Muzeum archeologiczne

Delphi
Grecja

Muzeum Archeologiczne w Delphi posiada płaski, pochylony dach z blachy. Szkło komórkowe FOAMGLAS® jest zarówno paroszczelne, jak i wodoszczelne, co pozwala na optymalną budowę niewentylowanych konstrukcji dachowych, takich jak ten dach. Szkło komórkowe FOAMGLAS® zostało użyte jako termoizolacja, parotermoizolacja i konstrukcja nośna.

Architekt
Meletitiki - Alexandros Tombazis
Rok
2002
Zastosowania
Metal Roof

Budynek został po raz pierwszy odrestaurowany w roku 1958. W 2002 r. miał miejsce kolejny remont, za który odpowiedzialny był znany grecki architekt Alexandros Tombazis. Jeżeli wymagają tego względy projektowe, jak w tym przypadku - metalowego dachu ze spadzistych płyt płaskich - wymogi zasadnicze dla cyrkulacji termicznej nie są określone. Niskie konstrukcje spadziste utrudniają wentylację i odprowadzanie wilgoci z izolacji. Co można wówczas zrobić? Dzięki paro- i wodoszczelnej izolacji ze szkła komórkowego FOAMGLAS® można wykonywać niewentylowane konstrukcje dachowe w sposób optymalny. FOAMGLAS® READY BOARD to warstwa izolacyjna, bariera chroniąca przed parą oraz podkonstrukcja nośna dla płyt metalowych łączonych na rąbek stojący. Wsporniki dla pokrycia z metalu na izolacji FOAMGLAS® zostały wykonane przy pomocy łat drewnianych, czyli techniki dobrze znanej niektórym fachowcom. Inną powszechnie stosowaną obecnie technologią są płyty mocujące PC® (płyty ząbkowane), które wciska się i mocuje na gorąco do powierzchni warstwy izolacyjnej.

Rozwiązanie FOAMGLAS®

wykorzystane w tym projekcie

Jak możemy pomóc ?