypełnionych wodą basenów i wysokich drzew po pojazdy kołowe, w tym m.in. ciężkie wozy strażackie, oraz związane z nimi siły statyczne i dynamiczne. Odporne na nacisk płyty nie zmieniają swoich pierwotnych wymiarów nawet pod wysokim obciążeniem, przez co ich deformacja jest niemożliwa.

Badania niezależnych instytucji certyfikacyjnych potwierdzają, że parametry termoizolacyjne systemu Kompaktowego Dachu FOAMGLAS® nie zmieniają się w czasie, co czyni go najlepszym i bezawaryjnym rozwiązaniem.

Połączenie wszystkich powyższych właściwości ochronnych pozwala zachować święty spokój: nasz dach, niezależnie od swojej funkcji i przeznaczenia, będzie nam służył przez cału okres użytkowania obiektu.

Chcesz dowiedzieć się więcej na temat dachów użytkowych?

Potrzebujesz porady eksperta? Skontaktuj się z nami!