Skolan i Sydhavnen

Köpenhamn
Danmark

På skolan Sydhavnen i Köpenhamn uppmuntras studenterna att leva ett aktivt liv, vilket bidrar positivt till inlärningsförmågan. FOAMGLAS® användes för att isolera både kompakttaket med innegård av trä och kompakttaket med grönt tak på betong på denna moderna skola. En tålig och hållbar lösning för nästa generations studenter.

Arkitekt
JJW Arkitekter
Entreprenör
GVL Entreprise A/S
år
2014
Användning
Trafficable Compact Roof (terrace), 4-3-3 Compact Green Roof, 4-4-1

Byggnadens samspel med skolgården – med stora uteplatser och nära samspel mellan utomhusmiljö/inomhusmiljö med skolgården – ger en pedagogisk integrering av utemiljön. Byggnadens form och dess utemiljö uppmuntrar till fysisk aktivitet, vilket gör barnen mer studiemotiverade.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt