Det ryska Vita huset

Moskva
Ryssland

Det ryska Vita huset är en av de viktigaste byggnaderna i Moskva, en byggnad som inrymmer det ryska parlamentet. När Moskvas regering beslutade sig för att renovera byggnadens låglutande tak var FOAMGLAS® det bästa alternativet: isoleringen skyddar byggnadens struktur på lång sikt och eliminerar behovet av dyra isoleringsbyten.

Arkitekt
Vladimir Ilyin
Entreprenör
OOO Zodchiy
Användning
Compact Roof with paving slabs

Den ryska regeringsbyggnaden Vita huset är mötesplatsen för det ryska parlamentet. Byggnaden ritades av arkitekterna Dmitri Nikolaevich Chechulin och P.P. Shteller. Byggnadsarbetena inleddes 1965 och var färdiga 1981. Denna vackra skyskrapa är 119 meter hög och ligger vid Moskvaflodens strand, mitt emot Hotel Ukraine. Byggnaden, som är beklädd med vit marmor och en ganska smal röd granitremsa runt sockeln, räknas som en av Moskvas viktigaste byggnader. Det finns en inskription på byggnadens sockel där följande text står skriven: The House of the Government of the Russian Federation. Byggnaden var inblandad i det beryktade kuppförsöket 1993, under vilket man försökte störta regeringen. Den blev beskjuten med tungt artilleri. Moskvas regering beslutade att renovera byggnadens låglutande tak med cellglasisolering. FOAMGLAS® kompakttak var det enda alternativet. Isoleringen är hellimmad mot bärverket med varmasfalt och två lager EPDM-matta användes som tätskikt. Taklösningen skyddar hela konstruktionen på lång sikt, men den bidrar också till att ägaren slipper kostsamma byten och renoveringar.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt