Park wodny Kohoutovic

Brno
Republika Czeska

Dach parku wodnego Kohoutovice w Republice Czeskiej jest unikalną koncepcją architektoniczną z dachem z blachy w kształcie pancerza. Płyty FOAMGLAS® umożliwiły wykonanie dachu z blachy w środowisku wilgotnym, tworząc doskonałą barierę paroizolacyjną, która jest wyjątkowo odporna na wysokie ciśnienie pary wodnej.

Architekt
Atelier K4
Rok
2010
Zastosowania
Compact roof with sheet metal

Unikalna pod względem architektonicznym koncepcja dachu aquaparku o kształcie pancernika, pokrytego blachą stalową, została skonfrontowana z trudnymi warunkami fizycznej charakterystyki budynku służącego do rekreacji wodnej. Biorąc pod uwagę skomplikowany kształt dachu, najodpowiedniejszym rozwiązaniem była konstrukcja kompaktowa wykonana z płyt FOAMGLAS®. Żaden inny system nie umożliwia stworzenia dachu pokrytego blachą stalową, zdolnego do funkcjonowania    w mokrym środowisku i mającego kształt tak bardzo wymagający, a jednocześnie tak subtelny. Kompaktowa, monoszkieletowa struktura termoizolacji FOAMGLAS® nie tylko tworzy idealną barierę paroizolacyjną służącą do powstrzymywania wysokiego ciśnienia pary wodnej, ale charakteryzuje się również minimalną grubością dzięki brakowi szczeliny wentylacyjnej. Ponadto blacha stalowa umożliwia stworzenie płynnego przejścia w postaci eleganckiej krzywizny z dachu w dół w kierunku fasady, bez przerw w postaci kłopotliwych i nieestetycznych otworów wentylacyjnych. Na płaskich częściach dachu zastosowano standardową kompozycję kompaktową składającą się z dwóch warstw płyt FOAMGLAS® położonych naprzemiennie z uwagi na połączenie, kompaktowo spojonych i pokrytych gorącym bitumem. Technologią wykorzystaną na stromych częściach dachu i na pionowej fasadzie są płyty typu „READY  BLOCK”, połączone na zimno za pomocą spoiwa bitumicznego.

Rozwiązanie FOAMGLAS®

wykorzystane w tym projekcie

Powiązane projekty referencyjne