Albayrak Groups pappersbruk

Balikesir
Turkiet

Vid uppförandet av ett nytt pappersbruk i Balikesir-provinsen i Turkiet krävdes en lösning för taket som klarade av att stå emot den varma och fuktiga miljön i kvarnen. FOAMGLAS® valdes för isolering av det låglutande taket, eftersom det är ogenomträngligt för vattenånga och fukt. På så sätt kunde man uppnå termisk verkningsgrad och lång livslängd för strukturen.

Arkitekt
IGLO Architecture, Mr. Zafer Karaoglu
år
2017
Användning
Flat roof

Det turkiska byggföretaget Albayrak Holding grundades 1952. Sedan 1982 har Albayrak Holding expanderat in i andra sektorer, som transport och logistik, avfallshantering och media. Albayrak-koncernen har börjat investera i pappersindustrin och initierade därför byggnationen av ett nytt pappersbruk i provinsen Balikesir. Den varma och fuktiga miljön inne i pappersbruket är mycket krävande. Med 60 °C inomhustemperatur och 70 % relativ luftfuktighet är utsätts taket för mycket hög ångtransport och potentiell kondens inuti konstruktionen. För att säkerställa prestanda och tillförlitlighet på lång sikt valde arkitekten FOAMGLAS® för isolering av det låglutande taket. Under dessa förhållanden med hög luftfuktighet överför en genomsläpplig isolering vattenånga, vilket i sin tur leder till försämrad termisk prestanda, fuktuppbyggnad, skada på taksystemet och korrosion på profilplåt. FOAMGLAS® är en isolering med slutna celler som är ogenomtränglig för vattenånga (den kan inte absorbera fukt). FOAMGLAS® säkerställer konstant termisk verkningsgrad och lång livslängd för byggnadskonstruktionen. FOAMGLAS® unika kompakttak har använts i moderna pappersbruk över hela Europa, från Spanien till Sverige, och har visat mycket tillförlitlig prestanda under de tuffaste förhållanden. 

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt