Emporia köpcentrum

The Edge
Malmö
Sweden

Köpcentret Emporia har en total butiksyta på cirka 93 000 kvadratmeter fördelat på tre våningsplan, plus en öppen takyta med en park. Den totala golvytan, inklusive kontorsytor, lägenheter och parkeringsplats är hela 217 000 kvadratmeter.

Arkitekt
Wingårdh Arkitektkontor
år
2012
Användning
Compact roof

Den enorma parken på taket är en unik detalj för Emporia. Med en yta på hela 27 000 kvadratmeter kan besökarna ströva runt här, dricka kaffe och lyssna på live-musik. Att bygga en park på det här sättet ställer naturligtvis höga krav på byggtekniken. Det är något helt annat än att bygga ett vanligt tak.

FOAMGLAS® – Det naturliga valet

Hållbarhet är naturligtvis en viktig aspekt, men långt ifrån den enda. Förutom att taket måste klara ovanligt höga påfrestningar måste det också vara så miljömässigt hållbart som möjligt, och även på denna punkt uppfyller FOAMGLAS® kraven eftersom isoleringen bara består av glas. Och eftersom det bara handlar om tak är även tätheten avgörande. Det var just denna egenskap som gjorde att valet föll på FOAMGLAS®.

Blocken läggs i varmasfalt och pressas så att asfalten tränger in i fogar och förband. Detta görs i skift i två lager, varefter ett membran läggs ovanpå alltsammans. Det går helt enkelt inte att göra fel.

Emporia har ett mycket stort tak. Totalt 6 250 kubikmeter FOAMGLAS® användes för att isolera taket. Av dessa är 5 730 platta element och takfall (tapered) och resten är brädor för fläktrummen.

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

relaterade Referensprojekt