CasaClima

Orense
Spanien

CasaClima är ett bostadskoncept med mycket hög energieffektivitet och användning av mycket effektiva komponenter. En låglutande FOAMGLAS®-takkonstruktion med grönt tak lever upp till konceptets höga standarder och ger högsta poäng för såväl ekonomi som miljövänlighet.

Arkitekt
Cesar Álvarez Arines
Entreprenör
SUBITA
Byggnadstyp
Private housing
år
2010
Användning
Compact Green Roof

Det här projektet leddes av husets ägare José Manuel Gonzalez, som ville att det skulle leva upp till CasaClima-standarden. Termen CasaClima hänsyftar till en specifik byggstandard för byggnader som har utmärkt komfort året om. Det här konceptet är en av de ledande standarderna för energieffektiv konstruktion och användning av effektiva komponenter. Standarden uppfylls genom ett ventilationssystem för hela huset som distribuerar varmluft och friskluft till mycket låg driftkostnad. Projektets mål är att uppnå mer än 80 % energibesparing jämfört med ett traditionellt byggt hus. Det här projektet är det första CasaClima i Spanien, och det har dokumenterats under hela byggnadstiden för att kunna fungera som referens inom termisk verkningsgrad. Ägaren har delat med sig av sin erfarenhet och kunskap, och han har också deltagit vid ett flertal presentationer i Spanien och Portugal. Mer information om det här projektet hittar du i Rivista KlimaHaus CasaClima 3|2010: La prima CasaClima in Spagna è oggi una realtà.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt