Stora Enso - Paper mill

Langerbrugge
Belgium

Stora Enso is een van de belangrijkste papierfabrieken ter wereld. Om de grootste krantendrukmachine te beschermen, werd FOAMGLAS® cellulair glas gebruikt op de 22.000 m² grote platte daken van het gebouw. De isolatie is uitstekend bestand tegen hoge dampspanning, goed bereikbaar voor onderhoud en veilig in geval van lekken.

Architect
Pöyry Vantaa, Finland
Jaar
2003
Toepassing
Flat Roof with service access

Stora Enso is één van de belangrijkste papierconcerns van deze wereld. Het project van Stora Enso Langerbrugge, in de haven van Gent, omvatte de ombouw van de papiermachine 3 voor kranten- naar magazinepapier, de bouw van PM4 – de grootste krantenpapiermachine ter wereld – en de installatie van een biomassakrachtcentrale voor de opwekking van energie.

PM4, de nieuwe machinelijn, kan in één uur voldoende papier produceren om er 120 km lang drie vakken van de autoweg Oostende-Brussel mee te bedekken.

Omwille van eisen zoals hoge dampdruk, een goede begaanbaarheid voor het onderhoud van de technische installaties die zich op het dak bevinden en een maximale veiligheid bij lekken, werd de volledige dakoppervlakte van het nieuwe gebouw waarin de PM 4 en de biomassakrachtcentrale zijn ondergebracht – in totaal ongeveer 22.000 m² – geïsoleerd met FOAMGLAS®.

De site van Langerbrugge behoort in zijn sector tot de wereldtop wat milieuaspecten betreft.

FOAMGLAS® oplossing

gebruikt in dit project

Soortgelijke referentieprojecten