Stora Enso - Pappersbruk

Langerbrugge
Belgien

Stora Enso är ett av världens främsta pappersbruk. För att skydda den största tidningspressen användes FOAMGLAS® cellglas på byggnadens 22 000 m² stora låglutande tak. Isoleringen har utmärkt motstånd mot högt ångtryck, bra åtkomlighet för underhåll och hög säkerhet vid eventuella läckage.

Arkitekt
Pöyry Vantaa, Finland
år
2003
Användning
Flat Roof with service access

Stora Enso är ett av världens främsta pappersbruk. Projektet Stora Enso Langerbrugge i hamnen i Gent omfattade ombyggnation av pappersmaskin 3 (PM3) från tryck av tidningspapper till tryck av tidskriftspapper, konstruktion av världens största tidningspress PM4 och installation av ett biomassakraftverk för generering av energi.

Den nya produktionslinjen PM4 kan på 1 timma producera tillräckligt mycket papper för att täcka tre filer av motorvägen mellan Ostende och Bryssel – det vill säga 120 km.

För att uppfylla kraven på motståndskraft mot höga ångtryck, åtkomlighet vid underhåll av tekniska installationer på taket samt maximal säkerhet vid eventuella läckage, har hela taket på den nya byggnaden PM 4 och biomassakraftverket isolerats med FOAMGLAS® cellglas – en yta på cirka 22 000 m².

Anläggningen i Langerbrugge är också en av världens mest miljövänliga i sin sektor.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt