The Shard

London
Förenade kungariket

Skyskrapan The Shard i London är den högsta byggnaden i västra Europa. Som skydd för denna moderna byggnad med imponerande arkitektur användes FOAMGLAS® takfallisolering för ingången till London Bridge-stationen och taket. Tryckhållfasthet, isolering med lång livslängd och ett effektivt tätskiktssystem var viktiga egenskaper.

Arkitekt
Renzo Piano
Entreprenör
Mace
år
2012
Användning
Trafficable compact roof

Byggnadens underhållsplattform på våning 75 är placerad direkt ovanför utsiktsplatsen och utgör faktiskt dess tak. För att leda bort vatten behövde plattformen isolering med kilformad översida. På denna extremt utsatta plats med de extrema belastningar den utsätts för krävdes en mycket tillförlitlig lösning. FOAMGLAS®-isolering har egenskaper som tryckhållfasthet, isoleringsförmåga med lång livslängd och finns med kilformad översida. FOAMGLAS® konstruerade ett kundanpassat och kilformat isoleringssystem. För att utnyttja dess låga utvidgningskoefficient och eliminera köldbryggor limmades FOAMGLAS® och dess membran på metallstrukturen. FOAMGLAS ® unika egenskaper när det gäller att stå emot höga trycklaster gör att det regelbundna underhållsarbetet kan utföras på ett säkert sätt utan att isolering eller membran skadas. Adamson Architects kommenterade projektet: ”FOAMGLAS® har visat sig vara den bästa lösningen för komplicerade lastbärande områden på The Shard. Genom att specificera cellglasisolering säkerställde vi fullständig integritet och prestanda för de viktigaste områdena på The Shard”.

The building maintenance platform on level 75 is located directly above the viewing galleries, and essentially forms the Shard’s roof. To shed water, the flat metal platform required an insulation with a tapered top surface.

In this extremely exposed location, and with significant loads upon the platform, a truly reliable solution was needed. FOAMGLAS® insulation combines compressive strength, long-term insulation performance, and is available with a pre-cut taper in the upper surface.  

Taking full advantage of its low coefficient of expansion, and to eliminate thermal bridging, FOAMGLAS® and its membranes were adhesive bonded onto the metal structure. The unique ability of FOAMGLAS ® to withstand high compressive loads ensures regular maintenance work can be safely carried out without damage to the insulation or the membranes.

Adamson Architects commented on this project: "With such a high-profile project, specifying materials that would not only meet high specifications but also genuinely deliver outstanding environmental credentials was vital.  FOAMGLAS® insulation therefore was the ultimate solution."

FOAMGLAS®-produkt  

som används i detta projekt

Relaterade referensprojekt