Budynek Metroalde

Bilbao
Hiszpania

Kiedy budynek Metroalde w Hiszpanii wymagał remontu, oczywistym wyborem z wielu powodów była termoizolacja FOAMGLAS®. Kompaktowy dach FOAMGLAS® oferuje długą żywotność, niezawodność i wysokie parametry oraz jest całkowicie wodoodporny na oddziaływanie obuwia. Szkło komórkowe umożliwia również przeprowadzanie przyszłych napraw i renowacji.

Kontrahent
Repair Estructuras S.L.
Rok
2012
Zastosowania
Compact Roof

Na zastosowanie systemu FOAMGLAS® na istniejącej nawierzchni zdecydowano się z kilku powodów:

  1. Konstrukcja jest znacznych rozmiarów, a rozbiórka przeciekającej i źle zaizolowanej nawierzchni stanowiłaby ogromny koszt dla właściciela. Rozbiórka spowodowałaby m.in. wytworzenie dużej ilości odpadów, emisję znacznego hałasu w godzinach pracy itd.
  2. Nie ma potrzeby nadmiernego obciążania dachu systemem odwróconym, stąd propozycja zastosowania dachu kompaktowego FOAMGLAS® po prostu poprzez zamontowanie go na istniejącym pokryciu (10-15 kg na metr kwadratowy). Jeżeli jest to wymagane, system FOAMGLAS® może zawierać także wypoziomowanie.
  3. Obecnie budynek posiada lepszą izolację odpowiadającą aktualnym wymogom hiszpańskiej Technicznej Normy Budowlanej.
  4. W trakcie realizacji projektu uniknięto ryzyka pozostawienia biur bez zabezpieczenia, co mogłoby narazić je na przecieki podczas prowadzenia prac na dachu.
  5. Dach nie jest dostępny do użytku, ale zaletą jest wodoszczelność ostatniej warstwy oraz możliwość przeprowadzania napraw w przyszłości. Możliwość udostępnienia dachu do użytku nie jest wymagana, gdyż jest on wykorzystywany wyłącznie do celów konserwacyjnych. W razie niestandardowego dostępu może służyć jako alejka. Ostatnia wodoszczelna warstwa posiada własne zabezpieczenie, więc można stąpać po niej na potrzeby wykonania szczególnych zadań z zakresu konserwacji.

Rozwiązanie FOAMGLAS®

wykorzystane w tym projekcie

Powiązane projekty referencyjne