Papírna Stora Enso

Langerbrugge
Belgie

Belgická Stora Enso je jednou z nejdůležitějších papíren na světě. Pro ochranu největšího papírenského stroje na novinový papír bylo na 22 000 m² plochých střech budovy použito pěnové sklo FOAMGLAS®. Kompaktní skladba z této izolace nabízí parotěsnost, spolehlivou pochůznost pro údržbu a bezpečnost proti případnému zatečení.

Architekt
Pöyry Vantaa, Finland
Rok realizace
2003
Aplikace
Flat Roof with service access

Stora Enso je jedna z nejdůležitějších papíren na světě. Součástí projektu Stora Enso Langerbrugge v belgickém přístavu Ghent byla přeměna papírenského stroje číslo 3 (PM3) z výroby novinového papíru na výrobu papíru pro časopisy, výstavba papírenského stroje PM4 – největšího stroje pro výrobu novinového papíru na světě – a výstavba elektrárny na biomasu, která dodává energii.

Nová výrobní linka PM4 vyrobí za hodinu takové množství papíru, které by pokrylo tři pruhy dálnice z Ostende do Bruselu v délce 120 km.

Vzhledem k požadavkům, jakou jsou odolnost vůči vysokému tlaku vodní páry, dobrá přístupnost střechy za účelem údržby technických zařízení a maximální bezpečnost v případě poškození, je celá střecha budovy PM4 a elektrárny na biomasu o celkové ploše přibližně 22 000 m2 izolována pěnovým sklem FOAMGLAS®.

Co se týká dopadů na životní prostředí, řadí se závod v Langerbrugge mezi nejlépe hodnocené podniky v tomto odvětví.

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty