Metroalde

Bilbao
Spanien

När byggnaden Metroalde i Spanien behövde renoveras var FOAMGLAS®-isolering ett självklart val – av många anledningar. FOAMGLAS® kompakttak ger lång livslängd, hög tillförlitlighet och bra prestanda – och dessutom är det helt vattentätt. Tack vare att man använder cellglas kan man också utföra reparationer och renoveringar i framtiden.

Entreprenör
Repair Estructuras S.L.
år
2012
Användning
Compact Roof

Det fanns flera anledningar till att man använde FOAMGLAS®-systemet på befintlig trottoar:

  1. Detta är ett överdimensionerat däck, så följderna av vattenläckage och den dåligt isolerade stenbeläggningen skulle leda till stora kostnader för ägaren. Avfallsgenerering, markarbeten, buller under arbetstid etc. blev några av de viktigaste hänsynstagandena vid demoleringen.
  2. Det finns ingen anledning att överbelasta taket med ett inverterat system, och det är anledningen till varför det är så bra att använda ett FOAMGLAS® kompakttaksystem. Detta bygger endast i höjden över befintlig täckning (10–15 kg per kvadratmeter). Vid behov kan nivelleringen utföras med FOAMGLAS®.
  3. Bättre isolering med uppfyllande av tekniska byggregler.
  4. Under utförandet undviker man risken med oskyddade kontor som skulle kunna drabbas av läckage från tak under arbetets gång.
  5. Taket är inte tillgängligt, men tack vare att tätskiktet är det översta lagret underlättas eventuella framtida reparationer. Det är inte nödvändigt att detta skydd är trafikerbart, eftersom det används endast för underhåll av anläggningarna. Om det ska användas för åtkomst rekommenderar vi att det används som en gångbana. Det sista vattentätande skiktet är självskyddat, vilket gör att det går att gå på det vid underhållsarbeten.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt