Det arkeologiska museet

Delphi
Grekland

Det arkeologiska museet i Delphi har ett plant, lutande plåttak. FOAMGLAS® cellglas är både ång- och vattentätt, vilket gör att oventilerade takkonstruktioner som denna kan byggas på ett optimalt sätt. FOAMGLAS® cellglas användes som isolering, ångspärr och lastbärande struktur.

Arkitekt
Meletitiki - Alexandros Tombazis
år
2002
Användning
Metal Roof

1958 renoverades byggnaden för första gången. 2002 genomgick den en ytterligare renovering som utfördes av den framstående grekiske arkitekten Alexandros Tombazis. Om det av konstruktionsanledningar – som i detta fall – krävs ett plant, lutande plåttak är förutsättningarna för värmecirkulation inte optimala. Ventilation och avfuktning av isoleringen förhindras i konstruktioner med liten lutning. Vad kan man då göra? Med FOAMGLAS® – som är en ång- och vattentät cellglasisolering – kan oventilerade takkonstruktioner byggas på ett optimalt sätt. FOAMGLAS® READY BOARD är isoleringsskikt, ångspärr och lastbärande underkonstruktion för de stående metallplåtarna. Stöden för metalltäckningen över FOAMGLAS® utfördes med ett spjälverk av trä, vilket är en teknik som arbetarna är mer bekanta med. Den idag annars mest använda tekniken är PC®-taggbrickor (klobrickor) som pressas in i och varmlimmas i isoleringsytan.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Hur kan vi hjälpa dig?