Shard Tower

Londýn
Velká Británie

Mrakodrap „Střep“ je v současnosti nejvyšší budova v západní Evropě. Pro ochranu tohoto působivého prvku moderní architektury byla u vstupu do London Bridge Station a na střechách použita spádová izolace FOAMGLAS®. Klíčovými vlastnostmi byla její pevnost v tlaku, dlouhodobá izolační ochrana a spolupůsobení s hydroizolací.

Architekt
Renzo Piano
Dodavatel
Mace
Rok realizace
2012
Aplikace
Trafficable compact roof

S výškou 310 metrů má v současnosti Shard Tower (nazývána dle své siluety „Střep“) titul nejvyšší budovy západní Evropy. Revoluční konstrukce, vystavená extrémním teplotám, má za vysokých větrů výkyv až 50 cm. Plocha pro údržbu budovy na úrovni 75 podlaží je umístěna přímo nad vyhlídkovými galeriemi a v podstatě tvoří střechu „střepu“. Ke spolehlivému odvodnění ploché ocelové konstrukce bylo nutné použít spádovanou tepelnou izolaci. Na takto extrémně exponovaném místě se značným zatížením od provozu na ploše bylo zapotřebí zvolit skutečně spolehlivé řešení.

Izolace FOAMGLAS® kombinuje pevnost v tlaku s dlouhodobou konstantní tepelnou ochranou a je k dispozici i v provedení spádových desek. Technici společnosti FOAMGLAS® zpracovali pomocí CAD systémů spádovou studii FOAMGLAS® TAPERED přímo „na míru“ této střeše. Tepelná izolace FOAMGLAS® a následná hydroizolace byly na ocelovou konstrukci přilepeny (což je umožněno jejich nízkým součinitelem roztažnosti), a tím byly eliminovány všechny tepelné mosty. Jedinečná schopnost nestlačitelné tepelné izolace FOAMGLAS® odolávat vysokému tlaku zajišťuje, že pravidelná údržba na střeše může být prováděna bez rizika poškození střešního souvrství. Projektanti k tomuto projektu řekli: „FOAMGLAS® se osvědčil jako finální řešení pro velmi zatížená místa Střepu. Použití izolace z pěnového skla zajistilo dokonalou těsnost a ochranu v klíčových oblastech této stavby“.

The building maintenance platform on level 75 is located directly above the viewing galleries, and essentially forms the Shard’s roof. To shed water, the flat metal platform required an insulation with a tapered top surface.

In this extremely exposed location, and with significant loads upon the platform, a truly reliable solution was needed. FOAMGLAS® insulation combines compressive strength, long-term insulation performance, and is available with a pre-cut taper in the upper surface.  

Taking full advantage of its low coefficient of expansion, and to eliminate thermal bridging, FOAMGLAS® and its membranes were adhesive bonded onto the metal structure. The unique ability of FOAMGLAS ® to withstand high compressive loads ensures regular maintenance work can be safely carried out without damage to the insulation or the membranes.

Adamson Architects commented on this project: "With such a high-profile project, specifying materials that would not only meet high specifications but also genuinely deliver outstanding environmental credentials was vital.  FOAMGLAS® insulation therefore was the ultimate solution."

Řešení FOAMGLAS®

použito v tomto projektu

Související referenční projekty