Villa Tugendhat

Brno
Tjeckien

Villa Tugendhat är Tjeckiens mest kända villa och har varit ett Unesco-kulturarv sedan 2001. Sedan 2011 har dess tak skyddats med FOAMGLAS® värmeisolering, en tålig, vattentät lösning som kommer att hålla i många år – precis som Villa Tugendhat.

Arkitekt
Ludwig Mies Van der Rohe (1928-30)
år
2011
Användning
Compact roof with stone paving

Den mest kända funkisvillan i Tjeckien, uppförd på 30-talet, genomgick en omfattande ombyggnad efter 80 års användning. Låglutande tak och stora terrasser är två typiska egenskaper för funkisbyggnader. Vid den tid byggnaden uppfördes fanns det inga material som var lämpliga för låglutande tak, och byggnadstekniken hade inte förfinats. Därtill var material och tekniker inte tillräckligt bra vid den första ombyggnaden på 80-talet, vilket gjorde att felaktiga lösningar valdes för taket. Den senaste renoveringen planerades mer än 10 år i förväg, och experter från Brno University of Technology valde de bästa materialen som fanns tillgängliga för taket – kompakta FOAMGLAS®-lösningar. FOAMGLAS® värmeisolering delades in i två lager – det undre lagret bestod av kilformade skivor och det övre lagret av plana skivor av typen FOAMGLAS® T4+ med 100 mm tjocklek. Tätskiktet består av två lager med anpassade asfaltsremsor. Båda lagren med remsor applicerades genom limning med varmasfalt, vilket säkerställer tillförlitlig fastsättning i FOAMGLAS®-isoleringen. Det låglutande takets övre skikt avslutades med ett lager singel på en yta med sarg, vilket framhäver funkisstilen. På terrassens sandbädd lades sedan renoverade klinkers av travertin. Sedan 2001 har Villa Tugendhat varit upptagen på UNESCO:s lista, och sedan 2011 har den skyddats av kompakta FOAMGLAS®-lösningar.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt